Linux'ta Excel Dosyaları Oluşturun

Bu günlerde elektronik tablolar, büyük miktarda tablo verilerini tutmak ve paylaşmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, formül uygulama, tablo ve grafik oluşturma, verileri sıralama ve filtreleme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Elektronik tablo otomasyonu, çeşitli endüstrilerde bir devrim yarattı. Elektronik tabloların dinamik olarak oluşturulması ve işlenmesi, veri işlemeyi oldukça kolaylaştırdı. Programlı olarak elektronik tablo manipülasyonu gerçekleştirmek için bu makale, Java kullanılarak Linux’ta sıfırdan Excel XLSX veya XLS dosyalarının nasıl oluşturulacağını kapsar.

Linux’ta Excel Dosyaları Oluşturmak için API - Ücretsiz İndirme

Excel dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek için Aspose.Cells for Java kullanacağız. Excel dosyalarını oluşturmak, güncellemek veya dönüştürmek için güçlü bir elektronik tablo işleme API’sidir. API’nin JAR’ını indirebilir veya aşağıdaki yapılandırmaları kullanarak Maven tabanlı uygulamalarınıza kurabilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.9</version>
</dependency>

Linux’ta bir Excel Dosyası Oluşturun

MS Excel dosyaları, verileri birden çok hücreden oluşan çalışma sayfalarında tutar. Oysa bu çalışma sayfaları bir çalışma kitabının içindedir. Aşağıdakiler, Linux’ta sıfırdan bir Excel XLSX dosyası oluşturma adımlarıdır.

 • Workbook sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Workbook.getWorksheets.get() yöntemini kullanarak istenen çalışma sayfasının referansını alın.
 • A1, B3 vb. gibi hücre tanımlayıcısını kullanarak çalışma sayfasının istenen hücresine değer girin.
 • Workbook.save() yöntemini kullanarak çalışma kitabını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak Linux’ta bir Excel XLSX dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook();

// Hücreye değer ekle
workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("Hello World!");

// Excel XLSX dosyası olarak kaydet
workbook.save("Excel.xlsx"); 

Yukarıdaki kod örneğinin çıktısı aşağıdadır.

Linux'ta Excel dosyası oluşturun

Linux’ta bir Excel XLSX Dosyasını Düzenleyin

Ayrıca mevcut Excel dosyalarını sorunsuz bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için dosyayı yükleyebilir, istediğiniz çalışma sayfasına erişebilir ve içeriğini güncelleyebilirsiniz. Aşağıdakiler, bir Excel XLSX dosyasını düzenleme adımlarıdır.

 • Workbook sınıfını kullanarak Excel dosyasını yükleyin.
 • Sırasıyla Worksheet ve Cell sınıflarını kullanarak çalışma sayfalarının ve hücrelerin referansını alın.
 • Hücrelerin içeriğini güncelleyin.
 • Güncellenen çalışma kitabını Workbook.save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Linux’ta bir Excel dosyasının nasıl düzenleneceğini gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xls"); 

// Bir çalışma sayfasının hücrelerinden "A1" hücresinin referansını alın
Cell cell = workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1");

// "Merhaba Dünya!" "A1" hücresine değer
cell.setValue("updated cell value.");

// Excel dosyasını yazın
workbook.save("Excel.xls", FileFormatType.EXCEL_97_TO_2003);

Linux’ta Excel Dosyalarında Grafikler Oluşturun

Elektronik tablolardaki grafikler, çalışma sayfalarında depolanan verileri görsel olarak temsil etmek için kullanılır. Aspose.Cells for Java, Excel dosyaları içinde oluşturabileceğiniz bir geniş grafik yelpazesi sağlar. Aşağıdakiler, Linux platformunda bir Excel XLSX dosyasında grafik oluşturma adımlarıdır.

