VSD'den VSDX'e C#

Visio şemaları genellikle akış şemaları, organizasyon şemaları, kat planları, veritabanı modelleri veya diğer çizimler gibi diyagramlar oluşturmak için kullanılır. VSDX biçimi, Visio dosyalarıyla çalışmak için daha eski bir sürüm olan VSD’den bir tür yükseltmedir. VSDX formatı XML yapısını temel alırken, VSD dosyaları ikili veriler içerir. Buna göre, bu makale bir VSD diyagramının C# dilinde programlı olarak bir VSDX Visio dosyasına nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır.

VSD’den VSDX’e Dosya Dönüştürücü – C# API Kurulumu

Aspose.Diagram for .NET API’yi Visio diyagramları oluşturmak, düzenlemek veya değiştirmek için kolayca yapılandırabilirsiniz. Yeni Sürümler bölümünden DLL dosyalarını indirerek veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu kullanarak API’ye hızlı bir şekilde erişin:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

VSD Visio Dosyasını C# ile VSDX Formatına Dönüştürün

Bir VSD dosyasını aşağıdaki adımlarla VSDX biçimine dönüştürebilirsiniz:

  1. Giriş VSD diyagramını yüklemek için Diagram sınıfından bir nesne oluşturun.
  2. Çıkış VSDX Visio dosyasını Kaydet yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, bir VSD dosyasının programlı olarak C# dilinde VSDX formatına nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır:

// Giriş VSD dosyasını yükleyin
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsd");

// Çıktı Visio diyagramını VSDX biçiminde kaydedin
diagram.Save("Output.vsdx", SaveFileFormat.VSDX);

Ücretsiz API Lisansı Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek API’nin tüm özelliklerini değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, bir VSD dosyasını C# dilinde programlı olarak VSDX Visio dosyasına dönüştürmeyi öğrendiniz. Ayrıca, dokümantasyon bölümünü ziyaret ederek API’nin diğer çeşitli özelliklerini keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen forumdan bize yazmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

C#’ta Programlı Olarak ORG Şeması Oluşturun