Python kullanarak Excel dosyalarındaki verileri okuyun

MS Excel, verileri satırlar ve sütunlar biçiminde tutmak ve paylaşmak için uygun bir yol sağlar. Daha sık olarak, Excel dosyaları yüzlerce ve binlerce kayda sahip devasa veri kümelerini depolamak için kullanılır. Python’da Excel dosyalarıyla çalışırken çalışma sayfalarındaki her hücreden veri okumanız gerekebilir. Bunu başarmak için, bu makale Python’da bir Excel dosyasının nasıl okunacağını gösterir. Tek bir çalışma sayfasındaki verileri veya bir Excel çalışma kitabındaki tüm çalışma sayfalarını nasıl okuyacağınızı öğreneceksiniz.

Excel Dosyalarını Okumak için Python Kitaplığı

Çalışma kitaplarından veri okumak için Aspose.Cells for Python via Java kullanacağız. MS Excel dosyaları oluşturmak için güçlü ve zengin özelliklere sahip bir Python kitaplığıdır. Ayrıca, mevcut Excel dosyalarını sorunsuz bir şekilde okumanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Aşağıdaki pip komutunu kullanarak kitaplığı indirebilir veya kurabilirsiniz.

pip install aspose-cells

Python’da bir Excel Dosyasını Okuyun

Verileri okumaya başlamadan önce, verilerin bir Excel dosyasında nasıl yönetildiğine bir göz atalım. Bir Excel dosyası, kapsayıcı görevi gören çalışma kitabı olarak adlandırılır. Her çalışma kitabı bir veya daha fazla çalışma sayfası içerir ve her çalışma sayfası birkaç hücreden oluşur. Bu hücreler, satırlar ve sütunlar tarafından benzersiz bir şekilde tanımlanır. Bu nedenle, bir hücreden veri okuyabilmek için satır ve sütun indeksini bilmeniz gerekir.

Python’da bir Excel dosyasını okuma ve verilerini yazdırma adımları aşağıdadır.

 • Workbook sınıfını kullanarak Excel dosyasını yükleyin.
 • Workbook.getWorksheets() yöntemini kullanarak WorksheetCollection referansını alın.
 • Koleksiyondaki ve her yinelemedeki çalışma sayfaları arasında dolaşın, aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
  • Bir nesnedeki çalışma sayfasının referansını alın.
  • Çalışma sayfasındaki veri satırlarının ve sütunlarının sayısını alın.
  • Satırlar için bir döngü başlatın.
  • Sütunlar için iç içe bir döngü başlatın.
  • Worksheet.getCells().get(rowIndex, columnIndex).getValue() yöntemini kullanarak her hücreden veri okuyun.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir Excel dosyasının nasıl okunacağını gösterir.

# Excel çalışma kitabını yükle
wb = Workbook("workbook.xlsx")

# Çalışma sayfaları koleksiyonunu alın
collection = wb.getWorksheets()
collectionCount = collection.getCount()

# Tüm çalışma sayfalarında döngü yapın
for worksheetIndex in range(collectionCount):

  # Dizini kullanarak çalışma sayfasını alın
  worksheet = collection.get(worksheetIndex)

  # Çalışma sayfası adını yazdır
  print("Worksheet: " + str(worksheet.getName()))

  # Satır ve sütun sayısını al
  rows = worksheet.getCells().getMaxDataRow()
  cols = worksheet.getCells().getMaxDataColumn()

  # Satırlarda döngü
  for i in range(rows):

    # Seçilen satırdaki her sütunda döngü yapın
    for j in range(cols):
      # Hücre değerini yazdır
      print(worksheet.getCells().get(i, j).getValue(), end =" | ")

    # Yazdırma satırı sonu
    print("\n")

Yukarıdaki kod örneğini çalıştırdıktan sonra elde ettiğimiz çıktı aşağıdadır.

Python'da Excel dosyasının çalışma sayfalarındaki verileri okuma

Python’da Excel Dosyasını Okumak

Python’da Excel’de Belirli Bir Çalışma Sayfasını Okuyun

Aşağıdaki adımları izleyerek Excel dosyasındaki belirli bir çalışma sayfasını da okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da belirli bir çalışma sayfasındaki verilerin nasıl okunacağını gösterir.

# Excel çalışma kitabını yükle
wb = Workbook("workbook.xlsx")

# Çalışma sayfaları koleksiyonunu alın
worksheet = wb.getWorksheets().get(0)  

# Çalışma sayfası adını yazdır
print("Worksheet: " + str(worksheet.getName()))

# Satır ve sütun sayısını al
rows = worksheet.getCells().getMaxDataRow()
cols = worksheet.getCells().getMaxDataColumn()

# Satırlarda döngü
for i in range(rows):

  # Seçilen satırdaki her sütunda döngü yapın
  for j in range(cols):
    # hücre değerini yazdır
    print(worksheet.getCells().get(i, j).getValue(), end =" | ")

  # Yazdırma satırı sonu
  print("\n")

Ücretsiz API Lisansı Alın

Aspose.Cells for Python via Java’yı ücretsiz geçici lisans talep ederek değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, Python’da Excel dosyalarının nasıl okunacağını öğrendiniz. Ayrıca, belirli bir çalışma sayfasındaki verileri veya bir Excel çalışma kitabındaki tüm çalışma sayfalarını nasıl okuyacağınızı gördünüz. Belgeleri kullanarak Python e-tablo kitaplığı hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz olması durumunda, [forumumuz] aracılığıyla bize bildirmekten çekinmeyin]12.

Ayrıca bakınız