C#'ta Bitmap oluşturun

Bilgisayar grafikleri oluşturmak ve depolamak için bir bitmap kullanılır. Bitmap görüntüleri, web sayfalarında ve kameralar, akıllı telefonlar vb. dijital cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. En yaygın bitmap grafik dosyası türleri BMP, GIF, PNG ve ‘dir. JPEG. Bu yazımızda C# ile bitmap oluşturmayı öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. Bitmap Oluşturmak için C# API’sı
 2. Yeni Bir Bitmap Oluşturun
 3. Doldurulmuş Dikdörtgen ile Bitmap Oluşturun
 4. Bitmap Olarak Görüntü Yükleyin
 5. Mevcut Bir Görüntüyü Yeniden Boyutlandırın
 6. MemoryStream’den Dosyaya Bitmap Oluşturun

Bitmap Oluşturmak için C# API’si - Ücretsiz İndirme

Bir bitmap oluşturmak için Aspose.Drawing for .NET API’sini kullanacağız. Metin, geometri ve görüntüleri programlı olarak çizmek için platformlar arası bir 2B grafik kitaplığıdır. Desteklenen dosya formatlarını yüklemeye, kaydetmeye ve değiştirmeye izin verir.

Lütfen API’nin [DLL’sini 13 indirin] veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Drawing

C#’ta Yeni Bir Bit Eşlem Oluşturun

Aşağıda verilen adımları izleyerek yeni bir bitmap oluşturabiliriz:

 1. İlk olarak, belirtilen boyut ve biçimde Bitmap sınıfını kullanarak yeni bir bitmap oluşturun.
 2. Ardından, FromImage() yöntemini kullanarak Bitmap nesnesinden yeni bir Graphics nesnesi oluşturun.
 3. Ardından, belirtilen renk ve boyuta sahip bir Pen sınıfı nesnesi başlatın.
 4. Bundan sonra, belirtilen boyutta bir Elips çizmek için DrawEllipse() yöntemini çağırın.
 5. Son olarak, çıktı görüntüsünü Save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde yeni bir bit eşlemin nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Bu kod örneği, C# dilinde programlı olarak yeni bir bit eşlemin nasıl oluşturulacağını gösterir.
// Bitmap nesnesini başlat
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);

// Yeni bir Grafik oluştur
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// Bir kalemi başlat
Pen pen = new Pen(Color.Red, 5);

// bir dikdörtgen çiz
graphics.DrawEllipse(pen, new Rectangle(0, 0, 700, 700));

// Dosya 'yı kaydet
bitmap.Save(@"C:\Files\Drawings\output.png");
CSharp'ta Yeni-Bitmap-Oluştur

C# ile yeni bir Bitmap oluşturun

Dolgulu Dikdörtgen ile Bitmap Oluştur

Aşağıda verilen adımları izleyerek doldurulmuş bir dikdörtgen çizebilir ve yeni bir bitmap’te kaydedebiliriz:

 1. İlk olarak, belirtilen boyutta Bitmap sınıfını kullanarak yeni bir bitmap oluşturun.
 2. Ardından, FromImage() yöntemini kullanarak Bitmap nesnesinden yeni bir Graphics nesnesi oluşturun.
 3. Ardından, belirtilen konum ve boyuta sahip bir Rectangle sınıf nesnesi başlatın.
 4. Bundan sonra, FillRectangle() yöntemini brush color ve Rectangle ile çağırın.
 5. Son olarak, çıktı görüntüsünü Save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde doldurulmuş bir dikdörtgenle yeni bir bit eşlemin nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Bu kod örneği, C# dilinde doldurulmuş dikdörtgenle yeni bir bit eşlemin nasıl oluşturulacağını gösterir.
// Bitmap'i belirtilen boyutta başlat
Bitmap bitmap = new Bitmap(500, 500);

// Yeni bir Grafik oluştur
Graphics graph = Graphics.FromImage(bitmap);

// Bir dikdörtgen tanımlayın
Rectangle ImageSize = new Rectangle(0, 0, 500, 500);

// Dolu bir dikdörtgen çizin
graph.FillRectangle(Brushes.Gray, ImageSize);

// Dosya 'yı kaydet
bitmap.Save(@"C:\Files\Drawings\output.png");
Dolu-Dikdörtgen-ile-Bitmap-Oluştur

Dolgulu Dikdörtgen ile Bitmap Oluştur

C# kullanarak Bitmap’te Görüntü Yükleme

Ayrıca, mevcut bir görüntüyü bir bitmap’e yükleyebilir ve aşağıda verilen adımları izleyerek yeni bir bitmap olarak kaydedebiliriz:

 1. İlk olarak, Bitmap sınıfını kullanarak bir resim yükleyin.
 2. Ardından, belirtilen boyutta Bitmap sınıfını kullanarak yeni bir bitmap oluşturun.
 3. Ardından, yeni oluşturulan Bitmap nesnesinden FromImage() yöntemini kullanarak yeni bir Graphics nesnesi oluşturun.
 4. Bundan sonra, bağımsız değişken olarak görüntü ve konum koordinatlarıyla DrawImage() yöntemini çağırın.
 5. Son olarak, çıktı görüntüsünü Save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir bitmap’te bir görüntünün nasıl yükleneceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir görüntünün bir bit eşlemi nasıl yükleneceğini ve yeni bir bit eşlem olarak nasıl kaydedileceğini gösterir.
// Resmi yükleyin:
Bitmap image = new Bitmap(@"C:\Files\Drawings\sample.jpg");

// Bitmap'i belirtilen boyutta başlat
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 1000);

// Yeni bir Grafik oluştur
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// Belirtilen konumda resim çizin
graphics.DrawImage(image, 10, 10);

// Dosya 'yı kaydet
bitmap.Save(@"C:\Files\Drawings\output.png");
CSharp Kullanarak Bit Eşlem İçinde Görüntü Yükleme

C# kullanarak Bitmap’te Görüntü Yükleme

C# kullanarak Mevcut Görüntüyü Yeniden Boyutlandırma

Mevcut bir görüntüyü bir bitmap olarak yükleyebilir, yeniden boyutlandırabilir ve aşağıda verilen adımları izleyerek yeni bir bitmap olarak kaydedebiliriz:

 1. Bitmap sınıfını kullanarak mevcut bir görüntüyü yükleyin.
 2. Yüklenen görüntü ve belirtilen boyut ile Bitmap sınıfını kullanarak yeni bir bitmap oluşturun.
 3. Son olarak, çıktı görüntüsünü Save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, varolan bir görüntünün nasıl yeniden boyutlandırılacağını ve C# dilinde yeni bir bit eşlem olarak nasıl kaydedileceğini gösterir.

// Bu kod örneği, varolan bir görüntünün yeniden boyutlandırılmasının ve C# dilinde yeni bir bit eşlemin nasıl oluşturulacağını gösterir.
// Resmi yükleyin:
Bitmap image = new Bitmap(@"C:\Files\Drawings\sample.jpg");

// Yüklenen görüntünün boyutunun yarısı kadar yeni bir bitmap oluşturun:
Bitmap bitmap = new Bitmap(image, (int)(image.Width * 0.5), (int)(image.Height * 0.5));

// Dosya 'yı kaydet
bitmap.Save(@"C:\Files\Drawings\output.jpg");
Resize-Mevcut-Görüntü-kullanarak-CSharp

C# kullanarak Mevcut Görüntüyü Yeniden Boyutlandırma

MemoryStream’den C# ile Dosyaya Bitmap Oluşturma

Aşağıda verilen adımları izleyerek bellek akışı baytlarından bir bitmap oluşturabiliriz:

 1. Görüntü dosyasını bir bayt dizisine okuyun.
 2. Bayt dizisi nesnesini kullanarak MemoryStream’in yeni bir örneğini oluşturun.
 3. MemoryStream nesnesiyle Bitmap sınıfını kullanarak yeni bir bitmap oluşturun.
 4. Son olarak, görüntüyü Save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir bit eşlem dosyasının MemoryStream’den nasıl kaydedileceğini gösterir.

// Bu kod örneği, C# dilinde bellek akışı baytlarından yeni bir bit eşlemin nasıl oluşturulacağını gösterir.
// Resmi yükleyin ve tüm baytları okuyun
var file = File.ReadAllBytes(@"C:\Files\Drawings\sample.jpg");

// Bellek akışı oluştur
MemoryStream stream = new MemoryStream(file);

// Yeni bir bit eşlem oluştur
Bitmap bitmap = new Bitmap(stream);

// Dosya 'yı kaydet
bitmap.Save(@"C:\Files\Drawings\output.jpg");

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

Aspose.Drawing for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, şunların nasıl yapılacağını öğrendik:

 • yeni bir bit eşlem oluştur;
 • bir bitmap üzerinde dikdörtgen, elips vb. çizin;
 • mevcut bir görüntüyü yükleyin;
 • mevcut bir görüntüyü yeniden boyutlandırın ve yeni bir boyutta yeni bir bitmap oluşturun;
 • MemoryStream veya bayt dizisinden bir Bitmap görüntüsünü bir dosyaya kaydedin;
 • C#’ta bir bit eşlemin genişliğini ve yüksekliğini ayarlayın.

C#’ta yeni bir bitmap oluşturmanın yanı sıra belgeleri kullanarak Aspose.Drawing for .NET hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve API tarafından desteklenen çeşitli özellikleri keşfedebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumumuzdan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız