C# dilinde Veri Matrisi Kodu oluşturun.

Data matrix kodu, küçük bir boyutta yüksek veri yoğunluğu sunarak, alanı sınırlı senaryolar için ideal bir seçim haline getirir. Bazı senaryolarda, bilgileri bir ızgarada düzenlenmiş zıt hücreler biçiminde depolamak için bir Veri Matrisi kodu oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu tür gerekliliklere uygun olarak, bu makale C# dilinde programlı olarak bir Veri Matrisi Kodunun nasıl oluşturulacağını kapsar.

Veri Matrisi Kodu Oluşturmak için C# API Kurulumu

Aspose.BarCode for .NET API, farklı 1B ve 2B barkodlar oluşturmayı veya taramayı destekler. DLL dosyalarını indirerek veya NuGet galerisinden yüklemek için aşağıdaki NuGet komutunu çalıştırarak ortamınızda yapılandırabilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

C# ile Veri Matrisi Kodu Oluşturma

Bir Data Matrix Kodu oluşturmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

  1. BarcodeGenerator sınıfından bir nesne oluşturun ve EncodeType öğesini ayarlayın.
  2. Data Matrix kodu için pikselleri ve kodlama modunu ayarlayın.
  3. Çıktı Veri Matrisi Kodunu bir PNG görüntüsü olarak dışa aktararak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir Veri Matrisi Kodunun nasıl oluşturulacağını açıklar:

// BarcodeGenerator sınıfının bir nesnesini başlat
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DataMatrix, "ASPOSE");

// Pikselleri ayarla
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// Kodlama modunu Otomatik olarak ayarlayın
gen.Parameters.Barcode.DataMatrix.DataMatrixEncodeMode = DataMatrixEncodeMode.Auto;

// Çıktı Veri matrisi kodunu kaydet
gen.Save("Datamatrix.png", BarCodeImageFormat.Png);

C# ile Veri Matrisi ECC200 Kodu Oluşturun

Aşağıdaki adımlar, C# dilinde Data Matrix ECC200 Kodunun nasıl oluşturulacağını göstermektedir.

  1. BarcodeGenerator sınıfından bir nesne oluşturun ve giriş metnini ve EncodeType parametre olarak iletin.
  2. Pikselleri ve veri matrisi ECC tipini ayarlayın.
  3. Save yöntemini kullanarak Data Matrix ECC200 Barkodunu yazın.

Aşağıdaki kod parçacığı, C# dilinde bir Data Matrix ECC200 barkodunun nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır:

// BarcodeGenerator sınıfının bir nesnesini başlat
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DataMatrix, "Åspóse");

// Pikselleri ayarla
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// DataMatrix Ecc'yi 200 olarak ayarlayın
gen.Parameters.Barcode.DataMatrix.DataMatrixEcc = DataMatrixEccType.Ecc200;

// Çıktı Veri matrisi kodunu kaydet
gen.Save("DatamatrixEcc200Basic.png", BarCodeImageFormat.Png);

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmadan değerlendirmek ister misiniz? Cevabınız evet ise ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, veri matrisi kodunun diğer varyasyonlarıyla birlikte ECC200, ECC000, ECC050 vb. gibi farklı kodlamalarla bir Veri Matrisi Kodunun nasıl oluşturulacağını incelediniz. belgeleme alanını ziyaret ederek diğer özelliklere göz atabilirsiniz. Lütfen herhangi bir sorunuz olması durumunda forum adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız