แปลงข้อความเป็นรูปภาพ PNG, JPEG และ GIF ใน C#

ในหลายกรณี คุณต้องแปลงข้อความเป็นรูปแบบอ่านอย่างเดียว เช่น รูปภาพหรือ PDF ใน บทความก่อนหน้า เราได้พูดถึงวิธีแปลงข้อความในไฟล์ TXT เป็น PDF สำหรับการแปลงข้อความเป็นรูปภาพจากภายในแอปพลิเคชัน .NET บทความนี้แสดงวิธีแปลงข้อความเป็นรูปภาพ PNG, JPEG หรือ GIF โดยทางโปรแกรมใน C# .NET

แปลงข้อความเป็นรูปภาพ PNG, JPEG หรือ GIF ใน C# - .NET API

ในการแปลงข้อความเป็นภาพ PNG, JPEG หรือ GIF เราจะใช้ Aspose.Words for .NET เป็น API ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการเอกสาร MS Word นอกจากนี้ยังให้คุณแปลงเอกสาร MS Word และข้อความเป็นรูปแบบไฟล์อื่น ๆ ได้หลากหลาย คุณสามารถ ดาวน์โหลด DLL ของ API หรือติดตั้งโดยตรงจาก NuGet

PM> Install-Package Aspose.Words

แปลงข้อความ (TXT) เป็นรูปภาพใน C#

ไฟล์ TXT เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและง่ายที่สุดในการจัดเก็บข้อความธรรมดาโดยไม่ต้องจัดรูปแบบใดๆ ดังนั้น เราจะใช้ไฟล์ TXT และแปลงข้อความเป็นรูปภาพ PNG, JPEG หรือ GIF ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการแปลงข้อความเป็นรูปภาพใน C#

 • โหลดไฟล์ข้อความโดยใช้คลาส Document
 • วนซ้ำทุกหน้าในเอกสาร
 • แยกแต่ละหน้าโดยใช้เมธอด Document.ExtractPages()
 • บันทึกหน้าเป็น PNG (หรือรูปแบบภาพอื่น) โดยใช้วิธี Document.Save()

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลงข้อความเป็นรูปภาพใน C#

// โหลดไฟล์ข้อความ
Document doc = new Document("Input.txt");

// วนซ้ำในแต่ละหน้า
for (int page = 0; page < doc.PageCount; page++)
{
  // แยกหน้า
  var extractedPage = doc.ExtractPages(page, 1);

  // บันทึกเป็นรูปภาพ เช่น PNG
  extractedPage.Save($"Output_{page + 1}.png");
}

รับใบอนุญาต API ฟรี

คุณสามารถ รับใบอนุญาตชั่วคราว เพื่อใช้ Aspose.Words for .NET โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมิน

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีแปลงข้อความเป็นรูปภาพโดยทางโปรแกรมใน C# คุณสามารถใช้ตัวอย่างโค้ดที่ให้มาและแปลงข้อความในไฟล์ TXT เป็นภาพ PNG, JPEG หรือ GIF ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถสำรวจคุณสมบัติอื่นๆ ที่นำเสนอโดย Aspose.Words for .NET โดยใช้ เอกสารประกอบ นอกจากนี้ คุณสามารถโพสต์คำถามของคุณบน ฟอรัม ของเรา

ดูสิ่งนี้ด้วย