HTML'den JSON'a C#

HTML web sayfaları, web tarayıcılarında oluşturulur ve bilgi/veri görüntüleyebilir. Verileri bir HTML dosyasından JSON formatına programlı olarak kolayca aktarabiliriz. JSON, verileri depolamak ve iletmek için insanlar tarafından okunabilir metin kullanır. Genellikle sunucudan istemciye veri göndermek için kullanılır. Bu yazıda, C# kullanarak HTML’yi JSON’a nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

  1. HTML’den JSON’a Dönüştürücü C# API’sı
  2. HTML’yi JSON’a dönüştürün

HTML’den JSON’a Dönüştürücü C# API’si

HTML’yi JSON’a dönüştürmek için Aspose.Cells for .NET API’sini kullanacağız. .NET uygulamalarında Microsoft Excel ile ilişkili çalışma sayfalarıyla çalışmak için zengin özelliklere sahip, güçlü ve kullanımı kolay bir API’dir. Elektronik tablolar oluşturmamızı, değiştirmemizi, dönüştürmemizi, oluşturmamızı ve yazdırmamızı sağlar.

API’nin Çalışma Kitabı sınıfı, bir Excel elektronik tablosunu temsil eder. Her e-tablo birden çok çalışma sayfası içerebilir. Yerel Excel dosyalarının açılmasına ve kaydedilmesine olanak tanır. Ayrıca, diğer Çalışma Kitaplarından veri kopyalamak, iki Çalışma Kitabını birleştirmek ve Excel elektronik tablosunu korumak için yöntemler sağlar. API’nin ExportRangeToJsonOptions sınıfı, aralığı JSON’a aktaran seçenekleri gösterir. Cells sınıfının CreateRange() yöntemi, bir hücre aralığından bir Range nesnesi oluşturur. API, sağlanan aralığı bir JSON dizesinde dışa aktarmak için JsonUtility.ExportRangeToJson() yöntemini sağlar.

Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Cells

C# dilinde HTML’yi JSON’a dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek verileri HTML’den JSON’a aktarabiliriz:

  1. İlk olarak, Workbook sınıfını kullanarak HTML dosyasını yükleyin.
  2. Ardından, ExportRangeToJsonOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
  3. Ardından, bir hücre aralığı oluşturmak için CreateRange() yöntemini çağırın.
  4. Bundan sonra, JSON dizesini dışa aktarmak için JsonUtility.ExportRangeToJson() yöntemini çağırın.
  5. Son olarak, dışa aktarılan dizgiyi File.WriteAllText() yöntemini kullanarak JSON dosyasına yazın.

Aşağıda verilen kod örneği, C# kullanarak HTML’nin JSON’a nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, HTML'nin JSON'a nasıl dönüştürüleceğini gösterir
// HTML dosyasını yükleyin
Workbook workbook = new Workbook(@"C:\Files\Sample.html");

// Son hücreyi al
Cell lastCell = workbook.Worksheets[0].Cells.LastCell;

// ExportRangeToJsonOptions'ı ayarlayın
ExportRangeToJsonOptions options = new ExportRangeToJsonOptions();
Range range = workbook.Worksheets[0].Cells.CreateRange(0, 0, lastCell.Row + 1, lastCell.Column + 1);

// Hücre aralığını JSON'a aktar
string data = JsonUtility.ExportRangeToJson(range, options);

// JSON'u yazdır
Console.WriteLine(data);

// Dosyaya dize yaz
System.IO.File.WriteAllText(@"C:\Files\Output.json", data);
C# dilinde HTML'yi JSON'a dönüştürün

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, C# dilinde bir HTML dosyasından JSON’a nasıl veri aktarılacağını öğrendik. Belirli bir çalışma sayfası için programlı olarak bir hücre aralığının nasıl oluşturulacağını da gördük. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.Cells for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız