OBJ STL dosyası veya FBX

OBJ dosyaları, geometrik verilerin ileri veya geri iletimini sağlayan geometrik nesnelerdir. Bu makale, bir OBJ dosyasının FBX veya STL biçim dosyasına dönüştürülmesini kapsar:

C# kullanarak FBX veya STL Dosyasına OBJ Dönüştürücü

Aspose.3D for .NET API, farklı 3B modeller ve dosya biçimleriyle çalışmayı destekler. OBJ dosya uzantılı 3D Object dosyalarını FBX veya STL gibi farklı formatlara dönüştürebilirsiniz. İndirilenler bölümünden DLL dosyalarını indirerek veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu kullanarak API’yi yapılandırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.3D

OBJ’yi Programlı Olarak C# ile FBX Dosyasına Dönüştürün

Bir 3D Object OBJ dosyasını aşağıdaki adımlarla FBX formatına dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş OBJ dosyasını Scene sınıfıyla yükleyin.
 2. FileFormat alanıyla FBXSaveOptions nesnesini başlatın.
 3. OBJ’yi FBX dosyasına dönüştürün.

Aşağıdaki kod, bir OBJ nesne dosyasının C# ile programlı olarak FBX biçimli bir dosyaya nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

// Giriş OBJ dosyasını Scene sınıfıyla yükleyin.
Scene scene = new Scene("scene.obj");

// SaveFormat enum ile FBXSaveOptions nesnesini başlatın.
FBXSaveOptions options = new FBXSaveOptions(FileFormat.FBX7400ASCII);

// OBJ'yi FBX dosyasına dönüştürün.
scene.Save("Test.fbx", options);

C# kullanarak OBJ’den STL Dosyasına Dönüştürme

Bir OBJ dosyasını aşağıdaki adımlarla bir STL dosyasına dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş OBJ dosyasını Scene sınıfıyla yükleyin.
 2. STLSaveOptions sınıf nesnesini başlatın.
 3. Dış bağımlılıkları bulmaya izin vermek için arama yollarını yapılandırın.
 4. OBJ’yi STL dosyasına dönüştürün.

Aşağıdaki kod, bir OBJ dosyasının programlı olarak C# dilinde STL dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Giriş OBJ dosyasını Scene sınıfıyla yükleyin.
Scene scene = new Scene("scene.obj");

// STLSaveOptions sınıf nesnesini başlatın.
STLSaveOptions saveSTLOpts = new Aspose.ThreeD.Formats.STLSaveOptions();
            
// İçe aktaranın dış bağımlılıkları bulmasına izin vermek için arama yollarını yapılandırın.
saveSTLOpts.LookupPaths = new List<string>(new string[] { dataDir });

// OBJ'yi STL dosyasına dönüştürün.
scene.Save("test.stl", saveSTLOpts);

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi tam kapasitesiyle değerlendirmek için bir Ücretsiz Geçici Lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Sonuç olarak, OBJ formatındaki bir 3B nesne dosyasını C# kullanarak programlı olarak FBX veya STL dosyasına dönüştürmeyi veya dışa aktarmayı öğrendiniz. API dönüştürme için küçük ayrıntılarla ilgilendiğinden, bu özellikleri yalnızca birkaç satır kodla uygulamalarınıza ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Belgeleri ziyaret ederek API’nin diğer bazı özelliklerini keşfedebilirsiniz. Herhangi bir endişeniz olması durumunda lütfen Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize yazmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız