Python'da Excel Dosyaları Oluşturun

Python) son birkaç yılda yönetici programlama dillerinden biri haline geldi. Python’un kullanışlılığı ve popülaritesi, Python meraklıları topluluğunu son derece büyüttü. Öte yandan elektronik tablo otomasyonu, web veya masaüstü uygulamalarından büyük miktarda veriyi tutmayı, düzenlemeyi ve bunlarla oynamayı kolaylaştırdı. Bu makale, Python’da Excel XLSX veya XLS dosyalarını nasıl oluşturacağınızı göstermek için Python ve elektronik tablo otomasyonunu bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Python kullanarak bir Excel dosyasına programlı olarak veri, resim, çizelge ve tablo eklemeyi öğreneceksiniz.

Excel XLS Dosyaları Oluşturmak için Python API - Ücretsiz İndirme

Aspose.Cells for Python, Python kullanarak uygulamalarınızda elektronik tablo otomasyonu uygulamanıza izin veren, güçlü ancak kullanımı kolay bir elektronik tablo işleme API’sidir. Birkaç satır kodla yeni Excel dosyaları oluşturabilir, mevcut elektronik tablo belgelerini güncelleyebilir ve dönüştürebilirsiniz. Aspose.Cells for Python’u Java aracılığıyla entegre etmek ve kullanmak için aşağıdaki pip komutunu çalıştırın.

pip install aspose-cells

API paketini indirilenler bölümünden de indirebilirsiniz.

Python’da Excel XLSX Dosyaları Oluşturun

Aspose.Cells for Python via Java kullanarak basit bir Excel XLSX dosyası oluşturarak başlayalım. Bunu yapmak için adımlar aşağıdadır:

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanarak bir Excel XLSX dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

# yeni bir XLSX çalışma kitabı oluştur
wb = Workbook(FileFormatType.XLSX)
# hücrelere değer ekle
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("Hello World!")
# çalışma kitabını .xlsx dosyası olarak kaydet
wb.save("workbook.xlsx")

Çıktı

python kullanarak excel dosyası oluşturma

Bir Excel Dosyasına Veri Eklemek için Python Kodu

Önceki örnekte sıfırdan yeni bir Excel XLSX dosyası oluşturdunuz. Ancak, mevcut bir Excel dosyasının içeriğini güncellemeniz gereken durumlar olabilir. Bu durumda, yolunu Workbook yapıcısına sağlayarak Excel dosyasını yükleyebilirsiniz. Çalışma sayfalarına ve hücrelere erişme yöntemlerinin geri kalanı aynı kalacaktır.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak bir Excel dosyasının nasıl güncelleneceğini gösterir.

# yeni bir XLSX çalışma kitabı oluştur
wb = Workbook("workbook.xlsx")
# hücrelere değer ekle
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("Location")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("B1").putValue("Person")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("A2").putValue("Home")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("B2").putValue("abc")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("A3").putValue("Office")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("B3").putValue("xyz")
# çalışma kitabını .xlsx dosyası olarak kaydet
wb.save("workbook-updated.xlsx")

Çıktı

python'da excel dosyasını güncelle

Python Görüntüleri Olan Excel Dosyası Oluşturun

Önceki örneklerin her ikisinde de, Excel çalışma sayfalarının hücrelerine nasıl metin ekleyeceğinizi veya metinleri güncelleyeceğinizi gördünüz. Şimdi Python kullanarak çalışma sayfasına nasıl resim ekleneceğini kontrol edelim.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanarak bir Excel dosyasının nasıl oluşturulacağını ve bir görüntünün nasıl ekleneceğini gösterir.

# yeni bir XLSX çalışma kitabı oluştur
workbook = Workbook(FileFormatType.XLSX)
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)
# Bir hücreye bir dize değeri ekleyin
worksheet.getCells().get("C2").setValue("Image")
# 4. sıra yüksekliğini ayarla
worksheet.getCells().setRowHeight(3, 150)
# C sütun genişliğini ayarla
worksheet.getCells().setColumnWidth(3,50)
# D4 hücresine bir resim ekleyin
index = worksheet.getPictures().add(3, 3, "aspose-cells-for-python.png")
# resim nesnesini al
pic = worksheet.getPictures().get(index)
# Excel dosyasını kaydet 
workbook.save("workbook_with_image.xlsx")

Çıktı

python kullanarak excel'e resim ekleme

Python’da Excel XLS içinde Grafikler Oluşturun

Excel çalışma sayfalarındaki grafikler, verileri histogramlar, piramitler, çubuklar, halkalar vb. biçiminde görsel olarak temsil etmek için kullanılır. Aspose.Cells for Python via Java burada listelenen çok sayıda grafik türünü destekler. Aşağıdakiler, bir Excel çalışma sayfasında bir grafik oluşturma adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanarak bir Excel XLS’de grafiklerin nasıl oluşturulacağını gösterir.

