C# kullanarak barkod oluşturma

Barkodlar, verileri makine tarafından okunabilir bir biçimde görsel olarak temsil etmek için kullanılır. Çoğu zaman, barkodlar bir ürünün tanımlanması için bir araç gibi görünür. Code128, QR, Datamatrix, Aztec vb. gibi farklı senaryolarda çeşitli barkod türleri kullanılır. Bu makalede, C#’ta barkodların nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Ayrıca, bir barkodun görünümünü nasıl özelleştireceğinizi de göreceksiniz.

C# Barkod API’si - Ücretsiz İndirme

Aspose.BarCode for .NET, güçlü bir barkod oluşturucu ve tarayıcı API’sidir. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli barkod sembolojileri oluşturmanıza ve okumanıza olanak tanır:

 • Kod128
 • Kod11
 • Kod39
 • QR
 • Veri matrisi
 • EAN13
 • EAN8
 • ITF14
 • PDF417
 • ve daha fazla.

API’yi ücretsiz olarak indirebilir veya NuGet kullanarak .NET uygulamanıza yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

C# Kullanarak Barkod Oluşturma

Aşağıda, Aspose.BarCode for .NET kullanarak bir barkod oluşturma adımları yer almaktadır.

 • Öncelikle, BarcodeGenerator sınıfından bir nesne oluşturun ve yapıcısında barkodun türünü ve metnini belirtin.
 • Çözünürlük vb. gibi barkod özelliklerini ayarlayın.
 • Son olarak, BarcodeGenerator.Save(String) yöntemini kullanarak barkod oluşturun.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir barkodun nasıl oluşturulacağını gösterir.

BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128, "Aspose.BarCode");

// çözünürlüğü ayarla
generator.Parameters.Resolution = 400;

// barkod oluştur
generator.Save("generate-barcode.png");
C# ile barkod oluştur

C# Kullanarak QR Barkod Oluşturma

Diğer barkod türlerini de benzer şekilde oluşturabilirsiniz. Gösterim için bir QR barkod oluşturalım. QR barkodu oluşturmak için adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir QR barkodunun nasıl oluşturulacağını gösterir.

BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "Aspose.BarCode");

// çözünürlüğü ayarla
generator.Parameters.Resolution = 400;

// barkod oluştur
generator.Save("generate-barcode.png");
C# ile QR barkodu oluşturun

C#’ta Bir Barkodun Görünümünü Özelleştirme

Barkodun görünümünü de özelleştirebilirsiniz. Örneğin, yazı tipini, ön rengini, arka plan rengini, metin rengini vb. değiştirebilirsiniz. Aşağıda, Aspose.BarCode for .NET kullanarak bir barkodu özelleştirme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak özelleştirilmiş bir Aztec barkodunun nasıl oluşturulacağını gösterir.

BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Aztec, "Aspose.BarCode");

// barkodun arka rengini ayarla
generator.Parameters.BackColor = System.Drawing.Color.DarkGray;

// barkodun çubuk rengini ayarla
generator.Parameters.Barcode.BarColor = System.Drawing.Color.Orange;

// kenarlık rengini ayarla
generator.Parameters.Border.Color = System.Drawing.Color.Black;

// metin rengini ayarla
generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.Color = System.Drawing.Color.Orange;

// çözünürlüğü ayarla
generator.Parameters.Resolution = 400;

// barkod oluştur
generator.Save("generate-barcode.png");
C# ile Aztek barkodu oluşturun

C# kullanarak Barkodlara Başlık Ekleme

Barkod görüntüsünün üstünde veya altında açıklama bulunan barkodlar görmüş olabilirsiniz. Bu başlıklar, barkodun kendisi hakkında ek bilgileri görüntülemek için kullanılabilir. Aspose.BarCode for .NET ayrıca barkodun altına, üstüne veya her iki tarafına da bir resim yazısı eklemenizi sağlar. Altyazı ekleme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir barkoda nasıl başlık ekleneceğini gösterir.

BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128, "Aspose.BarCode");

// altyazı ayarla
generator.Parameters.CaptionAbove.Text = "The caption above.";
generator.Parameters.CaptionAbove.Visible = true;
generator.Parameters.CaptionBelow.Text = "The caption below.";
generator.Parameters.CaptionBelow.Visible = true;

// barkod oluştur
generator.Save("generate-barcode.png");
C# dilinde altyazılı barkod oluştur

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak programlı olarak barkod oluşturmayı öğrendiniz. Ek olarak, bir barkodun görünümünü değiştirerek nasıl özelleştireceğinizi gördünüz. Belgeleri kullanarak C# barkod oluşturucu API’si hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız