Farklı üç boyutlu sahnelerde ve animasyonlarda, farklı türde silindirler oluşturmanız ve gereksinimlerinize göre çeşitli türlerde dönüşümler ve diğer işlemler uygulamanız gerekebilir. Bu tür senaryoların ardından, bu makale Java uygulamalarında silindirlerin nasıl oluşturulacağını detaylandırmaktadır. Ayrıca, ofset üst, ofset alt, kesme tabanı vb.‘yi nasıl özelleştirebileceğinizi de kapsar.

Programlı Olarak 3B Silindirler Oluşturun – Java API Kurulumu

Aspose.3D for Java API, Java uygulamalarının içinden 3D silindirlerin oluşturulmasını veya işlenmesini destekler. İndirilenler sayfasından JAR dosyalarını indirerek veya Aspose Deposu’ndan yapılandırmak için aşağıdaki yapılandırmaları projenizin pom.xml dosyasına yapıştırarak API’yi kolayca yapılandırabilirsiniz.

Depo:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Bağımlılık:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>22.10</version>
  </dependency>
</dependencies>

Java’da Silindir Yapın

Aşağıdaki adımlarla bir 3B Nesne dosyasında bir silindir oluşturabilirsiniz:

 1. Scene sınıfından bir nesne oluşturun.
 2. Alt tarafın köşe dönüştürme ofsetini belirtin.
 3. Oluşturulan silindiri sahneye ekleyin.
 4. Başka bir silindir yapın ve kesme tabanını özelleştirin.
 5. Silindiri ekleyin ve oluşturulan sahneyi kaydedin.

Aşağıdaki örnek kod, Java’da programlı olarak bir silindirin nasıl oluşturulacağını ayrıntılı olarak açıklamaktadır:

// Bir sahne oluştur
com.aspose.threed.Scene scene = new com.aspose.threed.Scene();

// 1. silindiri oluştur
var cylinder1 = new com.aspose.threed.Cylinder(2, 2, 10, 20, 1, false);

// OffsetBottom'u Ayarla
cylinder1.setOffsetBottom(new com.aspose.threed.Vector3(5, 3, 0));

// Sahneye bir ShearBottom olmadan silindir ekleyin
scene.getRootNode().createChildNode(cylinder1);

// 2. silindiri oluştur
var cylinder2 = new com.aspose.threed.Cylinder(2, 2, 10, 20, 1, false);

// Silindir 2 için özelleştirilmiş kesme tabanı
cylinder2.setShearBottom(new com.aspose.threed.Vector2(0, 0.83));

// Sahneye 2. silindiri ekleyin
scene.getRootNode().createChildNode(cylinder2).getTransform().setTranslation(new com.aspose.threed.Vector3(10, 0, 0));

// Sahneyi kaydet
scene.save("CustomizedCylinder.obj", com.aspose.threed.FileFormat.WAVEFRONTOBJ);

Ayrıca, aşağıdaki ekran görüntüsü, yukarıdaki kod parçacığı kullanılarak oluşturulan silindirleri göstermektedir.

3B Silindir Yapın C#

Java’da Fan Silindiri Oluşturma

Java’da bir fan silindiri oluşturmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Bir Scene sınıf nesnesi başlatın.
 2. Bir silindir yapın ve GenerateFanCylinder boolean özelliğini ayarlayın.
 3. Teta uzunluğunu belirtin ve bir alt düğüm oluşturun.
 4. Fansız bir silindir oluşturun ve yukarıdaki adımları tekrarlayın.
 5. Çıkış sahnesini kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da programlı olarak bir fan silindirinin nasıl oluşturulacağını gösterir:

// Bir Sahne Yaratın
com.aspose.threed.Scene scene = new com.aspose.threed.Scene();

// Bir silindir oluştur
var fan = new com.aspose.threed.Cylinder(2, 2, 10, 20, 1, false);

// GenerateGanCylinder'ı true olarak ayarlayın
fan.setGenerateFanCylinder(true);

// ThetaLength'i Ayarla
fan.setThetaLength(com.aspose.threed.MathUtils.toRadian(270));

// ChildNode oluştur
scene.getRootNode().createChildNode(fan).getTransform().setTranslation(new com.aspose.threed.Vector3(10, 0, 0));

// Bir silindir oluştur without a fan
var nonfan = new com.aspose.threed.Cylinder(2, 2, 10, 20, 1, false);

// GenerateGanCylinder öğesini false olarak ayarlayın
nonfan.setGenerateFanCylinder(false);

// ThetaLengeth'i Ayarla
fan.setThetaLength(com.aspose.threed.MathUtils.toRadian(270));

// ChildNode oluştur
scene.getRootNode().createChildNode(nonfan);

// Sahneyi kaydet
scene.save("FanCylinder.obj", com.aspose.threed.FileFormat.WAVEFRONTOBJ);

Ayrıca, aşağıdaki ekran görüntüsü bir fan silindiri içeren ve bir fan silindiri olmayan çıktı dosyasını göstermektedir:

3B Silindir Yapın C#

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

API’yi herhangi bir sınırlama olmaksızın değerlendirmek için bir ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java’da programlı olarak 3B silindir oluşturmayı öğrendiniz. API’nin diğer özellikleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen API documentation alanını ziyaret edin. Ayrıca, herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen forum üzerinden bize yazmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

Java’da MA’yı USDZ’ye dönüştürün