C# kullanarak Excel dosyalarındaki verileri okuyun

MS Excel dosyaları, verileri satırlar ve sütunlar biçiminde depolamak için yaygın olarak kullanılır. Çeşitli durumlarda, büyük veri kümeleri de Excel dosyalarında tutulur. Genellikle, Excel dosyalarını okumanız ve .NET uygulamalarınızdan veri almanız gerekir. Bunu birkaç basit adımda başarmak için, bu makale bir Excel dosyasının C# dilinde nasıl okunacağını gösterir. Özellikle, tüm bir Excel dosyasından veya yalnızca tek bir çalışma sayfasından verilerin nasıl okunacağını kapsar.

Excel Dosyalarını Okumak için C# Kitaplığı - Ücretsiz İndirme

Çalışma sayfalarından veri okumak için Aspose.Cells for .NET kullanacağız. Excel dosyalarını oluşturmak ve işlemek için güçlü ve zengin özelliklere sahip bir API’dir. Üstelik Excel dosyalarını oldukça kolay bir şekilde okumanızı sağlar. API, indirilenler bölümünden indirilebilir veya NuGet aracılığıyla kurulabilir.

PM> Install-Package Aspose.Cells

C# ile bir Excel Dosyasını Okuyun

Excel dosyalarında veriler, her hücrenin adıyla (A1, B3 vb.) veya satır ve sütun dizini ile tanımlandığı hücrelerde saklanır. Hücrelerin toplanması bir çalışma sayfası oluşturur ve bir Excel dosyası tek veya birden çok çalışma sayfası içerebilir. Son olarak, tüm çalışma sayfaları topluca bir çalışma kitabı oluşturur. Aspose.Cells for .NET, Excel dosyalarını işlemek için aynı adlandırma kurallarını kullanır.

Aşağıda, bir Excel dosyasını okumak ve C# ile veri almak için gereken adımlar yer almaktadır.

 • Workbook sınıfını kullanarak Excel dosyasını yükleyin.
 • WorksheetCollection sınıfından bir nesne oluşturun ve Workbook.Worksheets kullanarak çalışma sayfalarının referansını alın.
 • Koleksiyondaki tüm çalışma sayfalarında gezinmek için bir döngü başlatın ve her yinelemede aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
  • Bir Çalışma Sayfası nesnesinde çalışma sayfasının referansını alın.
  • Çalışma sayfasındaki veri satırlarının ve sütunlarının sayısını alın.
  • Satırlar için bir döngü başlatın.
  • Sütunlar için iç içe bir döngü başlatın.
  • Worksheet.Cells[i, j].Value özelliğini kullanarak her hücreden veri okuyun.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir Excel dosyasının nasıl okunacağını gösterir.

// Excel dosyasını yükle
Workbook wb = new Workbook("excel.xlsx");

// Tüm çalışma sayfalarını al
WorksheetCollection collection = wb.Worksheets;

// Tüm çalışma sayfalarında döngü yapın
for (int worksheetIndex = 0; worksheetIndex < collection.Count; worksheetIndex++)
{

  // Dizini kullanarak çalışma sayfasını alın
  Worksheet worksheet = collection[worksheetIndex];

  // Çalışma sayfası adını yazdır
  Console.WriteLine("Worksheet: " + worksheet.Name);

  // Satır ve sütun sayısını al
  int rows = worksheet.Cells.MaxDataRow;
  int cols = worksheet.Cells.MaxDataColumn;

  // Satırlarda döngü
  for (int i = 0; i < rows; i++)
  {

    // Seçilen satırdaki her sütunda döngü yapın
    for (int j = 0; j < cols; j++)
    {
      // Pring hücre değeri
      Console.Write(worksheet.Cells[i, j].Value + " | ");
    }
    // Yazdırma satırı sonu
    Console.WriteLine(" ");
  }
}

Yukarıdaki kod örneğini çalıştırdıktan sonra konsolda aldığımız çıktı aşağıdadır.

C# ile Excel dosyasının çalışma sayfalarındaki verileri okuma

C# ile bir Excel Dosyasını Okumak

C# Belirli bir Excel Çalışma Sayfasını Okuyun

Aşağıdaki adımları takip ederek Excel dosyasında sadece belirli bir çalışma sayfasını da okuyabilirsiniz.

 • Workbook sınıfını kullanarak Excel dosyasını yükleyin.
 • Workbook.Worksheets[index] kullanarak bir Worksheet nesnesinde istenen çalışma sayfasının referansını alın.
 • Çalışma sayfasındaki veri satırlarının ve sütunlarının sayısını alın.
 • Satırlar için bir döngü başlatın.
 • Sütunlar için iç içe bir döngü başlatın.
 • Worksheet.Cells[i, j].Value özelliğini kullanarak her hücreden veri okuyun.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde belirli bir çalışma sayfasındaki verilerin nasıl okunacağını gösterir.

// Excel dosyasını yükle
Workbook wb = new Workbook("excel.xlsx");

// Dizini kullanarak çalışma sayfasını alın
Worksheet worksheet = wb.Worksheets[0];

// Çalışma sayfası adını yazdır
Console.WriteLine("Worksheet: " + worksheet.Name);

// Satır ve sütun sayısını al
int rows = worksheet.Cells.MaxDataRow;
int cols = worksheet.Cells.MaxDataColumn;

// Satırlarda döngü
for (int i = 0; i < rows; i++)
{
  // Seçilen satırdaki her sütunda döngü yapın
  for (int j = 0; j < cols; j++)
  {
    // Pring hücre değeri
    Console.Write(worksheet.Cells[i, j].Value + " | ");
  }
  // Yazdırma satırı sonu
  Console.WriteLine(" ");
}

C# Excel Reader API - Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans alarak Aspose.Cells for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Excel dosyalarını C# dilinde programlı olarak okumayı öğrendiniz. Kod örneklerinin yardımıyla, belirli bir çalışma sayfasındaki verileri veya bir Excel çalışma kitabındaki tüm çalışma sayfalarını nasıl okuyacağınızı gördünüz. Ek olarak, belgeleri kullanarak Aspose.Cells for .NET’in diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, [forumumuz] aracılığıyla bize bildirmekten çekinmeyin]15.

Ayrıca bakınız