Türkçe

C#'ta Şekiller Çizin: Çizgiler, Yaylar, Elipsler ve Dikdörtgenler

Daireler, çizgiler, dikdörtgenler vb. dahil olmak üzere şekilleri çizerek farklı grafik nesneler oluşturmak genellikle gereklidir. Bu şekiller, görüntülerin ek açıklamaları için de kullanılabilir. Bu yazıda, C# ile programlı olarak farklı şekiller çizmeyi öğreneceksiniz. Çizgiler, elipsler, yaylar ve dikdörtgenler çizmeyi ve bunların görüntülerini oluşturmayı göstereceğiz.
Aralık 6, 2022 · 6 dk · Osman Aziz

Java'da Şekiller Çizin: Çizgiler, Yaylar, Elipsler ve Dikdörtgenler

Belirli durumlarda daire, çizgi, dikdörtgen vb. şekilleri çizerek farklı nesneler oluşturmanız gerekebilir. Ayrıca, bu şekilleri açıklama için resimlere çizmeniz gerekebilir. Bu yazıda, Java’da programlı olarak şekil çizmeyi öğreneceksiniz. Özellikle çizgiler, elipsler, yaylar ve dikdörtgenler çizmeyi ve bunların resimlerini oluşturmayı öğreneceksiniz.
Kasım 11, 2022 · 6 dk · Osman Aziz

Medyan ve Wiener Filtrelerini Java'daki Görüntülere Uygulayın

Bu yazıda, görüntüleri yumuşatmak ve gürültüyü gidermek için yaygın olarak kullanılan medyan ve wiener filtrelerinin nasıl uygulanacağını göstereceğiz. Öyleyse, Java’da programlı olarak bir görüntüye medyan ve wiener dolgulayıcıların nasıl uygulanacağını görelim.
Kasım 3, 2022 · 4 dk · Osman Aziz

Görüntüleri Java'da Programlı Olarak Bulanıklaştırın

Son zamanlarda, görüntüleri kırpma, yeniden boyutlandırma, çevirme ve döndürme gibi çeşitli görüntü düzenleme özelliklerini nasıl uygulayacağınızı gösteren bir dizi blog yazısı yazdık. Bugün, görüntülere bulanıklık efektinin nasıl uygulanacağını ele alacağız. Öyleyse Java’da programlı olarak görüntülerin nasıl bulanıklaştırılacağını görelim.
Ekim 31, 2022 · 2 dk · Osman Aziz

Medyan ve Wiener Filtrelerini C#'daki Görüntülere Uygulayın

Bu yazıda, görüntüleri yumuşatmak ve gürültüyü gidermek için yaygın olarak kullanılan medyan ve wiener filtrelerinin nasıl uygulanacağını göstereceğiz. O halde medyan ve wiener doldurucuların bir görüntüye programlı olarak C# ile nasıl uygulanacağını görelim.
Ekim 20, 2022 · 4 dk · Osman Aziz

Görüntüleri Programlı Olarak C# ile Bulanıklaştırın

Görüntü manipülasyonu ile çalışırken, genellikle farklı filtreler/efektler uygulayarak görüntüleri düzenlemeniz gerekebilir. Diğer çeşitli efektlerin yanı sıra, bulanıklaştırma efekti genellikle bir görüntüdeki nesneleri soldurmak için kullanılır. Bu makalede, bir görüntüyü C# dilinde programlı olarak nasıl bulanıklaştıracağınızı öğreneceksiniz.
Ekim 18, 2022 · 2 dk · Osman Aziz

Görüntüleri Java'da Programlı Olarak Kırpın

Önceki blog gönderilerinde, görüntüleri yeniden boyutlandırma, çevirme ve döndürme gibi çeşitli görüntü düzenleme özelliklerini nasıl uygulayacağınızı size göstermiştik. Bu özelliklerin yanı sıra, görüntülerdeki istenmeyen alanları kırpmak için görüntü kırpma yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, çerçevedeki belirli bir nesneye odaklanmak için bir görüntüyü kırparsınız. Bu makalede, Java’da programlı olarak görüntülerin nasıl kırpılacağını öğreneceksiniz. Bir görüntünün kaydırma değerleri kullanılarak veya bir dikdörtgenle nasıl kırpılacağını göstereceğiz.
Eylül 19, 2022 · 3 dk · Osman Aziz

Java'da Birden Fazla Görüntüyü Programlı Olarak Birleştirin

Görüntü düzenleme ve manipülasyonun gerçekleştirildiği bir dizi senaryo vardır. Görüntü düzenlemede, görüntüleri birleştirme, örneğin bir kolaj oluşturmak için iki veya daha fazla görüntüyü birleştirmek için kullanılan önemli bir özelliktir. Bu yazıda, Java’da birden çok görüntüyü tek bir görüntüde nasıl birleştireceğinizi öğreneceksiniz. Görüntüleri yatay veya dikey olarak nasıl birleştireceğimizi açıkça göstereceğiz.
Eylül 16, 2022 · 5 dk · Osman Aziz

Görüntüleri C# .NET'te Programlı Olarak Döndürün

Görüntü işleme ve düzenleme günümüzde çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir programcı olarak, görüntü döndürme özelliğini uygulamanız gereken senaryoyla da karşılaşabilirsiniz. Bu makalede, C# dilinde bir görüntüyü nasıl döndüreceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca görüntüleri farklı açılarda programlı olarak nasıl döndüreceğimizi de ele alacağız.
Eylül 13, 2022 · 3 dk · Osman Aziz

Görüntüleri Programlı Olarak C# ile Kırpın

Görüntü düzenleme bu günlerde oldukça yaygındır ve çeşitli durumlarda istenen sonuçları elde etmek için görüntüleri manipüle etmemiz gerekir. Bir programcı olarak, oluşturduğunuz uygulamalardan görüntü düzenleme özelliklerini uygulamanız için bir durum olabilir. Son zamanlarda, görüntüleri programlı olarak nasıl yeniden boyutlandıracağımızı, döndüreceğimizi ve çevireceğimizi ele aldık. Bugün size .NET uygulamalarınızda C# kullanarak görüntüleri nasıl kırpacağınızı göstereceğiz. Shift değerlerini kullanarak veya bir dikdörtgenle görüntü kırpmanın nasıl gerçekleştirileceğini tartışacağız.
Eylül 9, 2022 · 3 dk · Osman Aziz