MS Excel, büyük miktarda tablo verilerini tutmanın ve paylaşmanın kolay bir yolunu sunar. Ayrıca, formül uygulama, tablo ve grafik oluşturma, verileri sıralama ve filtreleme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu makalede, Excel otomasyon özelliklerini Java uygulamalarınızdan nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Java’da sıfırdan Excel XLSX veya XLS dosyalarının nasıl oluşturulacağını göstereceğiz. Ek olarak, mevcut bir Excel dosyasının nasıl güncelleneceğini, grafiklerin nasıl oluşturulacağını, formüllerin nasıl uygulanacağını ve Excel çalışma sayfalarında pivot tabloların nasıl ekleneceğini ele alacağız.

Excel Dosyaları Oluşturmak için Java API - Ücretsiz İndirme

Aspose.Cells for Java, Excel dosyalarını MS Office olmadan oluşturmanıza veya değiştirmenize izin veren güçlü bir elektronik tablo işleme API’sidir. API çizelgeler, grafikler, formüller eklemeyi ve diğer elektronik tablo işleme işlemlerini programlı olarak gerçekleştirmeyi destekler. API’yi ücretsiz olarak indirebilir veya Maven tabanlı uygulamalarınıza yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>20.9</version>
</dependency>

Java’da Excel XLSX veya XLS oluşturun

MS Excel dosyalarına çalışma kitapları denir ve her çalışma kitabı bir veya daha fazla çalışma sayfasından oluşur. Çalışma sayfaları, verileri hücreler biçiminde tutmak için ayrıca satırlar ve sütunlar içerir. O halde basit bir çalışma kitabı oluşturarak başlayalım. Sıfırdan bir Excel XLSX dosyası oluşturma adımları aşağıda verilmiştir.

 • Workbook sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Workbook.getWorksheets.get() yöntemini kullanarak istediğiniz çalışma sayfasına erişin.
 • A1, B3 vb. gibi hücrenin tanımlayıcısını kullanarak değeri çalışma sayfasında istenen hücreye koyun.
 • Çalışma kitabını Workbook.save() yöntemini kullanarak bir Excel dosyası olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanarak bir Excel XLSX dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook();

// Hücreye değer ekle
workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("Hello World!");

// Excel XLSX dosyası olarak kaydet
workbook.save("Excel.xlsx"); 

Java’da bir Excel XLSX Dosyasını Düzenleyin

Şimdi mevcut bir MS Excel dosyasına nasıl veri ekleneceğine veya değiştirileceğine bir göz atalım. Bunun için dosyayı yükleyebilir, istediğiniz çalışma sayfasına erişebilir ve güncellenen dosyayı kaydedebilirsiniz. Aşağıdakiler, mevcut bir Excel dosyasını değiştirme adımlarıdır.

 • Workbook sınıfını kullanarak Excel dosyasını açın.
 • Sırasıyla Worksheet ve Cell sınıflarını kullanarak çalışma sayfalarına ve hücrelere erişin.
 • Güncelleştirilmiş çalışma kitabını bir Excel .xlsx dosyası olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, varolan bir MS Excel dosyasının Java kullanılarak nasıl düzenleneceğini gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xls"); 

// Bir çalışma sayfasının hücrelerinden "A1" hücresinin referansını alın
Cell cell = workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1");

// "Merhaba Dünya!" "A1" hücresine değer
cell.setValue("updated cell value.");

// Excel dosyasını yazın
workbook.save("Excel.xls", FileFormatType.EXCEL_97_TO_2003);

Java Çizelgeler veya Grafiklerle Excel Dosyaları Oluşturun

Elektronik tablolardaki grafikler, çalışma sayfalarında depolanan verileri görsel olarak temsil etmek için kullanılır. Büyük miktarda veriyi oldukça kolay bir şekilde analiz etmeyi kolaylaştırırlar. Aspose.Cells for Java, Excel dosyaları içinde programlı olarak oluşturabileceğiniz bir geniş çizelge yelpazesi sağlar. Aşağıdakiler, Java’da grafiği olan bir Excel dosyası oluşturma adımlarıdır.

 • Workbook sınıfını kullanarak yeni bir Excel dosyası oluşturun veya mevcut bir dosyayı yükleyin.
 • Çalışma sayfasına veri ekleyin (isteğe bağlı).
 • Worksheet.getCharts() yöntemini kullanarak çalışma sayfasının grafik koleksiyonunu alın.
 • Worksheet.getCharts().add() yöntemini kullanarak yeni bir grafik ekleyin.
 • Koleksiyondan yeni oluşturulan grafiği alın.
 • Grafik için NSeries’i ayarlamak üzere hücrelerin aralığını belirtin.
 • Çalışma kitabını bir Excel .xlsx dosyası olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir grafikle Excel XLSX dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx"); 

// İlk çalışma sayfasının referansını alma
WorksheetCollection worksheets = workbook.getWorksheets();
Worksheet sheet = worksheets.get(0);

// Hücrelere bazı örnek değerler ekleme
Cells cells = sheet.getCells();
Cell cell = cells.get("A1");
cell.setValue(50);
cell = cells.get("A2");
cell.setValue(100);
cell = cells.get("A3");
cell.setValue(150);
cell = cells.get("B1");
cell.setValue(4);
cell = cells.get("B2");
cell.setValue(20);
cell = cells.get("B3");
cell.setValue(50);

// çalışma sayfasındaki çizelgeleri al
ChartCollection charts = sheet.getCharts();

// Çalışma sayfasına grafik ekleme
int chartIndex = charts.add(ChartType.PYRAMID, 5, 0, 15, 5);
Chart chart = charts.get(chartIndex);

// "A1" ile başlayan grafiğe NSeries (grafik veri kaynağı) ekleme
// "B3" hücresine
SeriesCollection serieses = chart.getNSeries();
serieses.add("A1:B3", true);

// Excel dosyasını yazın 
workbook.save("Excel_with_Chart.xlsx");
java kullanarak excel'de grafik oluşturma

Java Pivot Tablosu olan bir XLSX Dosyası Oluşturun

Excel çalışma sayfalarındaki pivot tabloların, verilere filtre eklemek, toplamları hesaplamak, verileri özetlemek vb. gibi çeşitli amaçları vardır. Pivot tablolar, çalışma sayfasındaki hücrelerin aralığı kullanılarak oluşturulabilir. Java’da bir Excel dosyasında pivot tablo oluşturma adımları aşağıdadır.

 • Yeni bir Çalışma Kitabı oluşturun veya mevcut bir dosyayı yükleyin.
 • Çalışma sayfasına veri ekleyin (isteğe bağlı).
 • Worksheet.getPivotTables() yöntemini kullanarak pivot tablo koleksiyonuna erişin.
 • Worksheet.getPivotTables().add() yöntemini kullanarak çalışma sayfasına yeni bir pivot tablo ekleyin.
 • Pivot tabloya veri sağlayın.
 • Çalışma kitabını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da Excel’de pivot tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx"); 

// İlk çalışma sayfasını alın.
Worksheet sheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Worksheet'in hücre koleksiyonunu alma
Cells cells = sheet.getCells();

// Değeri hücrelere ayarlama
Cell cell = cells.get("A1");
cell.setValue("Sport");
cell = cells.get("B1");
cell.setValue("Quarter");
cell = cells.get("C1");
cell.setValue("Sales");

cell = cells.get("A2");
cell.setValue("Golf");
cell = cells.get("A3");
cell.setValue("Golf");
cell = cells.get("A4");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A5");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A6");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A7");
cell.setValue("Tennis");
cell = cells.get("A8");
cell.setValue("Golf");

cell = cells.get("B2");
cell.setValue("Qtr3");
cell = cells.get("B3");
cell.setValue("Qtr4");
cell = cells.get("B4");
cell.setValue("Qtr3");
cell = cells.get("B5");
cell.setValue("Qtr4");
cell = cells.get("B6");
cell.setValue("Qtr3");
cell = cells.get("B7");
cell.setValue("Qtr4");
cell = cells.get("B8");
cell.setValue("Qtr3");

cell = cells.get("C2");
cell.setValue(1500);
cell = cells.get("C3");
cell.setValue(2000);
cell = cells.get("C4");
cell.setValue(600);
cell = cells.get("C5");
cell.setValue(1500);
cell = cells.get("C6");
cell.setValue(4070);
cell = cells.get("C7");
cell.setValue(5000);
cell = cells.get("C8");
cell.setValue(6430);


PivotTableCollection pivotTables = sheet.getPivotTables();

// Çalışma sayfasına PivotTable ekleme
int index = pivotTables.add("=A1:C8", "E3", "PivotTable2");

// Yeni eklenen PivotTable örneğine erişme
PivotTable pivotTable = pivotTables.get(index);

// Satırlar için genel toplamlar gösterilmiyor.
pivotTable.setRowGrand(false);

// İlk alanı satır alanına sürüklemek.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 0);

// İkinci alanı sütun alanına sürüklemek.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.COLUMN, 1);

// Üçüncü alanı veri alanına sürüklemek.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.DATA, 2);

// Excel dosyasını yazın 
workbook.save("Excel_with_Chart.xlsx");
java kullanarak excel'de pivot tablo oluşturma

Java’da Excel Dosyasında Hücreler İçin Formüller Ekleme

Aspose.Cells for Java ayrıca Excel çalışma sayfalarındaki formüllerle çalışmanıza olanak tanır. Hücrelere yerleşik ve eklenti işlevleri uygulayabilirsiniz.

Excel’de Yerleşik İşlevleri Uygulayın

Yerleşik işlevleri kullanmak için, çalışma sayfasındaki istediğiniz hücreye kolayca erişebilir ve Cell.setFormula(String) yöntemini kullanarak formül ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak yerleşik bir formülün nasıl ayarlanacağını gösterir.

// Yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook();

// Hücreye değer ekle
workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get(0).setFormula("=H7*(1+IF(P7 =$L$3,$M$3, (IF(P7=$L$4,$M$4,0))))");

// Excel XLSX dosyası olarak kaydet
workbook.save("Excel.xlsx"); 

Excel’de Eklenti İşlevleri Ekleme

Kullanıcı tanımlı bir işlevi kullanmanız gereken bir durum olabilir. Bunun için, eklenti işlevini bir .xlam (Excel makro etkin eklenti) dosyası kullanarak kaydetmeniz ve ardından bunu istediğiniz hücreler için kullanmanız gerekecektir. Aspose.Cells for Java, eklenti işlevlerinin kaydedilmesi için registerAddInFunction(int, String) ve registerAddInFunction(String, String, boolean) yöntemlerini sağlar. Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir eklenti işlevinin nasıl kaydedileceğini ve kullanılacağını gösterir.

// yeni bir çalışma kitabı oluştur
Workbook workbook = new Workbook();

// İşlev adıyla birlikte makro etkin eklentiyi kaydedin
int id = workbook.getWorksheets().registerAddInFunction("TESTUDF.xlam", "TEST_UDF", false);

// Dosyaya daha fazla işlev kaydedin (varsa)
workbook.getWorksheets().registerAddInFunction(id, "TEST_UDF1"); //in this way you can add more functions that are in the same file

// İlk çalışma sayfasına erişin
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// İlk hücreye eriş
Cell cell = worksheet.getCells().get("A1");

// Eklentide bulunan formül adını ayarla
cell.setFormula("=TEST_UDF()"); 

// Excel XLSX dosyası olarak kaydet
workbook.save("Excel.xlsx"); 

Excel XLS XLSX Dosyaları Oluşturmak için Java API - Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans alarak API’yi değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, MS Office olmadan Java kullanarak sıfırdan MS Excel dosyaları oluşturmayı gördünüz. MS Excel çalışma sayfalarında çalışma kitaplarını güncellemeyi, grafikler oluşturmayı, tablolar eklemeyi ve hücre değerlerine formüller uygulamayı da öğrendiniz. Aspose’un Java Excel API’si hakkında dokümantasyon kullanarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Java kullanarak Excel Dosyalarından PDF’eJava’da JSON’dan Excel’eC# dilinde Word’den JSON’a
Python’da Word’den JSON’aC# dilinde DOC’tan JSON’aPython’da Excel Dosyasından JSON’a
C# dilinde XLSX’ten JSON’aC# dilinde XLS’den JSON’aJava’da XLSX’ten JSON’a
Java’da Excel’den JSON’aJava’da DOCX’ten JSON’aJava’da DOC’tan JSON’a
Java’da Word’den JSON’aJava’da TXT’den JSON’aPython’da JSON’dan PDF’ye
Java’da Excel’den JSON’aPython’da JSON’a TXTC# .NET’te Excel Dosyalarını Google E-Tablolarına Dönüştürün
Java’da Excel’i JSON’a dönüştürünJava’da Excel XLS/XLSX’i CSV’ye dönüştürünPython’da Excel XLS Dosyalarını XLSX’e Dönüştürün
C# .NET kullanarak Excel Verilerini E-posta Gövdesinde GönderinExcel Verilerini Python’da Google E-Tablolara AktarınExcel Dosyalarını Java’da Google E-Tablolarına Dönüştürün