Türkçe

C# kullanarak OpenStreetMap (OSM) Dosyalarından Özellikleri Okuyun

OpenStreetMap (OSM ücretsiz ve düzenlenebilir bir dünya haritasıdır. Gönüllüler tarafından oluşturulmuş ve açık içerik lisansıyla yayınlanmıştır. Lisans, harita görüntülerine ve temel harita verilerine ücretsiz erişim sağlar. Özelliklerini okumak istediğiniz senaryolar olabilir. .NET uygulamalarınızdaki OSM dosyaları Bu amaçla, bu makale size OSM dosyalarının özelliklerini C# kullanarak programlı olarak nasıl okuyacağınızı öğretecektir.
Ağustos 23, 2021 · 2 dk · Muhammed Ahmed

C# kullanarak SVG, JPG veya PNG Görüntüsüne Harita Oluşturma

Harita Oluşturma, jeo-uzamsal verilerden görsel haritalar oluşturmayı ifade eder. Haritaları KML, GeoJSON, GeoTIFF ve Shapefile’den oluşturabilirsiniz. Haritaları PNG, SVG, JPG vb. farklı görüntü formatlarında işleyebilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde harita oluşturma ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Mayıs 4, 2021 · 4 dk · Farhan Raza

C# kullanarak GeoJson'u TopoJson'a ve tersini dönüştürün

GeoJSON, coğrafi özellikleri uzamsal olmayan özelliklerle temsil etmek için kullanılır. Oysa TopoJSON, GeoJSON’un Topoloji kullanan bir uzantısıdır. Gereksinimlerinize göre GeoJSON’u TopoJSON’a ve TopoJSON’u GeoJSON’a dönüştürebilirsiniz.
Mart 2, 2021 · 3 dk · Farhan Raza

C# kullanarak KML Dosyası Oluşturun veya Özelliklerini Programlı Olarak Okuyun

KML, XML’den genişletilmiş Keyhole İşaretleme Dili’nin kısaltmasıdır. Bir GIS dosya formatıdır ve coğrafi bilgileri görüntülemek için kullanılır. KML dosyalarını programlı olarak oluşturabilir ve C# dilini kullanarak bunlardan bilgi okuyabilirsiniz.
Ocak 18, 2021 · 3 dk · Farhan Raza