# yeni bir XLSX çalışma kitabı oluştur
workbook = Workbook(FileFormatType.XLSX)
# ilk çalışma sayfasının referansını alma
worksheets = workbook.getWorksheets()
sheet = worksheets.get(0)
# hücrelere bazı örnek değerler ekleme
cells = sheet.getCells()
cell = cells.get("A1")
cell.setValue(50)
cell = cells.get("A2")
cell.setValue(100)
cell = cells.get("A3")
cell.setValue(150)
cell = cells.get("B1")
cell.setValue(4)
cell = cells.get("B2")
cell.setValue(20)
cell = cells.get("B3")
cell.setValue(50)
# çalışma sayfasındaki çizelgeleri al
charts = sheet.getCharts()
# çalışma sayfasına grafik ekleme
chartIndex = charts.add(ChartType.PYRAMID, 5, 0, 15, 5)
chart = charts.get(chartIndex)
# "A1" ile başlayan grafiğe NSeries (grafik veri kaynağı) ekleme
# "B3" hücresine
serieses = chart.getNSeries()
serieses.add("A1:B3", True)
# excel dosyasını yaz 
workbook.save("workbook_with_chart.xlsx")

Çıktı

python kullanarak excel'de grafik oluşturma

Python’da Excel Pivot Tabloları Oluşturma

Excel’deki pivot tablolar, çalışma sayfalarındaki büyük miktarda veriyi özetlemek için oluşturulur. Pivot tabloda kullanılacak hücrelerin aralığını belirleyebilirsiniz. Java aracılığıyla Python için Aspose.Cells kullanarak bir pivot tablo oluşturma adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak Excel XLSX’te bir pivot tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

# yeni bir XLSX çalışma kitabı oluştur
workbook = Workbook(FileFormatType.XLSX)
# yeni eklenen çalışma sayfasının referansını alma
sheetIndex = workbook.getWorksheets().add()
sheet = workbook.getWorksheets().get(sheetIndex)
cells = sheet.getCells()

# değeri hücrelere ayarlamak
cell = cells.get("A1")
cell.setValue("Sport")
cell = cells.get("B1")
cell.setValue("Quarter")
cell = cells.get("C1")
cell.setValue("Sales")

cell = cells.get("A2")
cell.setValue("Golf")
cell = cells.get("A3")
cell.setValue("Golf")
cell = cells.get("A4")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A5")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A6")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A7")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A8")
cell.setValue("Golf")

cell = cells.get("B2")
cell.setValue("Qtr3")
cell = cells.get("B3")
cell.setValue("Qtr4")
cell = cells.get("B4")
cell.setValue("Qtr3")
cell = cells.get("B5")
cell.setValue("Qtr4")
cell = cells.get("B6")
cell.setValue("Qtr3")
cell = cells.get("B7")
cell.setValue("Qtr4")
cell = cells.get("B8")
cell.setValue("Qtr3")

cell = cells.get("C2")
cell.setValue(1500)
cell = cells.get("C3")
cell.setValue(2000)
cell = cells.get("C4")
cell.setValue(600)
cell = cells.get("C5")
cell.setValue(1500)
cell = cells.get("C6")
cell.setValue(4070)
cell = cells.get("C7")
cell.setValue(5000)
cell = cells.get("C8")
cell.setValue(6430)

pivotTables = sheet.getPivotTables()
# çalışma sayfasına PivotTable ekleme
index = pivotTables.add("=A1:C8", "E3", "PivotTable2")
# yeni eklenen PivotTable örneğine erişme
pivotTable = pivotTables.get(index)
# satırlar için genel toplamları göstermiyor.
pivotTable.setRowGrand(False)
# ilk alanı satır alanına sürüklemek.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 0)
# ikinci alanı sütun alanına sürüklemek.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.COLUMN, 1)
# üçüncü alanı veri alanına sürüklemek.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.DATA, 2)

# excel dosyasını yaz 
workbook.save("workbook_with_pivot_table.xlsx")
python kullanarak excel'de pivot tablo oluşturma

Excel Dosyaları Oluşturmak için Python API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans edinin ve Aspose.Cells for Python kullanarak değerlendirme sınırlamaları olmadan Excel dosyaları oluşturun.

Çözüm

Bu yazıda, Python kullanarak sıfırdan Excel dosyaları oluşturmayı gördünüz. Ayrıca, Excel çalışma sayfalarına programlı olarak veri, resim, çizelge ve pivot tablo eklemeyi öğrendiniz. Belgeleri kullanarak Aspose’un Python Excel API’si hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Bilgi: Aspose, diğer Python API’lerini (örneğin, PowerPoint ve diğer biçimlerdeki sunumlarla çalışmak için Aspose.Slides for Python via .NET) ve belgeleri görüntülemek, düzenlemek, birleştirmek ve dönüştürmek için ücretsiz çevrimiçi araçlar (için örneğin, PPT’den JPG’ye dönüştürücü).