JSON'dan PDF'ye C#

JSON dosyaları, genellikle uygulamalar içinde veya uygulamalar arasında verileri dışa aktarmak, içe aktarmak veya taşımak için kullanılır. JSON biçimi daha az biçimlendirme gerektirir ve hafif bir veri depolama mekanizması sağlar. Çeşitli durumlarda, paylaşım, yazdırma veya diğer amaçlar için JSON dosyalarını PDF‘ye dönüştürmeniz gerekebilir. Bunu programlı olarak başarmak için bu makale, JSON’u C# yoluyla PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi kapsar.

JSON’dan PDF’e Dönüştürme için C# API - Ücretsiz İndirme

JSON dosyalarını PDF formatına dönüştürmek için Aspose.Cells for .NET kullanacağız. Sıfırdan elektronik tablo belgeleri oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir API’dir. Ayrıca, mevcut Excel dosyalarını .NET uygulamalarınızdan işlemenize ve dönüştürmenize olanak tanır. API’yi indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Cells

C# ile JSON’u PDF’ye Dönüştürme

Aspose.Cells for .NET, bir JSON dosyasını birkaç adımda gerçekleştirilebilen PDF’ye dönüştürmenizi oldukça kolaylaştırır. Aspose.Cells for .NET kullanarak bir JSON dosyasını C# dilinde PDF olarak kaydetmek için aşağıdaki adımlar gereklidir.

  • Bir Excel dosyası oluşturun.
  • JSON dosyasındaki verileri Excel sayfasına yükleyin.
  • JSON’dan PDF’e ek dönüştürme seçeneklerini ayarlayın.
  • JSON verilerini PDF olarak kaydedin.

Aşağıdaki bölümde, C# kodunda JSON’dan PDF’e dönüştürme için yukarıda belirtilen adımların nasıl gerçekleştirileceği gösterilmektedir.

JSON’u C# dilinde PDF’ye dönüştürün

C# kullanarak bir JSON dosyasını PDF’ye dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir.

  1. Workbook sınıfının bir örneğini oluşturun.
  2. Çalışma Sayfaları koleksiyonundan varsayılan Çalışma Sayfası’nı seçin.
  3. File.ReadAllText(string) yöntemini kullanarak dosyadan JSON verilerini yükleyin.
  4. Bir JsonLayoutOptions örneği oluşturun ve seçenekleri ayarlayın.
  5. Worksheet nesnesine ve JSON verilerine referansla JsonUtility.ImportData yöntemini kullanarak JSON’dan çalışma sayfasına veri aktarın.
  6. Workbook.Save(string, SaveFormat.Auto) yöntemini kullanarak çalışma kitabını PDF olarak kaydederek JSON’u PDF’ye dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, bir JSON dosyasının C# dilinde PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Çalışma Kitabı nesnesi oluşturma
var workbook = new Cells.Workbook();

// varsayılan çalışma sayfasına erişin
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// dosyadan JSON verilerini oku
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");

// Dizileri Tablo olarak ele almak için JsonLayoutOptions'ı ayarlayın
var options = new Cells.Utility.JsonLayoutOptions();
options.ArrayAsTable = true;

// JSON verilerini A1 hücresinden başlayarak çalışma sayfasına aktarın
Cells.Utility.JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// içe aktarılan JSON'u PDF'ye dönüştürün
workbook.Save("output.pdf", Cells.SaveFormat.Auto); 

JSON’u C#’ta PDF’ye Dışa Aktarmak için API - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Cells for .NET’i bir geçici lisans kullanarak değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, JSON verilerini C# aracılığıyla PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Adımlar ve kod örneği, JSON verilerinin nasıl yükleneceği ve C# dilinde dinamik olarak PDF olarak nasıl kaydedileceğini göstermiştir. Sağlanan kod örneğini .NET, .NET Core, Mono veya Xamarin tabanlı uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Aspose.Cells for .NET’in belgelerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız