JSON'u Excel Python'a dönüştürün

MS Excel, verileri tablo biçiminde tutmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir programdır. Ayrıca, verileri birden fazla çalışma sayfasında saklamanıza olanak tanır. Veri organizasyonuna ek olarak sıralama, grafik çizme, matematiksel hesaplamalar vb. gerçekleştirebilirsiniz. Öte yandan JSON, verileri anahtar/değer biçiminde depolamak ve iletmek için yaygın olarak kullanılan bir biçimdir. çiftler. Belirli durumlarda, JSON dosyalarından Excel çalışma sayfalarına program aracılığıyla veri aktarmanız gerekebilir. Buna uygun olarak, bu makale JSON verilerinin Python’da Excel XLSX XLS’ye nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

Python JSON’dan Excel’e Dönüştürücü - Ücretsiz İndirme

JSON’dan Excel’e dönüştürme gerçekleştirmek için Aspose.Cells for Python via Java kullanacağız. Python kullanarak Excel dosyaları oluşturmanıza, değiştirmenize veya dönüştürmenize izin veren bir elektronik tablo işleme API’sidir. API’yi indirebilir veya aşağıdaki pip komutunu kullanarak kurabilirsiniz.

pip install aspose-cells

Python’da JSON’dan Excel’e Veri Aktarın

Python’da JSON’dan Excel’e veri aktarma adımları aşağıdadır:

Aşağıdaki kod örneği, verilerin JSON’dan Excel’e nasıl alınacağını gösterir.

jsonInput = '[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

# boş bir Çalışma Kitabı nesnesi oluştur
workbook = Workbook()
# varsayılan boş çalışma sayfasına erişin
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# biçimlendirme için JsonLayoutOptions'ı ayarlayın
layoutOptions = JsonLayoutOptions()
layoutOptions.setArrayAsTable(True)

# A1 hücresinden başlayarak JSON verilerini varsayılan çalışma sayfasına aktarın
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions)

# elde edilen dosyayı JSON-TO-XLS formatında kaydedin
workbook.save("output.xls", SaveFormat.AUTO)

JSON Verilerini Girin

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

Çıktı Excel Çalışma Sayfası

JSON'dan Excel Python'a

Python: Biçimlendirme Stilleri ile JSON’u Excel’e Aktarın

Aspose.Cells, JSON’dan Excel’e dönüştürmede stiller uygulamanıza da izin verir. Örneğin yazı tipi, renk, hizalama, kenarlık stilleri vb. ayarlayabilirsiniz. JSON’dan Excel’e veri aktarırken stilleri uygulama adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da JSON’dan Excel’e veri aktarırken farklı stiller uygular.

jsonInput = '[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

# boş bir Çalışma Kitabı nesnesi oluştur
workbook = Workbook()
# varsayılan boş çalışma sayfasına erişin
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# Stilleri ayarla
factory = CellsFactory()
style = factory.createStyle()
style.getFont().setBold(True) 
style.getFont().setColor(Color.getBlueViolet())

# biçimlendirme için JsonLayoutOptions'ı ayarlayın
layoutOptions = JsonLayoutOptions()
layoutOptions.setArrayAsTable(True)
layoutOptions.setTitleStyle(style)

# A1 hücresinden başlayarak JSON verilerini varsayılan çalışma sayfasına aktarın
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions)

# elde edilen dosyayı JSON-TO-XLS formatında kaydedin
workbook.save("output.xlsx", SaveFormat.AUTO);

Çıktı Excel Çalışma Sayfası

JSON'dan XLSX Python'a

JSON’dan Excel’e İçe Aktarma için Python API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Cells for Python via Java’yı bir geçici lisans kullanarak değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

JSON ve Excel dosyaları, verileri depolamak ve paylaşmak için yaygın olarak kullanılır. Buna göre, bu makalede, Python’da JSON’dan Excel XLSX veya XLS’ye veri aktarmayı öğrendiniz. Ek olarak, JSON’da biçimlendirmeyi Python kullanarak Excel içe aktarmaya nasıl uygulayacağınızı gördünüz. Aspose.Cells for Python via Java’nın diğer özelliklerini de belgelemeyi kullanarak keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, forumumuza mesaj gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız