Java'da JSON'dan CSV'ye

JSON dosyaları, uygulamalar arasında yapılandırılmış verileri depolamak ve iletmek için yaygın olarak kullanılır. Öte yandan, veri kümeleri gibi verileri virgülle ayrılmış değerler olarak depolamak için CSV de kullanılır. Bu makalede, JSON dosyalarından programlı olarak CSV’ye veri aktarmayı öğreneceksiniz. Daha spesifik olarak, makale Java’da JSON’un CSV’ye nasıl dönüştürüleceğini ele alacaktır.

Java JSON’dan CSV’ye Dönüştürücü - Ücretsiz İndirme

Aspose.Cells for Java, elektronik tablo belgelerini Java uygulamaları içinden oluşturmak ve işlemek için güçlü bir API’dir. JSON verilerini CSV formatına dönüştürmek için bu API’yi kullanacağız. Aspose.Cells for Java’yı indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak kurabilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.9</version>
</dependency>

JSON Verilerini Java’da CSV’ye Dönüştürme Adımları

Aspose.Cells, JSON dosyalarının Java’da CSV formatına yüksek hızda ve aslına uygun olarak dönüştürülmesini sağlar. API kullanarak JSON verilerini CSV biçiminde kaydetme adımları aşağıdadır.

 • Yeni bir Excel çalışma kitabı oluşturun ve istediğiniz çalışma sayfasını seçin.
 • Verileri JSON’dan Excel çalışma sayfasına aktarın.
 • Excel çalışma kitabını CSV biçiminde kaydedin.

Şimdi, Java kodunu kullanarak JSON’dan CSV’ye dönüştürme için bu adımların nasıl gerçekleştirileceğine bir göz atalım.

JSON’u Java’da CSV’ye dönüştürün

JSON verilerini Java kullanarak CSV formatına dönüştürmek için gereken adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, JSON verilerinin CSV biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// JSON verilerini yükle
String jsonInput = "[{'nodeId':1,'reputation':1134},{'nodeId':2,'reputation':547},{'nodeId':3,'reputation':1703},{'nodeId':4,'reputation':-199},{'nodeId':5,'reputation':-306},{'nodeId':6,'reputation':-49},{'nodeId':7,'reputation':1527},{'nodeId':8,'reputation':1223}]";

// boş bir Çalışma Kitabı nesnesi oluştur
Workbook workbook = new Workbook();

// varsayılan boş çalışma sayfasına erişin
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// biçimlendirme için JsonLayoutOptions'ı ayarlayın
JsonLayoutOptions layoutOptions = new JsonLayoutOptions();
layoutOptions.setArrayAsTable(true);

// JSON verilerini CSV'ye aktar
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions);

// CSV dosyasını kaydet
workbook.save("output.csv", SaveFormat.CSV);

JSON Verileri

Yukarıdaki kod örneğinde kullandığımız JSON verileri aşağıdadır.

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

Dönüştürülmüş CSV

CSV formatına dönüştürülen verilerin ekran görüntüsü aşağıdadır.

JSON'dan CSV'ye dönüştürücü

Java JSON’dan CSV’ye Dönüştürücü API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Bir geçici lisans alabilir ve Aspose.Cells for Java’yı değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çözüm

JSON ve CSV dosyaları, verileri saklamak ve değiş tokuş etmek için son derece kullanılır. Genellikle, JSON dosyalarından CSV’ye programlı olarak veri aktarmanız gerekir. Bu gibi durumlarda, bu makale JSON verilerinin Java’da CSV’ye nasıl dönüştürüleceğini ele aldı. Bunun yanı sıra, belgeleri kullanarak Aspose.Cells for Java’yı da keşfedebilirsiniz. Ayrıca forumumuz aracılığıyla da sorularınızı sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız