Türkçe

C#'ta CFF'yi TTF Yazı Tipine Dönüştür

Bazı senaryolarda bir CFF dosyasını TTF formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür gereklilikleri takiben, bu makale bir CFF dosyasının programlı olarak C# dilinde TTF formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.
Ekim 27, 2022 · 2 dk · Farhan Raza

Java'da EOT'yi TTF'ye dönüştürün

Java ile mi çalışıyorsunuz ve EOT’yi TTF’ye dönüştürmeniz mi gerekiyor? Endişelenme, göründüğü kadar karmaşık değil. Bu makalede, EOT’yi programlı olarak kolayca TTF’ye dönüştürme adımlarında size yol göstereceğiz.
Ekim 24, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

CFF'yi Java'da Programlı Olarak TTF Yazı Tipine Dönüştürme

CFF dosyaları, yüksek kaliteli yazdırma ortamlarında kullanılmak üzere esnekliğe ve genişletilebilirliğe sahiptir. Bazı durumlarda, bir CFF dosyasını TTF True Type Font formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Buna göre, bu makale Java’da programlı olarak CFF’nin TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini kapsar.
Eylül 27, 2022 · 2 dk · Farhan Raza

C# dilinde EOT'yi TTF'ye dönüştürme

Katıştırılmış Açık Türler (EOT) yazı tiplerini programlı olarak kolayca True Type Yazı Tiplerine (TTF) dönüştürebilirsiniz. Bu makalede, C# kullanarak EOT’yi TTF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.
Eylül 23, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

Java'da WOFF'u TTF'ye dönüştürün

Bir Java geliştiricisi olarak, Web yazı tiplerini (WOFF veya WOFF2) program aracılığıyla kolayca True Type Yazı Tiplerine (TTF) dönüştürebilirsiniz. Bu makalede, Java kullanarak WOFF veya WOFF2’yi TTF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.
Temmuz 15, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

Java kullanarak TTF'yi WOFF ve WOFF2'ye dönüştürün

Bir Java geliştiricisi olarak, gerçek tip yazı tiplerini Java uygulamalarında programlı olarak kolayca Web yazı tiplerine dönüştürebilirsiniz. Bu makalede, Java kullanarak TTF’yi WOFF ve WOFF2’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.
Mayıs 19, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

C# dilinde TrueType veya Type1 Yazı Tipleri için Latin Sembolleri Desteğini Kontrol Edin

Bir C# geliştiricisi olarak, herhangi bir TrueType yazı tipinin veya Type1 yazı tipinin Latin sembollerini destekleyip desteklemediğini kolayca belirleyebilirsiniz. Bu makalede, C# kullanarak yazı tipleri için Latin sembolleri desteğini nasıl kontrol edeceğinizi öğreneceksiniz.
Nisan 27, 2022 · 4 dk · Muzammil Han

C# kullanarak WOFF'u TTF'ye dönüştürün

Bir C# geliştiricisi olarak, Web yazı tiplerini (WOFF veya WOFF2) program aracılığıyla kolayca True Type Yazı Tiplerine (TTF) dönüştürebilirsiniz. Bu makalede, C# kullanarak WOFF’u TTF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.
Nisan 8, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

C# kullanarak TTF'yi WOFF'a dönüştürün

Bir C# geliştiricisi olarak, TTF’yi kolayca WOFF’a dönüştürebiliriz. TTF (True Type Font), tüm dijital platformlarda sorunsuz çalışır ve ekranda ve basılı belgelerde mükemmel kalite sunar. Öte yandan, WOFF (Web Open Font Format) daha çok web sayfalarında kullanılmaktadır. Biçime özgü sıkıştırma ve ek XML meta verileri içerir. Bu yazıda, C# kullanarak TTF’yi WOFF’a nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Mart 15, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

Java kullanarak TrueType ve Type1 Yazı Tiplerinde Latin Sembollerini Algılama

Yazı tipleri, farklı stillere, ağırlıklara vb. sahip yazdırılabilir veya görüntülenebilir karakterler kümesidir. Farklı gereksinimlere dayalı olarak belgelere veya web sayfalarına farklı bir görünüm ve his eklemek için kullanılırlar. Yazı tipi dosyaları, yazı tipiyle ilgili tasarımı ve diğer bilgileri içerir. Bu yazıda, bir yazı tipinin Java ile programlı olarak Latin sembollerini destekleyip desteklemediğini tespit etmek için yazı tipi dosyalarını kullanacağız.
Ağustos 17, 2021 · 3 dk · Muhammed Ahmed