Java'da Excel'de silme satırları ekleyin

Excel dosyalarını oluştururken ve işlerken, çalışma sayfalarına programlı olarak satır eklemeniz ve silmeniz gerekebilir. Bu nedenle, bu makale, Excel çalışma sayfalarındaki satırların dinamik olarak nasıl değiştirileceğini kapsar. Özellikle, Java’da bir Excel çalışma sayfasına satır eklemeyi veya silmeyi öğreneceksiniz.

Excel Satırlarını Eklemek veya Silmek için Java API - Ücretsiz İndirme

Excel XLS/XLSX dosyalarına satır eklemek veya silmek için Aspose.Cells for Java kullanacağız. Java uygulamalarında Excel otomasyonu için güçlü ve zengin özelliklere sahip bir elektronik tablo işleme API’sidir. API’yi indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>22.8</version>
</dependency>

Java kullanarak bir Excel Dosyasına Satır Ekleme

Aşağıda, Java’da bir Excel çalışma sayfasına satır ekleme adımları verilmiştir.

 • İlk olarak, Workbook sınıfını kullanarak Excel dosyasını yükleyin.
 • Ardından Workbook.getWorksheets().get(index) yöntemini kullanarak istediğiniz çalışma sayfasına dizine göre erişin.
 • Worksheet.getCells().insertRows(rowIndex, totalRows) yöntemini kullanarak, ilk parametrenin satır dizini ve ikinci parametrenin eklemek istediğiniz satır sayısı olduğu satırları ekleyin.
 • Son olarak, güncellenen dosyayı kaydetmek için Workbook.save(String) yöntemini kullanın.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir Excel dosyasına nasıl satır ekleneceğini gösterir.

// Excel dosyasını yükle
Workbook workbook = new Workbook("Book1.xls");

// Excel dosyasındaki ilk çalışma sayfasına erişin
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Çalışma sayfasına 3. konumda bir satır ekleyin
worksheet.getCells().insertRows(2, 1);

// Değiştirilen Excel dosyasını varsayılan (yani Excel 2003) biçiminde kaydedin
workbook.save("Delete Rows.xls");

Java’da bir Excel XLS’deki Satırları Sil

Java’da bir Excel çalışma sayfasından satır silme adımları aşağıdadır.

 • İlk olarak, Workbook sınıfını kullanarak Excel dosyasını yükleyin.
 • Ardından Workbook.getWorksheets().get(index) yöntemini kullanarak istediğiniz çalışma sayfasına dizine göre erişin.
 • İlk parametrenin satır dizini ve ikinci parametrenin silmek istediğiniz satır sayısı olduğu Worksheet.getCells().deleteRows(rowIndex, totalRows) yöntemini kullanarak satırları silin.
 • Son olarak, Workbook.save(String) yöntemini kullanarak güncellenen dosyayı kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir Excel dosyasından satırların nasıl silineceğini gösterir.

// Excel dosyasını yükle
Workbook workbook = new Workbook("Book1.xls");

// Excel dosyasındaki ilk çalışma sayfasına erişin
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// 3. sıradan başlayarak çalışma sayfasından 10 satırı silin
worksheet.getCells().deleteRows(2, 10, true);

// Değiştirilen Excel dosyasını varsayılan (yani Excel 2003) biçiminde kaydedin
workbook.save("Insert Rows.xls");

Excel’de Satır Eklemek/Silmek için Java API - Ücretsiz Lisans Alın

Değerlendirme sınırlamaları olmaksızın Excel dosyalarındaki satırları değiştirmek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Java Excel API - Devamını Okuyun

Belgeleri kullanarak Java Excel API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Ayrıca, API hakkında daha fazla bilgi edinmek için API referanslarına göz atabilirsiniz. Ayrıca forumumuz aracılığıyla sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Excel dosyalarındaki satırlarla programlı olarak nasıl çalışılacağını öğrendiniz. Özellikle, Java kullanarak Excel çalışma sayfalarında nasıl satır ekleneceğini veya silineceğini gördünüz. Excel dosyalarını dinamik olarak oluştururken veya değiştirirken bu özelliği kullanabilirsiniz.

Ayrıca bakınız