แปลง Word เป็น TIFF ใน Python

TIFF เป็นรูปแบบยอดนิยมในการจัดเก็บภาพแรสเตอร์ TIFF รองรับหลายหน้าซึ่งแตกต่างจากรูปแบบภาพอื่นๆ หมายความว่า ไฟล์ TIFF แบบหลายหน้าสามารถมีรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูปในรูปแบบของหน้าต่างๆ คุณลักษณะนี้ทำให้ TIFF เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการแสดงเอกสาร Word หากต้องการดำเนินการแปลงนี้โดยทางโปรแกรม บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ Word DOCX หรือ DOC เป็น TIFF โดยใช้ Python

Python Library สำหรับการแปลง Word เป็น TIFF

ในการแปลงเอกสาร DOCX หรือ DOC เป็นรูปแบบ TIFF เราจะใช้ Aspose.Words for Python เป็นไลบรารี Python ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและจัดการเอกสาร Word ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังให้การแปลงไฟล์ Word เป็นรูปแบบเอกสารและรูปภาพยอดนิยมอื่นๆ ที่มีความแม่นยำสูง คุณสามารถติดตั้งไลบรารีได้จาก PyPI โดยใช้คำสั่ง pip ต่อไปนี้

pip install aspose-words

แปลงเอกสาร Word เป็น TIFF โดยใช้ Python

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการแปลงเอกสาร Word เป็น TIFF หลายหน้าโดยใช้ Python

  • โหลดไฟล์ Word โดยใช้คลาส Document
  • บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ TIFF โดยใช้วิธี Document.save(string)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการแปลงเอกสาร Word เป็นรูปแบบ TIFF

import aspose.words as aw

# โหลดเอกสาร Word
doc = aw.Document("Document.docx")

# แปลง Word เป็น TIFF
doc.save("word-to-tiff.tiff")

ปรับแต่งการแปลง Word เป็น TIFF โดยใช้ Python

คุณยังสามารถปรับแต่งการแปลง Word เป็น TIFF โดยใช้ตัวเลือกต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของภาพ ความละเอียด ช่วงของหน้าที่จะแปลง รูปแบบการบีบอัด และอื่นๆ ในการตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ จะใช้คลาส ImageSaveOptions ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ ในการแปลง Word เป็น TIFF

  • โหลดไฟล์ Word โดยใช้คลาส Document
  • สร้างอินสแตนซ์ของคลาส ImageSaveOptions
  • ส่งรูปแบบภาพที่ป้อนเข้าในตัวสร้างของ ImageSaveOptions
  • ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการสำหรับ TIFF ที่แปลงแล้ว
  • แปลง Word เป็น TIFF โดยใช้วิธี Document.save(string, ImageSaveOptions)

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีแปลงเอกสาร Word เป็น TIFF พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติม

import aspose.words as aw

# โหลดเอกสาร Word
doc = aw.Document("Document.docx")

# ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึก
saveOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.TIFF)
saveOptions.page_set = aw.saving.PageSet([0, 1])
saveOptions.tiff_compression = aw.saving.TiffCompression.CCITT4
saveOptions.resolution = 160

# แปลง Word เป็น TIFF
doc.save("word-to-tiff.tiff", saveOptions)

รับใบอนุญาต API ฟรี

ใช้ Aspose.Words for Python โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมินโดยใช้ ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี

บทสรุป

ในบทความนี้ คุณได้เห็นวิธีแปลงเอกสาร Word เป็นรูปแบบ TIFF โดยใช้ Python นอกจากนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีใช้ตัวเลือกต่างๆ เพื่อปรับแต่งการแปลง Word เป็น TIFF แบบไดนามิก นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่ เอกสาร ของ Aspose.Words for Python เพื่อสำรวจคุณสมบัติอื่นๆ คุณยังสามารถถามคำถามของคุณผ่าน ฟอรัม ของเรา

ดูสิ่งนี้ด้วย