JSON'dan PDF Java'ya

JSON dosyaları, genellikle uygulamalar içinde veya uygulamalar arasında verileri dışa aktarmak, içe aktarmak veya taşımak için kullanılır. JSON biçimi daha az biçimlendirme gerektirir ve hafif bir veri depolama mekanizması sağlar. Çeşitli durumlarda, paylaşım, yazdırma veya diğer amaçlar için JSON dosyalarını PDF‘ye dönüştürmeniz gerekebilir. Bunu programlı olarak başarmak için bu makale, JSON’u Java aracılığıyla PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi kapsar.

JSON’dan PDF’e Dönüştürme için Java API

JSON dosyalarını PDF formatına dönüştürmek için Aspose.Cells for Java kullanacağız. Java kullanarak Excel dosyaları oluşturmanıza ve işlemenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir elektronik tablo işleme API’sidir. API’yi indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.6</version>
</dependency>

Java’da JSON’u PDF’ye Dönüştürme

Aspose.Cells for Java, birkaç adımda gerçekleştirilebilen bir JSON dosyasını PDF’ye dönüştürmenizi oldukça kolaylaştırır. Aspose.Cells for Java kullanarak bir JSON dosyasını PDF olarak kaydetmek için aşağıdaki adımlar gereklidir.

 • Bir Excel dosyası oluşturun.
 • JSON dosyasındaki verileri Excel sayfasına yükleyin.
 • JSON’dan PDF’e ek dönüştürme seçeneklerini ayarlayın.
 • JSON verilerini PDF olarak kaydedin.

Aşağıdaki bölümde, Java kodunda JSON’dan PDF’e dönüştürme için yukarıda belirtilen adımların nasıl gerçekleştirileceği gösterilmektedir.

JSON’u PDF’ye dönüştür

Java kullanarak bir JSON dosyasını PDF’ye dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir.

 1. İlk olarak, Workbook sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. WorksheetsCollection‘dan varsayılan Çalışma Sayfası’nı seçin.
 3. JSON verilerini bir dize nesnesine okuyun.
 4. Bir JsonLayoutOptions örneği oluşturun ve seçenekleri ayarlayın.
 5. Worksheet nesnesine ve JSON verilerine referansla JsonUtility.importData() yöntemini kullanarak JSON’dan çalışma sayfasına veri aktarın.
 6. Son olarak, Workbook.save(string, SaveFormat.Auto) yöntemini kullanarak çalışma kitabını PDF olarak kaydederek JSON’u PDF’ye dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, bir JSON dosyasının Java’da PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// boş bir Çalışma Kitabı nesnesi oluştur
Workbook workbook = new Workbook();

// varsayılan boş çalışma sayfasına erişin
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// JSON dosyasını oku
String fileName = "Data.json";
String content = new String(Files.readAllBytes(Paths.get(fileName)));

// biçimlendirme için JsonLayoutOptions'ı ayarlayın
JsonLayoutOptions layoutOptions = new JsonLayoutOptions();
layoutOptions.setArrayAsTable(true);

// A1 hücresinden başlayarak JSON verilerini varsayılan çalışma sayfasına aktarın
JsonUtility.importData(content, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions);

// içe aktarılan JSON'u PDF'ye dönüştürün
workbook.save("output.pdf", SaveFormat.AUTO);

Java JSON’dan PDF’e Dönüştürücü - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Cells for Java’yı bir geçici lisans kullanarak değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, JSON verilerini Java kullanarak PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. API’yi kolayca kurabilir ve sağlanan kod örneğini Java uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Aspose.Cells for Java hakkında daha fazla bilgi edinmek için dokümantasyonu inceleyebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı veya sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız