Python'da 3D

3D modelleme ve görselleştirme, oyun, mimarlık ve sanal gerçeklik gibi çeşitli endüstrilerin önemli bir parçası haline geldi. Bu makalede, 3B model sahneleri oluşturmaya ve okumaya odaklanarak Python’da 3B modellerle nasıl çalışılacağını keşfedeceğiz. 3B modeller oluşturmak, işlemek ve okumak için güçlü ve kullanımı kolay bir araç olan Python’daki Aspose.3D kitaplığını keşfedeceğiz. Python ile 3B modellemeye geçelim!

Bu makale aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 1. Python 3B Kitaplığı – Python’da 3B
 2. Python’da Basit Bir 3B Sahne Oluşturun
 3. 3B Sahnede Bir Malzeme Oluşturun
 4. 3B Sahneye Işık Ekleyin
 5. Python’da İlkel Bir 3B Model Oluşturun
 6. Python’da 3B Sahneyi Okuyun

Python 3D Kitaplığı – Python’da 3D

Aspose.3D for Python, Python geliştiricileri için çok yönlü, zengin özelliklere sahip ve oldukça verimli bir 3D modelleme çözümüdür. Kullanıcıların 3B modelleri kolayca oluşturmasına, okumasına ve değiştirmesine olanak tanıyan kapsamlı bir dizi özellik sunar. Bu Python 3B kitaplığının bazı temel özellikleri şunları içerir:

 • FBX, OBJ, STL ve daha fazlası gibi popüler 3D dosya biçimleri için destek
 • Yüksek performanslı 3B oluşturma ve görselleştirme yetenekleri
 • Gelişmiş sahne yönetimi ve manipülasyon araçları
 • Geliştiricilerin hızla çalışmaya başlamasına yardımcı olacak kapsamlı belgeler ve kod örnekleri

Lütfen konsolda aşağıdaki pip komutunu kullanarak paketi indirin veya API’yi PyPI’dan yükleyin:

pip install aspose-3d

Python’da Temel Bir 3B Sahne Oluşturun

Aşağıdaki adımları izleyerek basit bir 3D sahne oluşturabiliriz:

 1. Scene sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Bundan sonra, bazı geometri, ekranda gösterilecek bir şekil, örneğin bir küre eklemek için createchildnode() yöntemini çağırın.
 3. Son olarak, save() yöntemini kullanarak sahneyi FBX olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da basit bir 3B sahnenin nasıl oluşturulacağını gösterir.

# Bu kod örneği, temel bir 3B sahnenin nasıl oluşturulacağını gösterir.
from aspose.threed import Scene
from aspose.threed.entities import Sphere

# Scene sınıfından bir nesne oluşturun
scene = Scene()

# Küre modeli oluşturma
scene.root_node.create_child_node("Sphere", Sphere())

# 3B sahne belgesini kaydet
scene.save("C:\\Files\\my_scene.fbx")
Python'da 3B Sahne

Python’da 3B Sahne.

Python Kullanarak 3B Sahnede Bir Malzeme Oluşturun

Aşağıdaki adımları izleyerek 3B bir sahnede dağınık renkli malzeme oluşturabiliriz:

 1. Scene sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Bir küre eklemek için createchildnode() yöntemini çağırın.
 3. LambertMaterial sınıf nesnesini başlatın.
 4. Diffusecolor ve name özelliklerini belirtin.
 5. Bundan sonra, malzeme nesnesini Sphere modeline atayın.
 6. Son olarak, save() yöntemini kullanarak sahneyi FBX olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanarak bir 3B sahnede dağınık renkli malzeme oluşturmayı gösterir.

# Bu kod örneği, 3B sahnede nasıl malzeme oluşturulacağını gösterir.
from aspose.threed import Scene
from aspose.threed.entities import Sphere
from aspose.threed.utilities import MathUtils, Vector3
from aspose.threed.shading import LambertMaterial
from aspose.pydrawing import Color

# Scene sınıfından bir nesne oluşturun
scene = Scene()

# Küre modeli oluşturma
node = scene.root_node.create_child_node("Sphere", Sphere())

# LambertMaterial'i ayarla
material = LambertMaterial()
material.diffuse_color = Vector3(Color.red)
material.name = "Lambert"

# Küre Modeline Ata
node.material = material

# 3B sahne belgesini kaydet
scene.save("C:\\Files\\material_scene.fbx")
3B Sahnede Malzeme

3B Sahnede Malzeme Oluşturma.

Python Kullanarak 3B Sahneye Işık Ekleyin

Ayrıca aşağıdaki adımları izleyerek bir 3B sahneye ışık ekleyebiliriz:

 1. Scene sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Bir küre eklemek için createchildnode() yöntemini çağırın.
 3. Light sınıfı nesnesini başlatın.
 4. Işık türü ve ad özelliklerini belirtin.
 5. Bundan sonra, hafif varlığı eklemek için createchildnode() yöntemini çağırın.
 6. Son olarak, save() yöntemini kullanarak sahneyi FBX olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak 3B bir sahnede ışığın nasıl oluşturulacağını gösterir.

# Bu kod örneği, 3B sahnede bir ışığın nasıl oluşturulacağını gösterir.
from aspose.threed import Scene
from aspose.threed.entities import Sphere, Light, LightType
from aspose.threed.utilities import MathUtils, Vector3
from aspose.threed.shading import LambertMaterial
from aspose.pydrawing import Color

# Scene sınıfından bir nesne oluşturun
scene = Scene()

# Küre modeli oluşturma
scene.root_node.create_child_node("Sphere", Sphere())

# Işık varlığı ekle
light = Light() 

# nokta ışığı
light.light_type = 0

# İsim
light.name = "Light";

# sahneye ekle
scene.root_node.create_child_node(light).transform.translation = Vector3(10, 0, 10);

# 3B sahne belgesini kaydet
scene.save("C:\\Files\\light_scene.fbx")

İlkel 3B Model Python

İlkel, karmaşık geometrik formlar yaratmanın temeli olan üç boyutlu bir geometrik şekildir. Daha önce bahsedilen adımları izleyerek ilkel bir 3D model oluşturabiliriz. Ancak, aşağıdaki kod örneğinde gösterildiği gibi birden fazla geometrik şekil veya nesne eklememiz gerekiyor:

# Bu kod örneği, ilkel bir 3B modelin nasıl oluşturulacağını gösterir
from aspose.threed import Scene
from aspose.threed.entities import Box, Cylinder
from aspose.threed.utilities import MathUtils, Vector3

# Bir Scene nesnesini başlat
scene = Scene()

# Bir Kutu modeli oluşturun
box = Box();
box.name = "Box";
scene.root_node.create_child_node(box)

# Bir Silindir modeli oluşturun
cylinder = Cylinder();
cylinder.name = "Cylinder";
scene.root_node.create_child_node(cylinder)

# 3B sahne belgesini kaydet
scene.save("C:\\Files\\primitive_scene.fbx")

Python’da 3B Sahneyi Okuyun

Aşağıdaki adımları izleyerek FBX belgesinden bir 3B sahne okuyabiliriz:

 1. Scene sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. open() yöntemini kullanarak mevcut bir 3B belgeyi yükleyin.
 3. Alt düğümler arasında döngü yapın.
 4. Son olarak, özellik değerlerini görüntüleyin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir 3B sahnenin nasıl yüklenip okunacağını gösterir.

# Bu kod örneği, bir 3B sahnenin nasıl okunacağını gösterir.
from aspose.threed import Scene

# Bir Scene sınıfı nesnesini başlat
scene = Scene()

# Mevcut bir 3B belgeyi yükleyin
scene.open("C:\\Files\\primitive_scene.fbx")

for node in scene.root_node.child_nodes:
  entity = node.entity;
  print("{0}", entity.name); 
{0} Box
{0} Cylinder

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.3D for Python’u değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Python’da 3D – Python 3D Kitaplığı Öğrenme Kaynakları

Python’da 3B modeller ve sahneler oluşturma ve işleme hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve aşağıda verilen kaynakları kullanarak kitaplığın diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz:

Çözüm

Bu yazıda Aspose.3D kütüphanesini tanıtıyor ve Python’da 3D modeller oluşturma, okuma ve manipüle etme yeteneklerini gösteriyoruz. Çeşitli 3B dosya formatları desteği, gelişmiş sahne yönetimi ve yüksek performanslı işleme ile Aspose.3D kitaplığı, 3B içerikle çalışan Python geliştiricileri için paha biçilmez bir araçtır. Aspose.3D kütüphanesini kullanarak, 3D modelleme projelerinizi düzene sokabilir ve kolayca çarpıcı 3D sahneler oluşturabilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçin.

Ayrıca bakınız