Excel'den HTML Python'a

MS Excel dosyaları, büyük miktarda veriyi depolamak, düzenlemek ve analiz etmek için çok uygundur. Bazı durumlarda geliştiriciler, kayıtları tutmak için bir veritabanı yerine Excel dosyalarını kullanmayı da tercih ederler. Ancak, Excel dosyalarındaki verileri görüntülemek için MS Excel’i yüklemeniz gerekir. Ayrıca Excel dosyalarının içeriğini uygulamalarınızın içinden görüntüleyemezsiniz. Excel’den HTML’ye dönüştürme, bu gibi durumlarda olası çözümlerden biridir. Bu makale, Python kullanarak Excel elektronik tablolarını HTML dosyalarına dönüştürmenin yollarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Python Excel’den HTML’ye Dönüştürücü API’sı

Aspose.Cells for Python via Java, Python’u kullanarak Excel dosyalarını oldukça kolay bir şekilde oluşturmanıza ve yönetmenize izin veren güçlü bir elektronik tablo API’sidir. API’nin yerleşik Excel’den HTML’ye dönüştürücüsü, Excel çalışma kitaplarının HTML dosyalarına yüksek kalitede dönüştürülmesini sağlar. Ayrıca, HTML dosyası içindeki sayfalar arasında gezinmek için sekmeler oluşturur. API’yi Python uygulamalarında kurmak ve kullanmak için aşağıdaki pip komutunu çalıştırabilirsiniz.

pip install aspose-cells

Python kullanarak Excel Dosyalarını HTML’ye Dönüştürün

Aspose.Cells kullanarak XLS/XLSX dosyalarını HTML’ye dönüştürmek çok kolaydır ve birkaç satır kodla yapılabilir. Python kullanarak bir XLSX dosyasını HTML’ye dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir.

  • Excel dosyasını yüklemek için Workbook sınıfından bir nesne oluşturun.
  • Workbook.save(fileName) yöntemini kullanarak Excel dosyasını HTML olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak bir XLSX dosyasının HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

# XLSX çalışma kitabını yükle
wb = Workbook("workbook.xlsx")
# çalışma kitabını HTML dosyası olarak kaydet
wb.save("workbook.html")

Excel’den HTML’ye

Python'da Excel'i HTML'ye dönüştürme

Python kullanarak Araç İpuçları olan Excel Dosyasını HTML’ye Dönüştürün

API’yi, dönüştürülen HTML dosyasına araç ipucu metni eklemek için de yapılandırabilirsiniz. Bu özellik, metnin uzunluğu çalışma sayfasındaki hücrenin genişliğini aştığında kullanılır ve metnin bir kısmı gizlenebilir. Bunun için API, HtmlSaveOptions sınıfını kullanıma sunar. Aşağıdakiler, Excel’de araç ipuçlarını HTML’ye dönüştürmeyi etkinleştirme adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak XLSX dosyasının araç ipucuna sahip HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

# XLSX çalışma kitabını yükle
wb = Workbook("workbook.xlsx")
options =  HtmlSaveOptions()
# ipuçlarını göster
options.setAddTooltipText(True)
# çalışma kitabını HTML dosyası olarak kaydet
wb.save("workbook.html", options)

Çözüm

Bu yazıda, Python kullanarak Excel dosyalarını HTML’ye nasıl dönüştüreceğinizi gördünüz. Ayrıca, dönüştürülen HTML dosyalarındaki araç ipuçlarını programlı olarak nasıl etkinleştireceğinizi öğrendiniz. Aspose’un Python Excel API’si hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen belgeleri ziyaret edin.

Ayrıca bakınız