 • Workbook sınıfını kullanarak yeni bir Excel dosyası oluşturun veya mevcut bir dosyayı yükleyin.
 • Çalışma sayfasına veri ekleyin (isteğe bağlı).
 • Worksheet.getCharts() yöntemini kullanarak çalışma sayfasının grafik koleksiyonunu alın.
 • Worksheet.getCharts().add() yöntemini kullanarak koleksiyona yeni bir grafik ekleyin.
 • Koleksiyondan yeni oluşturulan Chart referansını alın.
 • Grafik için NSeries’i ayarlamak üzere hücrelerin aralığını belirtin.
 • Son olarak, Excel dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, bir Excel XLSX dosyasında nasıl grafik oluşturulacağını gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx"); 

// İlk çalışma sayfasının referansını alma
WorksheetCollection worksheets = workbook.getWorksheets();
Worksheet sheet = worksheets.get(0);

// Hücrelere bazı örnek değerler ekleme
Cells cells = sheet.getCells();
Cell cell = cells.get("A1");
cell.setValue(50);
cell = cells.get("A2");
cell.setValue(100);
cell = cells.get("A3");
cell.setValue(150);
cell = cells.get("B1");
cell.setValue(4);
cell = cells.get("B2");
cell.setValue(20);
cell = cells.get("B3");
cell.setValue(50);

// çalışma sayfasındaki çizelgeleri al
ChartCollection charts = sheet.getCharts();

// Çalışma sayfasına grafik ekleme
int chartIndex = charts.add(ChartType.PYRAMID, 5, 0, 15, 5);
Chart chart = charts.get(chartIndex);

// "A1" ile başlayan grafiğe NSeries (grafik veri kaynağı) ekleme
// "B3" hücresine
SeriesCollection serieses = chart.getNSeries();
serieses.add("A1:B3", true);

// Excel dosyasını yazın 
workbook.save("Excel_with_Chart.xlsx");

Aşağıdaki ekran görüntüsü, yukarıdaki kod örneğinin çıktısını gösterir.

excel linux'ta grafik oluşturma

Linux’ta Excel Dosyasında Pivot Tablo Oluşturma

Excel çalışma sayfalarındaki pivot tabloların, verilere filtre eklemek, toplamları hesaplamak, verileri özetlemek vb. gibi çeşitli amaçları vardır. Pivot tablolar, çalışma sayfasındaki hücrelerin aralığı kullanılarak oluşturulabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek bir Excel dosyasında pivot tablo oluşturabilirsiniz.

 • Workbook sınıfını kullanarak yeni bir Excel dosyası oluşturun veya mevcut bir dosyayı yükleyin.
 • Çalışma sayfasına veri ekleyin (isteğe bağlı).
 • Worksheet.getPivotTables() yöntemini kullanarak pivot tablo koleksiyonuna erişin.
 • Worksheet.getPivotTables().add() yöntemini kullanarak çalışma sayfasına yeni bir pivot tablo ekleyin.
 • Pivot tabloya veri sağlayın.
 • Çalışma kitabını Workbook.save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Excel’de bir pivot tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx"); 

// İlk çalışma sayfasını alın.
Worksheet sheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Worksheet'in hücre koleksiyonunu alma
Cells cells = sheet.getCells();

// Değeri hücrelere ayarlama
Cell cell = cells.get("A1");
cell.setValue("Sport");
cell = cells.get("B1");
cell.setValue("Quarter");
cell = cells.get("C1");
cell.setValue("Sales");

cell = cells.get("A2");
cell.setValue("Golf");
cell = cells.get("A3");
cell.setValue("Golf");
cell = cells.get("A4");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A5");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A6");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A7");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A8");
cell.setValue("Golf");

cell = cells.get("B2");
cell.setValue("Qtr3");
cell = cells.get("B3");
cell.setValue("Qtr4");
cell = cells.get("B4");
cell.setValue("Qtr3");
cell = cells.get("B5");
cell.setValue("Qtr4");
cell = cells.get("B6");
cell.setValue("Qtr3");
cell = cells.get("B7");
cell.setValue("Qtr4");
cell = cells.get("B8");
cell.setValue("Qtr3");

cell = cells.get("C2");
cell.setValue(1500);
cell = cells.get("C3");
cell.setValue(2000);
cell = cells.get("C4");
cell.setValue(600);
cell = cells.get("C5");
cell.setValue(1500);
cell = cells.get("C6");
cell.setValue(4070);
cell = cells.get("C7");
cell.setValue(5000);
cell = cells.get("C8");
cell.setValue(6430);


PivotTableCollection pivotTables = sheet.getPivotTables();

// Çalışma sayfasına PivotTable ekleme
int index = pivotTables.add("=A1:C8", "E3", "PivotTable2");

// Yeni eklenen PivotTable örneğine erişme
PivotTable pivotTable = pivotTables.get(index);

// Satırlar için genel toplamlar gösterilmiyor.
pivotTable.setRowGrand(false);

// İlk alanı satır alanına sürüklemek.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 0);

// İkinci alanı sütun alanına sürüklemek.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.COLUMN, 1);

// Üçüncü alanı veri alanına sürüklemek.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.DATA, 2);

// Excel dosyasını yazın 
workbook.save("Excel_with_Chart.xlsx");

Yukarıdaki kod örneği tarafından oluşturulan pivot tablonun ekran görüntüsü aşağıdadır.

linux'ta excel'de pivot tablo oluşturma

Excel Dosyalarında Hücreler İçin Formüller Ekleme

Aspose.Cells for Java, Excel çalışma sayfalarındaki formüllerle çalışmayı da destekler. Aşağıdaki bölümlerde yerleşik ve eklenti işlevlerle nasıl çalışılacağı açıklanmaktadır.

Excel’de Yerleşik İşlevleri Uygulayın

Yerleşik işlevler için, çalışma sayfasında istediğiniz hücrenin referansını alabilir ve Cell.setFormula(String) yöntemini kullanarak bir formül ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, Excel’de yerleşik bir formülün nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook();

// Hücreye değer ekle
workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get(0).setFormula("=H7*(1+IF(P7 =$L$3,$M$3, (IF(P7=$L$4,$M$4,0))))");

// Excel XLSX dosyası olarak kaydet
workbook.save("Excel.xlsx"); 

Excel’de Eklenti İşlevleri Ekleme

Aspose.Cells for Java, Excel çalışma sayfaları için kullanıcı tanımlı işlevi de destekler. Bunun için, eklenti işlevini bir xlam (Excel makro etkin eklenti) dosyası kullanarak kaydetmeniz gerekecektir. Eklenti işlevlerini kaydetmek için API, registerAddInFunction(int, String) ve registerAddInFunction(String, String, boolean) yöntemlerini sağlar. Aşağıdaki kod örneği, Excel’de bir eklenti işlevinin nasıl kaydedileceğini ve kullanılacağını gösterir.

// yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook();

// İşlev adıyla birlikte makro etkin eklentiyi kaydedin
int id = workbook.getWorksheets().registerAddInFunction("TESTUDF.xlam", "TEST_UDF", false);

// Dosyaya daha fazla işlev kaydedin (varsa)
workbook.getWorksheets().registerAddInFunction(id, "TEST_UDF1"); //in this way you can add more functions that are in the same file

// İlk çalışma sayfasına erişin
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// İlk hücreye eriş
Cell cell = worksheet.getCells().get("A1");

// Eklentide bulunan formül adını ayarla
cell.setFormula("=TEST_UDF()"); 

// Excel XLSX dosyası olarak kaydet
workbook.save("Excel.xlsx"); 

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Cells for Java’yı bir geçici lisans kullanarak değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, Linux’ta sıfırdan MS Excel dosyaları oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca Excel dosyalarını güncellemeyi, grafikler oluşturmayı, pivot tablolar oluşturmayı ve çalışma sayfalarına formül eklemeyi gördünüz. Aspose.Cells for Java hakkında dokümantasyon kullanarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa forumumuz aracılığıyla sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız