Türkçe

C++ kullanarak TrueType Yazı Tiplerini Programlı Olarak İşleyin

Karakterler, farklı kelimelerin anlamlarını açıklayan sembollerdir. Aspose.Font for C++ API ile C++ kullanarak TrueType yazı tipleriyle farklı metin karakterleri oluşturabilirsiniz. TrueType, Type1 ve diğer yazı tipleri dahil olmak üzere farklı metin işleme özelliklerini destekler. Birkaç basit API çağrısıyla metin oluşturma özelliklerinin nasıl kullanılacağını keşfedelim.
Ekim 8, 2020 · 3 dk · Farhan Raza

C++ kullanarak TrueType ve Type1 Yazı Tiplerinde Latin Sembollerini Algılama

Önceki gönderide, C++ uygulamalarınızdan CFF, TrueType, OpenType ve Type1 yazı tiplerini nasıl yükleyeceğinizi ve bunlarla nasıl çalışacağınızı gördünüz. Bu makale, C++ kullanarak bir yazı tipindeki Latin sembollerinin programlı olarak nasıl algılanacağını göstererek sizi bir adım öteye götürüyor. Algılamanın ardından, bir yazı tipinin Latin sembollerini destekleyip desteklemediğine karar verebilirsiniz.
Ekim 1, 2020 · 3 dk · Osman Aziz

C++ kullanarak CFF, TrueType ve Type1 Yazı Tipleriyle çalışın

Yazı tipleri, metnin görünümünü tanımlamak için kullanılan dijital belgelerin ve web sayfalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Yazı tipi dosyaları, yazı tipleriyle ilgili stiller, ağırlık, boyut vb. bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgilerini çıkarmak için yazı tiplerini değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Bu tür senaryolar için, bu makalede, C++ kullanarak TrueType, CFF ve Type1 yazı tiplerinden bilgileri nasıl yükleyeceğinizi ve okuyacağınızı öğreneceksiniz.
Eylül 30, 2020 · 4 dk · Osman Aziz

C# kullanarak TrueType ve Type1 Yazı Tipleriyle Metni Oluşturun

Bir önceki gönderide Aspose.Font for .NET API’sinin CFF, TrueType ve Type1 yazı tiplerini program aracılığıyla yüklemek ve kaydetmek için nasıl kullanıldığını gördünüz. Bu makalede, TrueType kullanarak metni ve C# kullanarak Type1 yazı tipi gliflerini nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz. Kod örnekleri, üzerinde metin işlenmiş bir JPG görüntüsünün nasıl oluşturulacağını gösterecektir.
Eylül 16, 2020 · 4 dk · Osman Aziz

C# kullanarak Yazı Tiplerinden Bilgi Yükleme, Kaydetme ve Çıkarma

Dijital tipografide yazı tipleri, karakterlerin görünümü için kullanılacak belirli stilleri tanımlar. Çoğu zaman yazı tipleri, belgelerde ve web sayfalarında metne stil vermek için kullanılır. Her yazı tipi, karakterlerin boyutu, ağırlığı, stilleri ve kodlaması hakkında bilgi içeren bir dosyada açıklanmıştır. Yazı tipleri, çeşitli dosya biçimlerinin önemli bir parçası olduğundan Aspose, TrueType, CFF, OpenType ve Type1 gibi popüler yazı tipi türlerinin işlenmesi ve işlenmesiyle başa çıkmak için özel bir API sunar. Bu makalede, Aspose.Font for .NET ile C# kullanarak yazı tiplerinden bilgi yüklemeyi, kaydetmeyi ve çıkarmayı öğreneceksiniz.
Eylül 14, 2020 · 6 dk · Osman Aziz