C# ile barkodu tarayın ve okuyun

Önceki makalede, programlı olarak çeşitli türlerde barkodların nasıl oluşturulacağını öğrendiniz. Bu yazıda, C# barkod okuyucu API’sini kullanarak barkodları nasıl okuyacağınızı öğreneceksiniz. Makale ayrıca bir görüntüdeki belirli veya farklı barkod sembolojilerinin nasıl okunacağını da kapsayacaktır.

Barkodları Okumak için C# API

Aspose.BarCode for .NET, birkaç satır kod içinde çeşitli barkod sembolojilerini okumanıza izin veren güçlü bir barkod tarayıcı ve okuyucu API’si sağlar. API’yi indirebilir veya NuGet kullanarak .NET uygulamanıza yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

C# kullanarak Barkodları Okuyun

Aşağıdakiler, bir görüntü dosyasından 1D veya 2D barkod okuma adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir barkodun nasıl okunacağını gösterir.

try
{
	// Dosyayı dizinden oku
	using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader("Scan.jpg"))
	{
		foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
		{
			// Semboloji türünü ve kod metnini okuyun
			Console.WriteLine("Symbology Type: " + result.CodeType);
			Console.WriteLine("CodeText: " + result.CodeText);
		}
	}
}
catch (Exception ex)
{
	Console.WriteLine(ex.Message + "\nThis example will only work if you apply a valid Aspose BarCode License. You can purchase full license or get 30 day temporary license from https://www.aspose.com/purchase/default.aspx.");
}

C#’ta Belirli Bir Barkod Simgesini Okuyun

Okuyacağınız barkodun sembolojisini zaten bildiğiniz bir durum söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda, barkodun türünü BarCodeReader nesnesine sağlayabilirsiniz. Türün önceden bilinmesi barkod tanıma sürecini hızlandırır. Aşağıdaki kod örneği, barkod türünün nasıl belirtileceğini gösterir.

try
{
  // BarCodeReader sınıfının örneğini oluşturun 
  using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader("Code128.jpg", DecodeType.Code128))
  {
    foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
    {
      // Kod metnini ve Semboloji Türünü görüntüleyin
      Console.WriteLine("CodeText: " + result.CodeText);
      Console.Write("Symbology Type: " + result.CodeType);
    }
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine(ex.Message + "\nThis example will only work if you apply a valid Aspose BarCode License. You can purchase full license or get 30 day temporary license from http://wwww.aspose.com/purchase/default.aspx.");
}

Tek Bir Görüntüde Birden Çok Barkod Sembolojisini Tarayın

Belirli durumlarda, tek bir görüntüye yerleştirilmiş birden çok barkod sembolojiniz olabilir. Böyle bir durumda, API’yi tek seferde tüm barkodları tanıyacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Aşağıdakiler, tek bir görüntüde birden fazla barkod okumak için gereken adımlardır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak tek bir görüntüde birden çok barkod sembolojisinin nasıl okunacağını gösterir.

try
{         
  BaseDecodeType[] objArray = new BaseDecodeType[] { DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Pdf417 };

  // BarCodeReader'ı başlatın, Read() yöntemini bir döngüde çağırın ve kod metni ile semboloji türünü görüntüleyin
  using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader("RecognizingMultipleSymbologies.png", objArray))
  {
    foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
    {
      Console.WriteLine("Codetext: " + result.CodeText);
      Console.WriteLine("Symbology type: " + result.CodeType);
    }
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine(ex.Message + "\nThis example will only work if you apply a valid Aspose BarCode License. You can purchase full license or get 30 day temporary license from http://wwww.aspose.com/purchase/default.aspx.");
}

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak programlı olarak barkod okumayı öğrendiniz. Ek olarak, tek bir görselde bir veya birden fazla barkod sembolojisinin nasıl okunacağını gördünüz. Belgeleri kullanarak C# barkod okuyucu API’si hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca bakınız