CSV'den XML Java'ya

CSV (Virgülle Ayrılmış Değerler) dosyası, virgülle ayrılmış veri değerlerini içerir. CSV dosyasındaki her satır yeni bir kayıttır. CSV dosyaları genellikle verileri bir depolama sisteminden diğerine aktarmak için kullanılır. Belirli durumlarda, verileri CSV’den XML’e aktarmamız gerekebilir. XML dosyaları, yazılım veya donanım araçlarına bağımlı olmadan verilerin depolanmasına ve taşınmasına izin verir. Bu yazıda, Java kullanarak bir CSV dosyasını XML formatına nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. CSV’den XML’e Dönüştürücü Java API’sı
 2. CSV’yi XML’e dönüştürün
 3. Seçeneklerle CSV’yi XML’e dönüştürün

CSV’den XML’e Dönüştürücü Java API

CSV’yi XML’e dönüştürmek için Aspose.Cells for Java API’sini kullanacağız. Java uygulamalarında Microsoft Excel ile ilişkili çalışma sayfalarıyla çalışmak için zengin özelliklere sahip, güçlü ve kullanımı kolay bir API’dir. Microsoft Excel formatlarının oluşturulmasını, düzenlenmesini, dönüştürülmesini ve farklı formatlara dönüştürülmesini sağlar.

API’nin Çalışma Kitabı sınıfı, bir veya birden çok çalışma sayfası içeren bir Excel elektronik tablosunu temsil eder. Yerel Excel dosyalarını açmak ve kaydetmek için çeşitli yöntemler sağlar. Ayrıca, diğer Çalışma Kitaplarından veri kopyalamayı, iki Çalışma Kitabını birleştirmeyi ve Excel elektronik tablosunu korumayı sağlar. Bu sınıfın save() yöntemi, çalışma kitaplarının belirtilen biçimlerde kaydedilmesini sağlar. API’nin TxtLoadOptions sınıfı, metin veya CSV dosyalarını yükleme seçeneklerini temsil eder.

Lütfen API’nin JAR’ını indirin veya Maven tabanlı bir Java uygulamasında aşağıdaki pom.xml yapılandırmasını ekleyin.

<repository> 
  <id>AsposeJavaAPI</id> 
  <name>Aspose Java API</name> 
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url> 
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Java’da CSV’yi XML’e dönüştürme

Aşağıda verilen adımları izleyerek CSV dosyalarını kolayca XML’e dönüştürebiliriz:

 1. Workbook sınıfını kullanarak CSV dosyasını yükleyin.
 2. XML dosyasını save() yöntemini kullanarak kaydedin. Çıktı XML dosya yolunu bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıda verilen kod örneği, Java kullanılarak bir CSV dosyasının XML’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir CSV dosyasının XML'e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// CSV dosyasını yükleyin
Workbook workbook = new Workbook("C:\\SampleCSV.csv");

// XML olarak kaydedin
workbook.save("C:\\CSVtoXML_out.xml");
Java'da CSV'yi XML'e dönüştürme

Java’daki Seçeneklerle CSV’yi XML’e Dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek gelişmiş seçenekleri kullanarak CSV dosyalarını XML’e dönüştürebiliriz:

 1. İlk olarak, TxtLoadOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, çeşitli yükleme seçeneklerini belirtin.
 3. Bundan sonra, TxtLoadOptions nesnesiyle Document sınıfını kullanarak CSV dosyasını yükleyin.
 4. XML dosyasını save() yöntemini kullanarak kaydedin. Çıktı dosyası yolunu bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıda verilen kod örneği, Java kullanılarak gelişmiş seçeneklerle bir CSV’nin XML’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir CSV dosyasının seçeneklerle bir XML'e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// TXT yükleme seçeneklerini başlat
TxtLoadOptions options = new TxtLoadOptions();
options.setMultiEncoded(true);

// CSV dosyasını Çalışma Kitabına yükleyin
Workbook workbook = new Workbook("C:\\MultiEncoded.csv", options);

// XML olarak kaydedin
workbook.save("C:\\CSVtoXML_out.xml");

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, Java’da programlı olarak CSV’yi XML formatına nasıl dönüştüreceğimizi öğrendik. CSV’yi XML’e dönüştürürken çeşitli yükleme seçeneklerini nasıl belirleyeceğimizi de gördük. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.Cells for Java API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forum üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız