Excel Çalışma Sayfalarını C# ile Kopyalayın

Belirli durumlarda, çalışma sayfalarını bir Excel çalışma kitabı içinde veya bir çalışma kitabından diğerine kopyalamanız gerekebilir. Öte yandan, farklı senaryolarda bir çalışma kitabı içindeki konumlarını değiştirmek için çalışma sayfalarının taşınması da gereklidir. Yukarıda belirtilen görevleri programlı olarak gerçekleştirmek için, bu makale Excel çalışma sayfalarının C# ile nasıl kopyalanacağını gösterir. Ayrıca, bir Excel çalışma kitabında bir çalışma sayfasının konumunun nasıl değiştirileceğini de kapsar.

Excel Çalışma Sayfalarını Kopyalamak için C# API’si - Ücretsiz İndirme

Çalışma sayfalarını Excel dosyalarına kopyalamak için Aspose.Cells for .NET‘in güçlü elektronik tablo işleme yeteneklerinden yararlanacağız. API, .NET uygulamalarınızdan Excel dosyaları oluşturmanız ve işlemeniz için size çok çeşitli özellikler sağlar. API ikili dosyalarını indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Excel Çalışma Sayfalarını C# ile Kopyalayın

Aşağıda, C# kullanarak bir Excel çalışma kitabındaki bir çalışma sayfasını kopyalama adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki C# kod örneği, bir Excel çalışma sayfasının çalışma kitabına nasıl kopyalanacağını gösterir.

// Mevcut bir Excel dosyasını açın
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Çalışma Kitabının sayfalarına referansla bir WorksheetCollection nesnesi oluşturun
WorksheetCollection sheets = wb.Worksheets;

// Çalışma Kitabı içindeki mevcut bir sayfadan yeni bir sayfaya veri kopyalama
sheets.AddCopy("Sheet1");

// Excel dosyasını kaydedin
wb.Save("CopyWithinWorkbook.xlsx");

C#: Excel Çalışma Sayfalarını Bir Çalışma Kitabından Diğerine Kopyalama

Şimdi, bir çalışma sayfasını bir Excel çalışma kitabından diğerine nasıl kopyalayacağımıza bir göz atalım. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir çalışma sayfasının bir çalışma kitabından diğerine nasıl kopyalanacağını gösterir.

// Açık kaynak Excel dosyası
Workbook sourceWorkbook = new Workbook("source.xlsx");

// Hedef Excel dosyasını aç
Workbook destinationWorkbook = new Workbook("destination.xlsx");

// Kaynak çalışma kitabının ilk sayfasını hedef çalışma kitabına kopyalayın
destinationWorkbook.Worksheets[0].Copy(sourceWorkbook.Worksheets[0]);

// Excel dosyasını kaydedin
destinationWorkbook.Save("copy-worksheets.xlsx");

Excel Çalışma Sayfasının C# Konumunu Taşı

Bir çalışma kitabındaki çalışma sayfalarının konumlarını yeniden düzenlemeniz gerektiğinde durum söz konusu olabilir. Dizini belirterek çalışma sayfalarını istediğiniz konumlara taşıyarak yapabilirsiniz. Aşağıdakiler, bir Excel çalışma sayfasını bir konumdan diğerine taşıma adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir Excel çalışma sayfasının bir konumdan diğerine nasıl taşınacağını gösterir.

// Mevcut bir excel dosyasını açın
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Çalışma Kitabının sayfalarına referansla bir WorksheetCollection nesnesi oluşturun
WorksheetCollection sheets = wb.Worksheets;

// İlk çalışma sayfasını alın.
Worksheet worksheet = sheets[0];

// İlk sayfayı çalışma kitabında üçüncü konuma taşı
worksheet.MoveTo(2);

// Excel dosyasını kaydedin
wb.Save("move-worksheet.xlsx");

Excel Çalışma Sayfalarını Kopyalamak için C# API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Geçici lisans talep ederek Aspose.Cells for .NET’i ücretsiz olarak deneyebilir ve değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak Excel çalışma sayfalarını bir çalışma kitabı içinde veya bir çalışma kitabından diğerine nasıl kopyalayacağınızı öğrendiniz. Ayrıca, bir çalışma kitabı içinde bir Excel çalışma sayfasını bir konumdan diğerine nasıl taşıyacağınızı gördünüz. Belgeleri kullanarak Aspose.Cells for .NET’in diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa, forumumuza göndermekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız