C++ Kullanarak Excel'de Satırları ve Sütunları Ekleme ve Silme

MS Excel, Excel dosyalarıyla çalışmak için size birçok özellik sunar. Yapabileceğiniz temel işlemlerden biri satır ve sütun eklemek veya silmektir. Excel dosyalarını programlı olarak değiştirirken satırları ve sütunları eklemeniz veya silmeniz gereken durumlarda kendinizi bulabilirsiniz. Bunun ışığında, bu makale size C++ kullanarak Excel çalışma sayfalarına nasıl satır ve sütun ekleyeceğinizi ve sileceğinizi öğretecektir.

Excel’de Satırları ve Sütunları Eklemek ve Silmek için C++ API

Aspose.Cells for C++, Microsoft Excel’in yüklenmesini gerektirmeden Excel dosyaları oluşturmanıza, okumanıza ve güncellemenize olanak sağlayan yerel bir C++ kitaplığıdır. API, Excel çalışma sayfalarına satır ve sütun eklemeyi ve silmeyi de destekler. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

C++ kullanarak bir Excel Çalışma Sayfasına Satır Ekleme

Bu yazıda işleyeceğimiz örnek dosyanın görüntüsü aşağıdadır.

Örneklerde kullanılan örnek dosya

Örneklerde kullanılan örnek dosya

Aşağıdakiler, bir Excel çalışma sayfasına satır ekleme adımlarıdır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak bir Excel çalışma sayfasına nasıl satır ekleneceğini gösterir.

// Kaynak dizin yolu.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Çıkış dizini yolu.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Giriş Excel dosyasını yükleyin
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Excel dosyasındaki ilk çalışma sayfasına erişin
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Çalışma sayfasına 3. konumda 2 satır ekleyin
worksheet->GetICells()->InsertRows(2, 2);

// Çıktı Excel dosyasının yolu
StringPtr outputInsertRows = outDir->StringAppend(new String("outputInsertRows.xlsx"));

// Excel dosyasını kaydedin.
workbook->Save(outputInsertRows);
Örnek kod tarafından oluşturulan çıktı

Örnek kod tarafından oluşturulan çıktı

C++ kullanarak bir Excel Çalışma Sayfasına Sütun Ekleme

Aşağıdakiler, bir Excel çalışma sayfasına sütun ekleme adımlarıdır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak bir Excel çalışma sayfasına sütunların nasıl ekleneceğini gösterir.

// Kaynak dizin yolu.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Çıkış dizini yolu.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Giriş Excel dosyasını yükleyin
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Excel dosyasındaki ilk çalışma sayfasına erişin
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// Çalışma sayfasına 2. konumda 2 sütun ekleyin
worksheet->GetICells()->InsertColumns(1, 2);

// Çıktı Excel dosyasının yolu
StringPtr outputInsertColumns = outDir->StringAppend(new String("outputInsertColumns.xlsx"));

// Excel dosyasını kaydedin.
workbook->Save(outputInsertColumns);
Örnek kod tarafından oluşturulan çıktı

Örnek kod tarafından oluşturulan çıktı

C++ kullanarak bir Excel Çalışma Sayfasından Satırları Silme

Aşağıdakiler, bir Excel çalışma sayfasındaki satırları silme adımlarıdır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak bir Excel çalışma sayfasından satırların nasıl silineceğini gösterir.

// Kaynak dizin yolu.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Çıkış dizini yolu.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Giriş Excel dosyasını yükleyin
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Excel dosyasındaki ilk çalışma sayfasına erişin
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// 3. sıradan başlayarak 2 satırı silin
worksheet->GetICells()->DeleteRows(2, 2, true);

// Çıktı Excel dosyasının yolu
StringPtr outputDeleteRows = outDir->StringAppend(new String("outputDeleteRows.xlsx"));

// Excel dosyasını kaydedin.
workbook->Save(outputDeleteRows);
Örnek kod tarafından oluşturulan çıktı

Örnek kod tarafından oluşturulan çıktı

C++ kullanarak bir Excel Çalışma Sayfasından Sütunları Silme

Aşağıdakiler, bir Excel çalışma sayfasından sütunları silme adımlarıdır.

Aşağıdaki örnek kod, C++ kullanılarak bir Excel çalışma sayfasından sütunların nasıl silineceğini gösterir.

// Kaynak dizin yolu.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\");

// Çıkış dizini yolu.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// Giriş Excel dosyasını yükleyin
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// Excel dosyasındaki ilk çalışma sayfasına erişin
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// 2. konumdan başlayarak çalışma sayfasından 2 sütunu silin
worksheet->GetICells()->DeleteColumns(1, 2, true);

// Çıktı Excel dosyasının yolu
StringPtr outputDeleteColumns = outDir->StringAppend(new String("outputDeleteColumns.xlsx"));

// Excel dosyasını kaydedin.
workbook->Save(outputDeleteColumns);
Örnek kod tarafından oluşturulan çıktı

Örnek kod tarafından oluşturulan çıktı

Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz bir geçici lisans talep ederek API’yi değerlendirme sınırlamaları olmaksızın deneyebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak bir Excel çalışma sayfasına satır ve sütun eklemeyi ve silmeyi öğrendiniz. Aspose.Cells for C++, Excel ile ilgili görevlerinizi otomatikleştirmek için bir dizi ek özellik sağlayan geniş bir API’dir. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen ücretsiz destek forumumuzda bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız