excel'den html'ye C#

Excel’den HTML’ye dönüştürme, sayfaları web sayfalarına dönüştürmek veya sayfaların içeriğini web uygulamalarına gömmek gibi çeşitli senaryolarda yararlı olabilir. Bu yazıda, MS Excel XLSX veya XLS dosyalarını C# kullanarak HTML’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca, Excel’den HTML’ye dönüştürmeyi özelleştirmek için ek seçenekleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Excel’den HTML’ye C# API’si

Aspose.Cells for .NET, Excel dosyalarını MS Office olmadan oluşturmanıza, okumanıza ve değiştirmenize izin veren, iyi bilinen bir elektronik tablo işleme API’sidir. API ayrıca, Excel çalışma sayfalarını aslına uygun HTML dosyalarına dönüştürmenize izin veren yerleşik bir elektronik tablo dönüştürücü sağlar. API’yi indirebilir veya NuGet kullanarak uygulamanıza yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Excel XLSX’ten HTML’ye C# Dönüştürme

Excel’den HTML’ye dönüştürme birkaç satır kodla gerçekleştirilebilir. Sadece Excel dosyasını yükleyin ve .html uzantılı kaydedin. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

  • Workbook sınıfını kullanarak Excel XLS/XLSX dosyasını yükleyin.
  • Workbook.Save(String) yöntemini kullanarak XLS/XLSX’i HTML’ye dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak XLS/XLSX dosyasının HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Excel dosyasını aç
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// HTML olarak kaydet
workbook.Save("Excel-to-HTML.html");

C# XLSX’ten HTML’ye - Araç İpuçlarını Etkinleştir

Metnin uzunluğunun çalışma sayfalarındaki hücrelerin genişliğini aştığı durumlar olabilir. Böyle bir senaryoda, dönüştürülen HTML dosyasındaki metin kesilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için Aspose.Cells for .NET, HTML dosyasında araç ipuçlarını etkinleştirme seçeneği sunar. Bunu yapmak için gereken adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Excel’deki araç ipuçlarının C# dilinde HTML’ye dönüştürülmesini nasıl etkinleştireceğinizi gösterir.

// Excel dosyasını aç
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// HTML seçenekleri oluşturma
HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();
options.AddTooltipText = true;

// HTML olarak kaydet
workbook.Save("Excel-to-HTML-Tooltip.html", options);

Excel’de Sunum Tercihini HTML’ye Dönüştürmede Kullanın

Aspose.Cells for .NET, ortaya çıkan HTML dosyasında elektronik tablo düzeninin işlenmesini geliştirmenizi sağlayan HtmlSaveOptions.PresentationPreference özelliğini sağlar. Başka bir deyişle, Excel çalışma kitaplarının daha çekici bir sunumunu elde etmek için kullanılır.

Aşağıdaki kod örneği, Excel dosyalarının sunumunun nasıl geliştirileceğini gösterir.

// Excel dosyasını aç
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// HTML seçenekleri oluşturma
HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();
options.PresentationPreference = true;

// HTML olarak kaydet
workbook.Save("Excel-to-HTML-PresentationPreference.html", options);

Çözüm

Bu makalede, Excel XLSX ve XLS dosyalarını C# kullanarak HTML’ye dönüştürmeyi öğrendiniz. Ayrıca, Excel’den HTML’ye dönüştürmede araç ipuçlarını ve sunum tercihi seçeneklerini nasıl etkinleştireceğinizi gördünüz. Aspose.Cells for .NET hakkında daha fazla bilgiyi dokümantasyon kullanarak okuyabilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Java kullanarak Excel Dosyalarından PDF’eJava’da JSON’dan Excel’eC# dilinde Word’den JSON’a
Python’da Word’den JSON’aC# dilinde DOC’tan JSON’aPython’da Excel Dosyasından JSON’a
C# dilinde XLSX’ten JSON’aC# dilinde XLS’den JSON’aJava’da XLSX’ten JSON’a
Java’da Excel’den JSON’aJava’da DOCX’ten JSON’aJava’da DOC’tan JSON’a
Java’da Word’den JSON’aJava’da TXT’den JSON’aPython’da JSON’dan PDF’ye
Java’da Excel’den JSON’aPython’da JSON’a TXTJava’da JSON’dan Excel’e
Python kullanarak Excel’de Pivot Tablolar oluşturunPython’da Excel sayfalarından veri kopyalamaPython’da Excel Dosyalarını Koruma ve Korumayı Kaldırma