Türkçe

MPP'yi PDF Dosyasına Dönüştür - MPP'yi PDF'ye Basitleştirin

Microsoft Project MPP dosyaları genellikle Proje Yönetimi için kullanılır. Ancak bazen farklı gereksinimler için MPP dosyalarını PDF belge biçimine dönüştürmeniz gerekebilir. Ayrıca, C# .NET, Java gibi farklı platformlar ve çerçevelerdeki dönüştürmenin yanı sıra bir web tarayıcısı kullanılarak çevrimiçi dönüştürmeyi de kapsar.
Ocak 19, 2023 · 4 dk · Farhan Raza

XER'i Programlı Olarak C# ile MPP'ye Dönüştürün

XER dosyaları, proje yönetimi ve proje planlaması ile ilgili verileri depolamak için kullanılır. Aynı şekilde, MPP dosya formatı da bu tür proje yönetimi bilgilerini saklayabilir. Bazen bir XER dosyasını MPP formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür kullanım durumlarını takiben, bu makale bir XER dosyasının C# dilinde programlı olarak MPP formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.
Aralık 9, 2022 · 2 dk · Farhan Raza

MS Project'i C# dilinde PDF'ye dönüştürün

MS Project’te projeleri kolayca organize edebilir, izleyebilir ve sürdürebiliriz. Proje görevlerini, kaynakları, atamaları, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve projeyle ilgili diğer farklı bilgileri depolamak için MPP dosya biçimini kullanır. MS Project’i programlı olarak kolayca bir PDF belgesine aktarabiliriz. Bu yazımızda C# ile MS Project’i PDF’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Aralık 6, 2022 · 7 dk · Muzammil Han

Java'da XER'i MPP'ye dönüştürme

XER ve MPP dosyaları, proje yönetimi ve proje planlama uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Java uygulamalarınızda bir XER dosyasını MPP formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür gereksinimler göz önüne alındığında, bu makale bir XER dosyasının Java’da programlı olarak MPP formatına nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır.
Kasım 9, 2022 · 2 dk · Farhan Raza

Java'da MPP'yi TIFF'e dönüştürme

Microsoft Project, MPP formatında projelerin oluşturulmasına, düzenlenmesine, izlenmesine ve sürdürülmesine olanak tanır. Bir MPP dosyası, görevleri, kaynakları, atamaları, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve projeyle ilgili diğer farklı bilgileri depolar. Bu yazıda, Java’da MPP’yi TIFF’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Ekim 31, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

C# dilinde MPP'yi TIFF'e dönüştürme

Microsoft Project, MPP biçiminde bir proje oluşturur. MPP’de projeleri organize ediyor, takip ediyor ve sürdürüyoruz. MPP dosyası görevleri, kaynakları, atamaları, zaman çizelgelerini, bütçeleri ve projeyle ilgili diğer farklı bilgileri içerir. Proje verilerini MPP dosyalarından programlı olarak çok sayfalı TIFF resimlerine kolayca aktarabiliriz. Bu yazımızda MPP’yi C# dilinde TIFF’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Eylül 28, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

XER'i C# dilinde PDF'ye dönüştürün

Oracle Primavera P6 bir proje, program ve portföy yönetimi yazılımıdır. Büyük mühendislik projelerini planlamak, yönetmek ve yürütmek için kullanılır. Özel bir proje dosyası olarak XER dosya biçimini kullanır. XER dosyası, Primavera P6 kullanılarak geliştirilen tüm proje, kaynak ve rol bilgilerini destekler. Belirli durumlarda, Primavera P6 projesini XER dosyasından programlı olarak PDF’ye dönüştürmemiz gerekebilir. Bu yazıda, bir Primavera XER dosyasını C# dilinde PDF’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.
Ağustos 26, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

Primavera XML'i C# dilinde MPP'ye dönüştürün

Oracle Primavera P6 bir proje, program ve portföy yönetimi yazılımıdır. Büyük mühendislik projelerini planlamak, yönetmek ve yürütmek için kullanılır. Primavera P6 proje XML’sini programlı olarak kolayca MS Project’e dönüştürebilirsiniz. Bu yazıda, Primavera XML’i C# kullanarak Project MPP dosyasına dönüştürmeyi öğreneceksiniz.
Ağustos 24, 2022 · 3 dk · Muzammil Han

MS Project MPP'yi Java'da Görüntülere (PNG, JPEG, BMP, TIFF) Aktarın

Microsoft Project, projelerin izlenmesine, düzenlenmesine ve yönetilmesine olanak tanır. MPP dosyaları görevleri, atamaları ve projeyle ilgili diğer kaynakları ve bilgileri içerir. MPP dosyasını PNG, JPEG, BMP ve TIFF gibi görüntülere dönüştürebilir ve başkalarıyla kolayca paylaşabilirsiniz. Bu makalede, MS Project MPP dosyalarının Java kullanılarak programlı olarak görüntülere nasıl dönüştürüleceği açıklanmaktadır.
Temmuz 13, 2022 · 4 dk · Muzammil Han

Java kullanarak Proje Verilerini XAML'ye Dönüştürün

Bir Java geliştiricisi olarak, Microsoft Project verilerini Java uygulamalarında programlı olarak MPP dosyalarından XAML formatına kolayca aktarabiliriz. Bu makalede, Microsoft Project verilerini Java kullanarak XAML’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.
Haziran 12, 2022 · 3 dk · Muzammil Han