C# kullanarak Logo ile Barkod oluşturun.

Bir ürün veya şirket hakkındaki kodlanmış verileri veya bilgileri makine tarafından okunabilir bir biçimde temsil etmek için genellikle barkodları kullanırız. Normalde metin etiketli barkodlar kullanırız. Ancak .NET uygulamalarında programlı olarak şirket logoları veya görselleri içeren barkodlar da üretebiliriz. Bu yazımızda C# kullanarak logolu barkod oluşturmayı öğreneceğiz.

Makale aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

Logolar veya resimler içeren barkodlar oluşturmak için Aspose.BarCode for .NET API’sini kullanacağız. Çok çeşitli 1D ve 2D barkod türleri oluşturmamızı ve tanımamızı sağlar. Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

C# ile Logolu Barkod Oluşturun

Aşağıda verilen adımları izleyerek logolu veya resimli bir barkod oluşturabiliriz:

 1. İlk olarak, EncodeType ile BarcodeGenerator sınıfının bir örneğini ve bağımsız değişken olarak kodlamak için metni oluşturun.
 2. İsteğe bağlı olarak, barkod boyutu değerini piksel cinsinden ayarlayın.
 3. Ardından, GenerateBarCodeImage() yöntemini kullanarak bir Barkod görüntüsü oluşturun ve bunu bir Bitmap’te saklayın.
 4. Ardından, logo görüntüsünü Bitmap olarak yükleyin.
 5. Bundan sonra, logonun yüksekliği ve oluşturulan barkod görüntüsü ile yeni bir boş Bitmap görüntüsü oluşturun.
 6. Ardından, FromImage() yöntemini kullanarak Graphics sınıfı nesnesini başlatın. Argüman olarak boş bir bitmap nesnesi alır.
 7. Ardından, Clear() yöntemini kullanarak tuvali temizleyin.
 8. Şimdi, tuval üzerine barkod görüntüsünü çizmek için DrawImage() yöntemini çağırın.
 9. Bundan sonra, logo görüntüsünü tuval üzerine çizmek için DrawImage() yöntemini tekrar çağırın.
 10. Son olarak Image.Save() yöntemini kullanarak çıktıyı kaydedin. Çıktı dosyası yolunu bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir logo görüntüsüyle bir barkodun nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Bu kod örneği, kod metni yerine resim içeren bir barkodun nasıl oluşturulacağını gösterir.
// BarcodeGenerator sınıfının bir örneğini oluşturun
// Barkod sembolojisini ayarlayın 
// Barkod metnini ayarla
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.EAN13, "1234567890");

// QR kod boyutu değerini piksel olarak ayarlayın
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 10;

// Barkod görüntüsü oluşturun ve bir Bitmap'te saklayın
Bitmap barcode = generator.GenerateBarCodeImage();

// Logoyu veya diğer resmi Bitmap olarak yükleyin
Bitmap picture = (Bitmap)Image.FromFile(@"D:\Files\BarCode\aspose-logo.png");

// Yeni Hesaplanan yükseklik ve genişlik ile yeni bir boş resim oluşturun
Bitmap output = new Bitmap(Math.Max(barcode.Width, picture.Width), barcode.Height + picture.Height);

// Graphics nesnesini al
using (Graphics g = Graphics.FromImage(output))
{
  // Tuvali temizle 
  g.Clear(Color.White);

  // Birincil görüntüyü (barkod görüntüsü) tuval üzerine çizin
  g.DrawImage(picture, new PointF(30, 0));

  // Barkod görüntüsünün içindeki tuval üzerine ikinci görüntüyü (logo görüntüsü) çizin
  g.DrawImage(barcode, new PointF(0, picture.Height));
}

// Çıktı görüntüsünü kaydet
output.Save(@"D:\Files\BarCode\output.jpg");

C# kullanarak Logo ile QR Kodu oluşturun

Benzer şekilde, daha önce bahsedilen adımları izleyerek logolu veya görselli bir QR kodu da oluşturabiliriz. Ancak ilk adımda EncodeType‘ı QR olarak ayarlamamız gerekiyor.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir logo görüntüsüyle bir QR kodunun nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Bu kod örneği, kod metni yerine resim içeren bir barkodun nasıl oluşturulacağını gösterir.
// BarcodeGenerator sınıfının bir örneğini oluşturun
// Barkod sembolojisini ayarlayın 
// Barkod metnini ayarla
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "1234567890");

// QR kod boyutu değerini piksel olarak ayarlayın
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 10

// Barkod görüntüsü oluşturun ve bir Bitmap'te saklayın
Bitmap barcode = generator.GenerateBarCodeImage();

// Logoyu veya diğer resmi Bitmap olarak yükleyin
Bitmap picture = (Bitmap)Image.FromFile(@"D:\Files\BarCode\logo.png");

// Yeni Hesaplanan yükseklik ve genişlik ile yeni bir boş resim oluşturun
Bitmap output = new Bitmap(Math.Max(barcode.Width, picture.Width), barcode.Height + picture.Height);

// Graphics nesnesini al
using (Graphics g = Graphics.FromImage(output))
{
  // Tuvali temizle 
  g.Clear(Color.White);

  // Birincil görüntüyü (barkod görüntüsü) tuval üzerine çizin
  g.DrawImage(picture, new PointF(30, 0));

  // Barkod görüntüsünün içindeki tuval üzerine ikinci görüntüyü (logo görüntüsü) çizin
  g.DrawImage(barcode, new PointF(0, picture.Height));
}

// Çıktı görüntüsünü kaydet
output.Save(@"D:\Files\BarCode\qr_output.jpg");

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazımızda logo görselli barkod oluşturmayı öğrendik. Programlı olarak bir görüntü ile bir QR kodunun nasıl oluşturulacağını da gördük. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.BarCode for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız