Excel elektronik tabloları, büyük verileri tutmak ve karmaşık hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirmek için gereken çabaları en aza indirdi. Excel otomasyonu, Excel elektronik tabloları oluşturma ve veriler üzerinde programlı olarak çeşitli işlemler gerçekleştirme yolunu kolaylaştıran bir sonraki büyük başarıydı.

Excel’de metin bulma ve değiştirme, Excel otomasyonunda sıklıkla gerçekleştirilen işlemlerden biridir. Bu nedenle, bu makalede, birkaç satır kodla C# ile büyük Excel elektronik tablolarındaki metni programlı olarak nasıl bulacağınızı ve değiştireceğinizi göstereceğim. Sonunda, şunları yapmayı öğreneceksiniz:

Excel Çalışma Kitaplarında Metni Bulmak ve Değiştirmek için API

Aspose.Cells for .NET, Excel elektronik tablosunu programlı olarak oluşturma, düzenleme, ayrıştırma ve dönüştürme sürecini tamamen otomatikleştirmenize izin veren güçlü bir API’dir. API ayrıca düz metne ve normal ifadelere (regex) dayalı olarak metin bulmanın ve değiştirmenin kolay yollarını sağlar. API’yi indirebilir veya NuGet Paket Yöneticisi veya Paket Yöneticisi Konsolu aracılığıyla uygulamanıza yükleyebilirsiniz.

NuGet Paket Yöneticisi

Excel'de normal ifade ile metin bulun ve değiştirin

Paket Yöneticisi Konsolu

PM> Install-Package Aspose.Cells

C# kullanarak Excel’de Metin Bul ve Değiştir

Aspose.Cells for .NET kullanarak bir Excel çalışma kitabındaki metni bulmak ve değiştirmek için basit tarif aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak Excel’de metnin nasıl bulunacağını ve değiştirileceğini gösterir.

// Excel çalışma kitabını yükle
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");
ReplaceOptions replace = new ReplaceOptions();
// Büyük/küçük harf duyarlılığını ve metin eşleme seçeneklerini ayarlayın
replace.CaseSensitive = false;
replace.MatchEntireCellContents = false;
// Metni değiştir
workbook.Replace("find and replace this text","with this text", replace);
// Güncelleştirilmiş Excel çalışma kitabını kaydet
workbook.Save("Updated Excel.xlsx");

C# kullanarak Excel’de Normal İfadeli Metni Bul ve Değiştir

Ayrıca E-posta Kimlikleri, SSN vb. belirli bir kalıpla eşleşen metinleri bulabilir ve değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için ReplaceOptions.RegexKey özelliğini true olarak ayarlayın ve Workbook.Replace(String) öğesini çağırın. , String, replaceOptions) yöntemi.

Aşağıdaki kod örneği, Excel çalışma kitabında metnin nasıl bulunacağını ve normal ifade ile değiştirileceğini gösterir.

// Excel çalışma kitabını yükle
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");
ReplaceOptions replace = new ReplaceOptions();
// Büyük/küçük harf duyarlılığını ve metin eşleme seçeneklerini ayarlayın
replace.CaseSensitive = false;
replace.MatchEntireCellContents = false;
// Aranan anahtarın bir Regex olduğunu belirtmek için RegexKey'i true olarak ayarlayın
replace.RegexKey = true;
// Metni değiştir
workbook.Replace("\\bKIM\\b", "^^^TIM^^^", replace);
// Güncelleştirilmiş Excel çalışma kitabını kaydet
workbook.Save("Updated Excel.xlsx");

Aspose.Cell for .NET’i Ücretsiz Deneyin

Aspose.Cells for .NET’in ücretsiz geçici lisansını edinin ve güçlü özelliklerinin keyfini çıkarın.