C# ile Maxicode Barkod Oluşturun

Maxicode kodu, altıgen şeklinde düzenlenmiş noktalar içeren, makine tarafından okunabilen bir barkoddur. Ortada bir hedef tahtası bulunurken farklı modlarda farklı varyasyonlarla oluşturulabilir. Belirli senaryolarda, bir Maxicode oluşturmanız gerekebilir. Buna göre, bu makale C# dilinde programlı olarak farklı Maxicode türlerinin nasıl oluşturulacağını kapsar.

Maxicode Barkod Oluşturmak için C# API Kurulumu - Ücretsiz İndirme

Aspose.BarCode for .NET kitaplığını uygulamanıza kolayca kurabilirsiniz. .NET uygulamalarınızdan farklı barkodlar oluşturmanızı veya işlemenizi sağlar. Referans DLL dosyalarını Yeni Sürümler sayfasından hızlıca indirin veya aşağıdaki komutla NuGet Gallery‘den kurun:

PM> Install-Package Aspose.BarCode

C# ile Maxicode Barkod Oluşturun

Bir Maxicode barkodu oluşturmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

  1. BarcodeGenerator sınıfının bir örneğini başlatın ve EncodeType öğesini belirtin.
  2. Piksel sayısını ayarlayın.
  3. MaxiCode kodlama modunu ve geçerli kod metnini ayarlayın.
  4. Maxicode barkodunu bir PNG görüntüsü olarak oluşturun.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde programlı olarak bir Maxicode barkodunun nasıl oluşturulacağını gösterir:

// BarcodeGenerator sınıfının bir örneğini başlat
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MaxiCode, "");

// Boyutu piksel cinsinden ayarlayın
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 15;
gen.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "MaxiCode Mode 2";

string gs = "\u001d";
string rs = "\u001e";
string eot = "\u0004";

// MaxiCode kodlama modunu 2 ve geçerli kod metni olarak ayarlayın
gen.Parameters.Barcode.MaxiCode.MaxiCodeEncodeMode = 2;

//(Posta Kodu 9 hane)(gs)(Ülke Kodu)(gs)(Hizmet Kategorisi)(gs)(İkincil Mesaj)(eot)
gen.CodeText = $"123456789{gs}056{gs}001{gs}ADDITIONAL DATA{eot}";

// Çıktı Maxi Kodunu kaydedin
gen.Save("MaxiCodeEncodeMode2Second.png", BarCodeImageFormat.Png);

C#’ta En Boy Oranına Sahip Maxicode Barkod Oluşturun

Maxicode barkod oluştururken en boy oranı için farklı değerler ayarlayabilirsiniz. C# dilinde en boy oranına sahip bir Maxicode oluşturmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

  1. BarcodeGenerator sınıfının bir örneğini oluşturun ve EncodeType parametresini ayarlayın.
  2. Boyutu piksel sayısı olarak ayarlayın.
  3. En boy oranını ayarlayın.
  4. Maxicode Barkodunu bir PNG görüntüsü olarak dışa aktarın.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde en boy oranına sahip bir Maxicode barkodunun nasıl oluşturulacağını gösterir:

// BarcodeGenerator sınıfının bir örneğini başlat
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MaxiCode, "Åspóse.Barcóde©");

// Boyutu piksel cinsinden ayarlayın
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 15;

// En boy oranını 0,5 olarak ayarla
gen.Parameters.Barcode.MaxiCode.AspectRatio = 0.5f;

// Çıktı Maxi Kodunu kaydedin
gen.Save("MaxiCodeAspectRatio.png", BarCodeImageFormat.Png);

Aşağıdaki resim, yukarıdaki kod parçacığı kullanılarak oluşturulduğunda Maxicode’un nasıl göründüğünü göstermektedir:

C#'ta Maxicode En Boy Oranı Oluşturun

Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek API’yi herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmadan değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde programlı olarak bir Maxicode barkodu oluşturmayı öğrendiniz. Çeşitli Kodlama modlarıyla farklı Maxicode barkodlarının nasıl oluşturulacağının yanı sıra en boy oranlarıyla nasıl oluşturulacağını açıklar. Ayrıca, diğer birçok barkod işleme özelliğini öğrenmek için belgeler bölümünü inceleyebilirsiniz. Endişelerinizi veya belirsizliklerinizi tartışmak isterseniz, lütfen forum aracılığıyla bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız