Python'da Excel Çalışma Sayfaları Verilerini Kopyalama

Excel dosyalarını programlı olarak işlerken, verileri bir Excel sayfasından diğerine kopyalamanız gerekebilir. Ayrıca, bir Excel çalışma kitabındaki bir sayfadan diğerine veri kopyalamanız gerekebilir. Bu tür durumlarla başa çıkmak için, bu makale Python’da Excel sayfalarından verilerin nasıl kopyalanacağını gösterir. Tabloların verilerini bir Excel dosyası içinde veya Python’da bir dosyadan diğerine kopyalamayı açık bir şekilde ele alacağız.

Excel Sayfalarından Veri Kopyalamak için Python Kitaplığı - Ücretsiz İndirme

Excel sayfalarından veri kopyalamak için Aspose.Cells for Python‘ın elektronik tablo işleme yeteneklerini kullanacağız. Kitaplık, Python uygulamalarınızdan Excel dosyaları oluşturmak ve işlemek için çok çeşitli özellikler sağlar. Aşağıdaki komutu kullanarak paketini indirebilir veya PyPI’ten yükleyebilirsiniz.

pip install aspose-cells

Python’da Excel Sayfalarından Veri Kopyalama

Öncelikle Aspose.Cells for Python kullanarak bir Excel dosyasındaki verileri bir sayfadan diğerine nasıl kopyalayabileceğimize bir göz atalım. Aşağıdaki basit adımlar, bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir.

 • Excel dosyasını yükleyin.
 • Adını kullanarak çalışma sayfasındaki verileri kopyalayın.
 • Güncelleştirilmiş Excel dosyasını kaydedin.

Verileri kopyaladığınızda, bu verileri içeren Excel çalışma kitabında yeni bir çalışma sayfası oluşturulur. Şimdi, Python kodunu kullanarak Excel çalışma sayfalarının verilerini nasıl kopyalayacağımızı görelim.

Python’da Bir Excel Sayfasından Diğerine Veri Kopyalama

Python’da verileri bir Excel sayfasından diğerine kopyalama adımları aşağıdadır.

 • Workbook sınıfını kullanarak Excel dosyasını yükleyin.
 • Workbook.getWorksheets() yöntemini kullanarak bir nesnedeki çalışma sayfaları koleksiyonunun referansını alın.
 • Adını vererek çalışma sayfasından veri kopyalamak için WorksheetsCollection.addCopy(sheetName) yöntemini kullanın.
 • Workbook.save(fileName) yöntemini kullanarak güncellenmiş Excel dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da verilerin bir Excel sayfasından diğerine nasıl kopyalanacağını gösterir.

import jpype
import asposecells

jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook

# Excel dosyasını yükle
workbook = Workbook("workbook.xlsx")

# Çalışma Kitabındaki sayfalara referans alın
sheets = workbook.getWorksheets()

# Adını kullanarak istediğiniz sayfanın kopyasını oluşturun
sheets.addCopy("Sheet1")

# Güncelleştirilmiş Excel dosyasını kaydedin
workbook.save("copy-sheet-data.xlsx")

Python: Excel Sayfasının Verilerini Bir Çalışma Kitabından Diğerine Kopyalayın

Şimdi, bir çalışma sayfasının verilerinin bir Excel çalışma kitabından diğerine nasıl kopyalanacağına bir göz atalım. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

 • Workbook sınıfını kullanarak hedef Excel dosyasını yükleyin.
 • Benzer şekilde, Workbook sınıfını kullanarak kaynak Excel dosyasını yükleyin.
 • Workbook1.getWorksheets().get(index).copy(Workbook2.getWorksheets().get(index)) yöntemini kullanarak verileri kaynaktan hedef çalışma sayfasına kopyalayın.
 • Workbook.save(fileName) yöntemini kullanarak hedef Excel dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da çalışma sayfası verilerinin bir Excel dosyasından diğerine nasıl kopyalanacağını gösterir.

import jpype
import asposecells

jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook

# Hedef Excel dosyasını yükle
workbook1 = Workbook("destination.xlsx")

# Kaynak Excel dosyasını yükle
workbook2 = Workbook("source.xlsx")

# 0 dizinde yeni bir sayfa ekle
index = workbook1.getWorksheets().add()

# Ayrıca yeni sayfanın adını ve diğer özelliklerini de ayarlayabilirsiniz.

# Birinci kitabın ilk sayfasını ikinci kitaba kopyalayın
workbook1.getWorksheets().get(index).copy(workbook2.getWorksheets().get(0))

# Güncelleştirilmiş Excel dosyasını kaydedin
workbook1.save("output.xlsx")

Excel Sayfalarından Veri Kopyalamak için Python Kitaplığı - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Cells for Python’u ücretsiz geçici lisans alarak değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Python’da Excel sayfalarından veri kopyalamayı öğrendiniz. Çalışma sayfası verilerinin bir Excel dosyası içinde veya bir dosyadan diğerine nasıl kopyalanacağını açıkça ele aldık. Ayrıca belgeleri kullanarak Aspose.Cells for Python’un diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa forumumuza göndermekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız