C# kullanarak XBRL'yi HTML'ye dönüştürün

XBRL (Genişletilebilir İş Raporlama Dili), bir şirketin finansal performansının standartlaştırılmış iş raporlaması için kullanılan XML tabanlı bir biçimlendirme dilidir. İş sistemleri arasında iş bilgilerini iletmek ve değiş tokuş etmek için bir yol sağlar. Belirli durumlarda, web tarayıcılarında görüntülemek için XBRL verilerini bir HTML web sayfasında ayıklamamız ve paylaşmamız gerekebilir. Bu yazıda, C# kullanarak XBRL’yi HTML’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

XBRL’yi HTML’ye Dönüştürmek için C# API’si

XBRL’yi bir HTML dosyasına dönüştürmek için iki aşamalı bir prosedür izleyeceğiz. Öncelikle, XBRL’yi XLSX’e dönüştürmek için Aspose.Finance for .NET kullanacağız ve ardından Aspose.Cells for .NET kullanarak XLSX’i HTML’ye dönüştüreceğiz. API’ler. Lütfen API’lerin DLL’lerini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Finance
PM> Install-Package Aspose.Cells

XBRL’yi C# dilinde HTML’ye dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek XBRL dosyalarını (.xbrl) kolayca HTML web sayfalarına dönüştürebiliriz:

  • İlk olarak, XbrlDocument sınıfını kullanarak XBRL dosyasını yükleyin.
  • Ardından, SaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun ve SaveFormat öğesini XLSX olarak ayarlayın.
  • Ardından, XBRL’yi XLSX’e dönüştürün ve XbrlDocument.Save() yöntemini kullanarak bir FileStream nesnesine kaydedin.
  • Bundan sonra, Workbook sınıfını kullanarak XLSX FileStream nesnesini açın.
  • Son olarak, belgeyi HTML biçiminde kaydetmek için Workbook.Save() yöntemini çağırın. Çıktı dosyası yolunu ve SaveFormat tipini (HTML) bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak XBRL’nin HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, XBRL'nin HTML web sayfalarına nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Çalışma dizini
string workingDir = @"D:\Files\Finance\";

// XBRL belgesini yükle
XbrlDocument document = new XbrlDocument(workingDir + @"sample.xbrl");

// Kaydetme seçeneklerini ayarla
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Dosya Akışında XBRL'yi XLSX olarak kaydedin
FileStream fs = new FileStream("onvertXbrlToXlsx_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Bir Excel dosyası açın
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Belgeyi HTML biçiminde kaydedin
workbook.Save(workingDir + "output.html", Aspose.Cells.SaveFormat.Html);
XBRL'yi C# dilinde HTML'ye dönüştürün.

XBRL’yi C# dilinde HTML’ye dönüştürün.

XBRL XML’yi C# kullanarak HTML’ye aktarın

Ayrıca, daha önce belirtilen adımları izleyerek XBRL verilerini bir XML dosyasından (.xml) bir HTML web sayfasına dönüştürebiliriz. Ancak ilk adımda .xbrl dosyası yerine .xml dosyasını girmemiz yeterli.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak verilerin bir XML dosyasından HTML’ye nasıl aktarılacağını gösterir.

// Bu kod örneği, XBRL'nin HTML web sayfalarına nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Çalışma dizini
string workingDir = @"D:\Files\Finance\";

// XML belgesini yükle
XbrlDocument document = new XbrlDocument(workingDir + @"sample.xml");

// Kaydetme seçeneklerini ayarla
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Dosya Akışında XBRL'yi XLSX olarak kaydedin
FileStream fs = new FileStream("onvertXbrlToXlsx_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Bir Excel dosyası açın
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Belgeyi HTML biçiminde kaydedin
workbook.Save(workingDir + "output.html", Aspose.Cells.SaveFormat.Html);

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, bir XBRL dosyasını bir HTML web sayfasına nasıl dönüştüreceğimizi öğrendik. XBRL verilerinin bir XML dosyasından programlı olarak HTML’ye nasıl kaydedileceğini de gördük. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.Finance for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız