C# dilinde Aztek Barkodu Oluşturun

Aztek barkodu, kare bir ızgara ve ortasında bir hedef tahtası deseni içeren iki boyutlu bir barkoddur. Farklı sembol modlarına bağlı olarak farklı sayıda katman içerebilir. Bazı senaryolarda, kodlanmış kodlar üretmek için bir Aztek kodu oluşturmanız gerekebilir. Buna göre, bu makale C# dilinde programlı olarak bir Aztek Barkodunun nasıl oluşturulacağını kapsar.

Aztek Barkodu Oluşturmak için C# API’si - Ücretsiz İndirme

Aspose.BarCode for .NET, farklı türlerde 1B ve 2B barkodlar oluşturmak veya taramak için kullanılabilir. Yeni Sürümler bölümünden referans DLL dosyalarını indirerek veya Microsoft Visual Studio IDE’deki NuGet galerisinden erişmek için aşağıdaki NuGet yükleme komutunu kullanarak uygulamanızda kolayca ayarlayabilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

C# ile Aztek Barkodu Oluşturun

Aşağıdaki adımlarda bir Aztek barkodunun nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

  1. BarcodeGenerator sınıfının bir oluşturucusunu başlatın ve EncodeType‘yı belirtin.
  2. Boyut değerini piksel olarak ve sembol modunu ayarlayın.
  3. Çıktı Aztek barkodunu bir PNG görüntüsü olarak dışa aktarın.

Aşağıdaki örnek kod, C# dilinde bir Aztek barkodunun nasıl oluşturulacağını açıklar:

// BarcodeGenerator sınıf nesnesini başlat 
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Aztec, "Åspóse.Barcóde©");

// Boyut değerini piksel cinsinden ayarla
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Sembol modunu ayarla Kompakt
gen.Parameters.Barcode.Aztec.AztecSymbolMode = AztecSymbolMode.Compact;

// Çıkış Aztek barkodunu kaydet
gen.Save("AztecCompact.png", BarCodeImageFormat.Png);

C# Hata Düzeltme Kodu ile Aztek Oluşturun

C# dilinde hata düzeltmeli Aztek kodu oluşturmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

  1. Bir BarcodeGenerator sınıf nesnesi oluşturun ve EncodeType değerini ayarlayın.
  2. Sembol modunu ve hata düzeltme seviyesi değerini ayarlayın.
  3. Çıktı Aztec barkodunu bir görüntü olarak dışa aktarın.

Aşağıdaki kod parçacığı, Aztek kodunun C# dilinde programlı olarak hata düzeltmeyle nasıl oluşturulacağını gösterir:

// BarcodeGenerator sınıf nesnesini başlat 
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Aztec, "Åspóse.Barcóde© is used to generate & recognize barcodes");

// Boyut değerini piksel cinsinden ayarla
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// FullRange sembol modunu ayarla
gen.Parameters.Barcode.Aztec.AztecSymbolMode = AztecSymbolMode.FullRange;

// Hata düzeltme kapasitesini %50 olarak ayarlayın
gen.Parameters.Barcode.Aztec.AztecErrorLevel = 50;

// Çıkış Aztek barkodunu kaydet
gen.Save("Aztec50.png", BarCodeImageFormat.Png);

Aşağıdaki resimde, %50 hata düzeltme düzeyine sahip örnek Aztek barkodu gösterilmektedir:

C#'ta Aztek Hata Düzeltme

Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek API’yi tam kapasitesiyle değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde programlı olarak Aztek barkodları oluşturmaya yönelik farklı yaklaşımlar öğrendiniz. Ayrıca, gereksinimlerinize göre çıktı kodu için katman sayısını kontrol etmek üzere sembol modunu ayarlayabilirsiniz. Benzer şekilde, bu makalede açıklanan bilgileri takip ederek Aztek barkoduna hata düzeltmesi ekleyebilirsiniz. Ayrıca, dokümantasyon bölümünden geçerek API’nin diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen forum adresinden bize yazın.

Ayrıca bakınız