Excel elektronik tablolarındaki pivot tablolar, verileri etkileşimli bir şekilde özetlemek için kullanılır. Diyelim ki, bir çalışma sayfasında çok sayıda faturanın verileri var. Bu durumda, müşterilere veya ürünlere göre gruplandırılmış faturaları toplamak için bir pivot tablo kullanabilirsiniz. Bu yazıda, Excel’de pivot tablolarla programlı olarak nasıl başa çıkacağınızı öğreneceksiniz. Özellikle, Java kullanarak Excel’de bir pivot tablonun nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Ayrıca, pivot tabloya dayalı grafikler de oluşturacağız.

Excel’de Pivot Tablo Oluşturmak için Java API

Excel pivot tablosu oluşturmak için Aspose.Cells for Java kullanacağız. Java uygulamalarınız içinden Excel dosyaları oluşturmanıza, değiştirmenize ve dönüştürmenize olanak tanıyan güçlü bir API’dir. API’yi indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.4</version>
</dependency>

Java kullanarak Excel’de Pivot Tablo oluşturun

Aşağıdakiler, Java kullanarak Excel’de bir pivot tablo oluşturma adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, Excel’de bir pivot tablonun nasıl ekleneceğini gösterir.

// Bir Çalışma Kitabı nesnesini somutlaştırın
Workbook workbook = new Workbook("worksheet.xlsx");

// Sayfaya erişin
Worksheet sheet2 = workbook.getWorksheets().get(1);

// Sayfadaki pivot tablo koleksiyonunu alın
PivotTableCollection pivotTables = sheet2.getPivotTables();

// Çalışma sayfasına PivotTable ekleme
int index = pivotTables.add("=Data!A1:F30", "B3", "PivotTable1");

// Yeni eklenen PivotTable örneğine erişin
PivotTable pivotTable = pivotTables.get(index);

// Genel toplamları göster
pivotTable.setRowGrand(true);
pivotTable.setColumnGrand(true);

// PivotTable raporunun otomatik olarak biçimlendirilmesini ayarlama
pivotTable.setAutoFormat(true);

// PivotTable otomatik biçim türünü ayarlayın.
pivotTable.setAutoFormatType(PivotTableAutoFormatType.REPORT_6);

// İlk alanı satır alanına sürükleyin.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 0);

// Üçüncü alanı satır alanına sürükleyin.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 2);

// İkinci alanı satır alanına sürükleyin.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 1);

// Dördüncü alanı sütun alanına sürükleyin.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.COLUMN, 3);

// Beşinci alanı veri alanına sürükleyin.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.DATA, 5);

// İlk veri alanının sayı biçimini ayarlayın
pivotTable.getDataFields().get(0).setNumber(7);

// Excel dosyasını kaydedin
workbook.save("pivotTable.xls");

Excel Verileri

Excel pivot tablosu için veri kaynağı

Pivot tablo

java'da excel'de pivot tablo oluşturma

Java’da Excel Pivot Tablolarını Kullanarak Grafik Oluşturma

Java’da Excel pivot tablolarını kullanarak bir grafik oluşturma adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, bir Excel pivot tablosu kullanılarak grafiğin nasıl oluşturulacağını gösterir.

 // Bir Çalışma Kitabı nesnesini somutlaştırın
 Workbook workbook = new Workbook("pivotTable.xls");
 
 // yeni bir sayfa ekle
 int sheetIndex = workbook.getWorksheets().add(SheetType.CHART);
 Worksheet sheet3 = workbook.getWorksheets().get(sheetIndex);
 
 // Sayfayı adlandırın
 sheet3.setName("PivotChart");
 
 // Sütun grafiği ekleme
 int chartIndex = sheet3.getCharts().add(ChartType.COLUMN, 0, 5, 28, 16);
 Chart chart = sheet3.getCharts().get(chartIndex);
 
 // Pivot grafik veri kaynağını ayarlayın
 chart.setPivotSource("PivotTable!PivotTable1");
 chart.setHidePivotFieldButtons(false);
 
 // Excel dosyasını kaydedin
 workbook.save("pivotChart_test.xls");

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak Excel’de bir pivot tablo oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca, Excel’deki pivot tabloları kullanarak grafiklerin nasıl oluşturulacağını gördünüz. Belgeleri kullanarak Java Excel API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa forumumuz aracılığıyla bize bildirmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız