JSON'u Excel C#'a dönüştürün

MS Excel, tablo verilerini çalışma sayfaları biçiminde tutmak ve düzenlemek için çeşitli özellikler sağlar. Veri organizasyonunun yanı sıra veri sıralama, grafik çizme, matematiksel hesaplamalar vb. gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Öte yandan JSON, anahtar-değer çiftleri. Çoğu zaman, sunucudan web sayfalarına veri iletmek için kullanılır. Verileri JSON biçiminde, yani bir web servisinden aldığınız ve bir Excel çalışma sayfasına kaydetmek istediğiniz bir durum olabilir. Böyle bir durumda, en uygun yol, verileri programlı olarak JSON’dan Excel çalışma sayfalarına aktararak süreci otomatikleştirmektir.

ASP.NET veya herhangi bir C# tabanlı uygulamada yukarıda bahsedilen senaryoyu halletmek için size JSON verilerini Excel dosyasına nasıl aktaracağınızı göstereceğim. Bu makalede, şunları nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz:

 • JSON’dan C# ile Excel çalışma sayfasına veri aktarma
 • JSON’u C# dilinde Excel’e dönüştürürken hücre biçimlendirmesini uygulayın

JSON dosyalarından veri içe aktarmak için Aspose.Cells for .NET özelliklerinden yararlanacağız. .NET, .NET Core ve Xamarin tabanlı uygulamalarda elektronik tablo dosyalarını işlemek için güçlü bir API’dir. API paketini NuGet’ten yükleyebilir veya DLL’yi doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

C# ile JSON’dan Excel’e Veri Aktarın

JSON’dan Excel XLSX’e veri aktarma adımları aşağıdadır:

Aşağıdaki kod örneği, verilerin C# dilinde JSON’dan Excel’e nasıl aktarılacağını gösterir.

// Çalışma Kitabı nesnesi oluşturma
Workbook workbook = new Workbook();
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// JSON Dosyasını Oku
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");      

// JsonLayoutOptions'ı ayarlayın
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions(); 
options.ArrayAsTable = true;

// JSON Verilerini İçe Aktar
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// Excel dosyasını kaydet
workbook.Save("Import-Data-JSON-To-Excel.xlsx");

JSON Verilerini Girin

[
  {
    Name: "John Smith",
    Contract:
    [
      {
        Client:
        {
          Name: "A Company"
        },
        Price: 1200000
      },
      {
        Client:
        {
          Name: "B Ltd."
        },
        Price: 750000
      },
      {
        Client:
        {
          Name: "C & D"
        },
        Price: 350000
      }
    ]
  },
  {
    Name: "Tony Anderson",
    Contract:
    [
      {
        Client:
        {
          Name: "E Corp."
        },
        Price: 650000
      },
      {
        Client:
        {
          Name: "F & Partners"
        },
        Price: 550000
      }
    ]
  },
  {
    Name: "Jimmy Adams",
    Contract:
    [
      {
        Client:
        {
          Name: "MIT"
        },
        Price: 800000
      },
      {
        Client:
        {
          Name: "SnB"
        },
        Price: 520000
      }
    ]
  },
]

Çıktı Excel Çalışma Sayfası

JSON'dan Excel'e

C# Biçimlendirme Stilleri ile JSON’u Excel’e Aktarın

JSON dosyasından veri alırken Excel çalışma sayfasına farklı stiller de uygulayabilirsiniz. Aspose.Cells for .NET’in CellsFactory sınıfı, yazı tipi, renk, hizalama, sınır stilleri vb. gibi çeşitli stil parametrelerini ayarlamak için bir dizi seçenek sunar. Aşağıda, stil ile birlikte JSON’dan Excel’e veri aktarma adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde JSON’dan Excel’e veri aktarırken farklı stiller uygular.

// Çalışma Kitabı nesnesi oluşturma
Workbook workbook = new Workbook();
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// JSON Dosyasını Oku
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");

// Stilleri Ayarla
CellsFactory factory = new CellsFactory();
Style style = factory.CreateStyle();
style.HorizontalAlignment = TextAlignmentType.Center;
style.Font.Color = System.Drawing.Color.BlueViolet;
style.Font.IsBold = true;

// JsonLayoutOptions'ı ayarlayın
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions();
options.TitleStyle = style;
options.ArrayAsTable = true;

// JSON Verilerini İçe Aktar
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// Excel dosyasını kaydet
workbook.Save("Import-Data-JSON-To-Excel.xlsx");

Çıktı Excel Çalışma Sayfası

JSON'dan Excel'e C#

Ayrıca bakınız

Aspose.Cells for .NET hakkında daha fazlasını öğrenin

belgeleri ve kaynak kodunu örnekler kullanarak Aspose.Cells for .NET hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.