USD USDZ'den 3DS C#'a

USD, farklı içerik uygulamaları arasında bilgi alışverişi yapmak veya bilgileri artırmak için verileri kodlayan bir Evrensel Sahne Tanımı dosyasıdır. Oysa USDZ dosyası, USD dosyaları için sıkıştırılmamış ve şifrelenmemiş bir ZIP arşividir. Bazen bir USD veya USDZ dosyasını 3DS formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Buna göre, bu makale bir USD veya USDZ dosyasının C# dilinde programlı olarak 3DS formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

USD veya USDZ’den 3DS’e Dönüştürücü – C# API Kurulumu

Aspose.3D for .NET API, herhangi bir 3B modelleme uygulaması yüklemeye gerek kalmadan farklı 3B sahneler ve modellerle çalışmak için kullanılabilir. API’yi, DLL dosyalarını İndirilenler bölümünden indirerek veya aşağıdaki NuGet kurulum komutuyla hızlı bir şekilde yapılandırabilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.3D

USD’yi C# ile 3DS Dosyasına Dönüştür

Aşağıdaki adımları izleyerek bir USD dosyasını 3DS formatına dönüştürebilirsiniz:

  1. Scene sınıfından bir nesne oluşturarak giriş USD dosyasını yükleyin.
  2. Kaydet yöntemini kullanarak USD dosyasını 3DS dosyasına dönüştürün.

Aşağıdaki örnek kod, bir USD dosyasının programlı olarak C# dilinde bir 3DS dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Scene sınıfının bir nesnesini başlat
Aspose.ThreeD.Scene scene = new Aspose.ThreeD.Scene();

// Giriş USD dosyasını yükleyin
scene.Open("sample.usd", Aspose.ThreeD.FileFormat.USD);

// Çıktı 3DS dosyasını kaydedin
scene.Save("result.3ds", Aspose.ThreeD.FileFormat.Discreet3DS);

USDZ’yi C# ile 3DS Dosyasına Dönüştür

Bir USDZ dosyasını aşağıdaki adımlarla 3DS formatına dönüştürebilirsiniz:

  1. Scene sınıfından bir nesne başlatın ve kaynak USDZ dosyasını yükleyin.
  2. USDZ’yi Kaydet yöntemiyle 3DS dosyasına dönüştürün.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir USDZ dosyasının programlı olarak C# dilinde bir 3DS dosyasına nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

// Scene sınıfının bir nesnesini başlat
Aspose.ThreeD.Scene scene = new Aspose.ThreeD.Scene();

// Giriş USDZ dosyasını yükleyin
scene.Open("sample.usdz", Aspose.ThreeD.FileFormat.USDZ);

// Çıktı 3DS dosyasını kaydedin
scene.Save("result.3ds", Aspose.ThreeD.FileFormat.Discreet3DS);

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek API’yi herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmaksızın değerlendirebilirsiniz.

Çevrimiçi Demo

Bu API kullanılarak geliştirilen USDZ to 3DS Converter web uygulamasını deneyebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, USD veya USDZ’den 3DS’ye dosya dönüştürmeyi incelediniz. Ayrıca, API tarafından sunulan diğer özelliklere göz atmak için lütfen API dokümantasyon ziyaret edin. Herhangi bir sorunuzu tartışmanız gerekirse lütfen forumda bize yazmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

PNG Görüntüsünü C# Dilinde Lithophane’e Dönüştür