USDZ'den PDF'ye C#

USDZ dosyaları, artırılmış gerçeklik senaryolarındaki kullanılabilirlikleri nedeniyle popüler hale geliyor. Ancak, sınırlı sayıda uygulama bu tür dosyaların görüntülenmesini veya değiştirilmesini destekler. Bu nedenle, PDF dosyaları için çapraz platform desteği nedeniyle belirli durumlarda bir USDZ dosyasını PDF formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür senaryolara uygun olarak, bu makale bir USDZ dosyasının C# dilinde programlı olarak PDF biçimindeki bir dosyaya nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

USDZ’den PDF Dosyasına Dönüştürücü – C# API Kurulumu

Aspose.3D for .NET API; STL, FBX, GLB vb. gibi üç boyutlu sahneler ve dosyalar oluşturmak için kullanılabilir. Referansları eklerken API’yi İndirilenler sayfası veya Microsoft Visual Studio IDE’de aşağıdaki NuGet yükleme komutunu çalıştırma:

PM> Install-Package Aspose.3D

USDZ’yi C# ile PDF Dosyasına Dönüştür

Bir USDZ dosyasını aşağıdaki adımlarla bir PDF belgesine dönüştürebilirsiniz:

  1. Scene sınıf nesnesini kullanarak giriş USDZ dosyasını yükleyin.
  2. PdfSaveOptions sınıfından bir nesne oluşturun.
  3. USDZ dosyasını bir PDF belgesine dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, bir USDZ dosyasının programlı olarak C# dilinde PDF formatına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Giriş USDZ dosyasını yükleyin
Scene scene = new Scene();
scene.Open("sample.usdz");

// PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// USDZ'yi PDF dosyasına dönüştürün
scene.Save("sample.pdf", options);

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

API’yi herhangi bir değerlendirme kısıtlaması olmaksızın değerlendirmek için bir ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çevrimiçi Demo

Lütfen yukarıdaki API kullanılarak geliştirilen USDZ to PDF Converter web uygulamasını deneyin.

Çözüm

Bu makalede, bir USDZ dosyasını C# dilinde programlı olarak PDF biçimine dönüştürmeyi öğrendiniz. Bu dönüştürme, herhangi bir özel üç boyutlu modelleme uygulamasına ihtiyaç duymadan dosyaları çeşitli platformlar ve sistem ortamlarında görüntülemenize veya paylaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca, API tarafından desteklenen diğer birçok özellik hakkında bilgi edinmek için documentation alanını ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir yardıma veya bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen forumdan bize ulaşın.

Ayrıca bakınız

OBJ’yi C#’ta Programlı Olarak USDZ Dosyasına Dönüştürün