java'da excel dosyalarının şifresini çöz

MS Excel, verileri sorunsuz bir şekilde tutmak ve analiz etmek için size çok çeşitli özellikler sunar. VBA modüllerini kullanarak hesaplamalar yapabilir, grafikler oluşturabilir ve özel mantığınızı tanımlayabilirsiniz. Elektronik tablolardaki verilerin önemini bilen MS Excel, çalışma kitaplarını şifreleme kullanarak korumanıza olanak tanır. Ayrıca, yetkisiz erişimi önlemek için Excel dosyalarını parola ile koruyabilirsiniz. Buna uygun olarak, bu makale Java kullanarak Excel dosyalarının nasıl şifreleneceğini/şifresinin çözüleceğini ve parola ile korunacağını kapsar.

Excel Dosyalarını Şifrelemek ve Şifresini Çözmek için Java API

Aspose.Cells for Java, Excel dosyalarını sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza ve yönetmenize izin veren güçlü bir elektronik tablo düzenleme API’sidir. Ayrıca, çalışma kitaplarını birkaç satır kodla şifrelemenize ve şifrelerini çözmenize olanak tanır. Ek olarak, bir Excel dosyasını parola ile koruyabilirsiniz. Aspose.Cells for Java JAR olarak indirilebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmaları kullanılarak kurulabilir.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>20.12</version>
</dependency>

Excel Dosyalarını Java Kullanarak Şifreleyin

Aspose.Cells for Java, Excel 2003 dosyaları için aşağıdaki şifreleme türlerini sağlar.

Ancak 2007/2010 çalışma kitapları, MS Excel’in yaptığı gibi SHA ve AES şifreleme teknikleri kullanılarak şifrelenir. Aspose.Cells for Java kullanarak bir Excel dosyasını şifreleme adımları aşağıdadır.

Gösterim amacıyla, aşağıdaki kod örneği Java kullanılarak bir Excel dosyasının nasıl şifreleneceğini gösterir.

// Excel dosya yoluna göre bir Çalışma Kitabı nesnesini somutlaştırın
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Dosyayı parolayla koruyun
workbook.getSettings().setPassword("1234");

// Şifreleme türünü belirterek şifreleyin
workbook.setEncryptionOptions(EncryptionType.XOR, 40);

// Güçlü Şifreleme türünü belirtin (RC4,Microsoft Güçlü Şifreleme Sağlayıcısı)
workbook.setEncryptionOptions(EncryptionType.STRONG_CRYPTOGRAPHIC_PROVIDER, 128);

// Şifreli Excel dosyasını kaydedin
workbook.save("encrypted-workbook.xlsx");

Java kullanarak Excel Dosyalarının Şifresini Çözün

Şifreli bir Excel dosyasının şifresini çözmek için, yalnızca şifreyi girmeniz yeterlidir ve gerisini Aspose.Cells for Java halleder. Java kullanarak bir Excel dosyasının şifresini çözme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak parola korumalı bir Excel dosyasının şifresinin nasıl çözüleceğini gösterir.

// Yükleme seçeneklerini başlat
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions(LoadFormat.XLSX);

// Orijinal şifreyi ayarla
loadOptions.setPassword("1234");

// Excel dosyasının yolu ile bir Çalışma Kitabı nesnesinin örneğini oluşturun
Workbook workbook = new Workbook("encrypted-workbook.xlsx", loadOptions);

// Parolayı null olarak ayarla
workbook.getSettings().setPassword(null);

// Şifresi çözülmüş Excel dosyasını kaydedin
workbook.save("decrypted-workbook.xlsx");

Şifrelenmiş Bir Excel Dosyasının Parolasını Doğrulayın

Aspose.Cells for Java, şifreleme/şifre çözmeye ek olarak korumalı bir Excel dosyasının parolasını doğrulamanıza da olanak tanır. Parola doğrulaması gerçekleştirme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak şifrelenmiş bir Excel dosyasının parolasının nasıl doğrulanacağını gösterir.

// Akış nesnesi oluşturma
FileInputStream fstream = new FileInputStream("encrypted-workbook.xlsx");

// şifreyi doğrula
boolean isPasswordValid = FileFormatUtil.verifyPassword(fstream, "1234");

// Sonuçları yazdır
System.out.println("Password is Valid: " + isPasswordValid);

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek isterseniz, ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak Excel dosyalarının nasıl şifreleneceğini veya şifrelerinin çözüleceğini öğrendiniz. Ayrıca, şifrelenmiş bir Excel dosyasının parolasının nasıl doğrulanacağını da gördünüz. Java elektronik tablo düzenleme API’sı hakkında daha fazlasını keşfetmek isterseniz belgeleri ziyaret edin.

Ayrıca bakınız