Excel'den pdf'ye C++

PDF formatı, paydaşlar arasında belge alışverişinde bulunmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli durumlarda, belgeler paylaşılmadan önce PDF formatına dönüştürülür. Bu nedenle, PDF’nin bu gibi durumlarda standart bir dosya formatı olduğu bilinmektedir. Bu yazıda, programlı olarak Excel’den PDF’ye dönüştürmeyi hedefleyeceğiz. Özellikle, Excel XLSX veya XLS çalışma kitaplarını C++ kullanarak PDF dosyalarına dönüştürmeyi öğreneceksiniz.

C++ Excel’den PDF’e Dönüştürücü API’sı

Aspose.Cells for C++, Excel otomasyon özelliklerini C++ uygulamalarında uygulamak için tasarlanmıştır. API’yi kullanarak sıfırdan yeni Excel dosyaları oluşturabilir ve mevcut olanları değiştirebilirsiniz. API’nin yerleşik elektronik tablo dönüştürücüsü, Excel dosyalarını yüksek doğrulukla diğer biçimlere dönüştürmenize olanak tanır. API paketini indirebilir veya NuGet’ten yükleyebilirsiniz.

Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Excel Dosyalarını C++ ile PDF’e Dönüştürün {#Convert-Excel-Files-to-PDF-in-C++}

Aşağıda Aspose.Cells kullanarak Excel dosyalarını PDF’ye dönüştürme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, Excel dosyalarının C++ kullanarak PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Kaynak dizin yolu.
StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// Çıkış dizini yolu.
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// Giriş Excel dosyasının yolu
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// Çıktı Pdf dosyasının yolu
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// Örnek Excel dosyasını yükleyin.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// Excel Belgesini PDF formatında kaydedin
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

Uyumluluk Seviyesi ile C++ Excel’den PDF’e

Aspose.Cells for C++, PDF/A gibi dönüştürülen PDF dosyasının uyumluluk seviyesini de belirlemenize olanak tanır. Bunun için API, Excel’den PDF’e dönüştürmeyi farklı seçeneklerle özelleştirmenize olanak tanıyan IPdfSaveOptions adlı ek bir sınıf sağlar. Aşağıda, bir Excel dosyasını PDF/A uyumluluğu ile PDF’ye dönüştürme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, Excel’de uyumluluk düzeyinin PDF’e dönüştürülmesini nasıl ayarlayacağınızı gösterir.

// Kaynak dizin yolu.
StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// Çıkış dizini yolu.
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// Giriş Excel dosyasının yolu
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// Çıktı Pdf dosyasının yolu
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// Örnek Excel dosyasını yükleyin.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// Excel Belgesini PDF formatında kaydedin
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

Excel’de PDF Oluşturma Tarihini PDF’ye Ayarla

Dönüştürülen PDF dosyası için oluşturma tarihini ve saatini de ayarlayabilirsiniz. Bunun için IPdfSaveOptions->SetCreatedTime(new Aspose::Cells::Systems::DateTime) yöntemini kullanmanız yeterlidir. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, Excel’de oluşturma tarihi ve saatinin PDF’e dönüştürülmesinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Kaynak dizin yolu.
StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// Çıkış dizini yolu.
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// Giriş Excel dosyasının yolu
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// Çıktı Pdf dosyasının yolu
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// Örnek Excel dosyasını yükleyin.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// Excel Belgesini PDF formatında kaydedin
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Excel dosyalarını C++ kullanarak PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, dönüştürülen PDF dosyası için uyumluluk düzeyini ve oluşturma tarihini nasıl ayarlayacağınızı gördünüz. Belgeleri kullanarak API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız