Silindirler genellikle üç boyutlu sahnelerde kullanılır. Farklı grafik işleme uygulamalarında, farklı tipte silindirler oluşturmanız gerekebilir. Burada, farklı dönüşümler ve varyasyonlarla çeşitli üç boyutlu silindirlerin nasıl yapıldığını tartışacağız. C#’ta programlı olarak farklı teta uzunluklarına sahip kesme altı, kesme üstü ve fan silindiri içeren bir 3B silindirin nasıl oluşturulacağını açıklar.

Program Aracılığıyla 3B Silindirler Oluşturun – C# API Kurulumu

Aspose.3D for .NET API, 3B sahneler ve nesneler oluşturmak veya değiştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, API ile çalışmak için başka herhangi bir 3B işleme uygulaması veya aracı yüklemenize gerek yoktur. API’yi Yeni Sürümler sayfasından hızlı bir şekilde yapılandırmanız veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu çalıştırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.3D

C# ile Silindir Yapma

Aşağıdaki adımları izleyerek üç boyutlu bir sahnede bir silindir yapabilirsiniz:

  1. Scene sınıfından bir nesne başlatın.
  2. Alt tarafın ofsetini dönüştürmek için köşeleri ayarlayın.
  3. Silindiri sahneye ekleyin.
  4. Başka bir silindir oluşturun ve kesme tabanını özelleştirin.
  5. Silindiri ve çıkış sahnesini Kaydet ekleyin.

Aşağıdaki kod parçacığı, bu adımların nasıl izleneceğini ve C# dilinde programlı olarak bir silindirin nasıl oluşturulacağını gösterir:

// Bir sahne oluştur
Scene scene = new Scene();

// 1. silindiri oluştur
var cylinder1 = new Aspose.ThreeD.Entities.Cylinder(2, 2, 10, 20, 1, false);

// OffsetBottom'u Ayarla
cylinder1.OffsetBottom = new Aspose.ThreeD.Utilities.Vector3(5, 3, 0);

// Sahneye bir ShearBottom olmadan silindir ekleyin
scene.RootNode.CreateChildNode(cylinder1);

// 2. silindiri oluştur
var cylinder2 = new Aspose.ThreeD.Entities.Cylinder(2, 2, 10, 20, 1, false);

// Silindir 2 için özelleştirilmiş kesme tabanı
cylinder2.ShearBottom = new Aspose.ThreeD.Utilities.Vector2(0, 0.83);

// Sahneye 2. silindiri ekleyin
scene.RootNode.CreateChildNode(cylinder2).Transform.Translation = new Aspose.ThreeD.Utilities.Vector3(10, 0, 0);

// Sahneyi kaydet
scene.Save("CustomizedCylinder.obj", FileFormat.WavefrontOBJ);

Ayrıca, aşağıdaki görüntü, yukarıdaki kod parçacığı kullanılarak oluşturulan çıktı görüntüsünü gösterir.

3B Silindir Yapın C#

C#’ta Fan Silindiri Oluşturma

Aşağıdaki adımlar, bir 3B sahnede fan silindirinin nasıl oluşturulacağını açıklar:

  1. Bir Scene sınıf nesnesi oluşturun.
  2. Bir silindir oluşturun ve GenerateFanCylinder öğesini true olarak ayarlayın.
  3. Tetanın uzunluğunu ayarlayın ve bir alt düğüm oluşturun.
  4. Fansız bir silindir oluşturun ve yukarıdaki adımları tekrarlayın.
  5. Çıkış sahnesini kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, C# dilinde programlı olarak bir fan silindirinin nasıl oluşturulacağını detaylandırır:

// Bir Sahne Yaratın
Scene scene = new Scene();

// Bir silindir oluştur
var fan = new Aspose.ThreeD.Entities.Cylinder(2, 2, 10, 20, 1, false);

// GenerateGanCylinder'ı true olarak ayarlayın
fan.GenerateFanCylinder = true;

// ThetaLength'i Ayarla
fan.ThetaLength = Aspose.ThreeD.Utilities.MathUtils.ToRadian(270);

// ChildNode oluştur
scene.RootNode.CreateChildNode(fan).Transform.Translation = new Aspose.ThreeD.Utilities.Vector3(10, 0, 0);

// Bir silindir oluştur without a fan
var nonfan = new Aspose.ThreeD.Entities.Cylinder(2, 2, 10, 20, 1, false);

// GenerateGanCylinder öğesini false olarak ayarlayın
nonfan.GenerateFanCylinder = false;

// ThetaLengeth'i Ayarla 
nonfan.ThetaLength = Aspose.ThreeD.Utilities.MathUtils.ToRadian(270);

// ChildNode oluştur
scene.RootNode.CreateChildNode(nonfan);

// Sahneyi kaydet
scene.Save("FanCylinder.obj", FileFormat.WavefrontOBJ);

Aşağıdaki ekran görüntüsü, bu örnek kod kullanılarak oluşturulan çıktı sahnesini gösterir:

3B Fan Silindiri Yapın C#

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

API’yi tam kapasitesiyle test etmek için bir ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde programlı olarak 3B silindir oluşturmayı öğrendiniz. Çeşitli silindir şekilleri oluşturmak için kod parçacığının nasıl değiştirileceğini kapsar. Ayrıca, dokümantasyon bölümüne göz atarak API’nin diğer birçok özelliğini keşfedebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forum adresinden bize ulaşın.

Ayrıca bakınız

C# dilinde MA’yı USDZ Dosyasına Dönüştür