Python kullanarak Excel'de Pivot Tablo oluşturun

Excel elektronik tablolarındaki pivot tablolar, verileri etkileşimli bir şekilde özetlemek için kullanılır. Diyelim ki, bir dizi faturanın verilerine sahipsiniz ve bunların toplamını müşterilere veya ürünlere göre gruplandırmak istiyorsunuz. Pivot tablolar bu gibi durumlarda devreye giriyor. Bu yazıda, Python’da Excel’de pivot tablolarla nasıl başa çıkacağınızı öğreneceksiniz. Özellikle, Python’da Excel’de bir pivot tablonun nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Ayrıca, Excel pivot tablolarındaki hücrelerin programlı olarak nasıl biçimlendirileceğini göstereceğiz.

Excel’de Pivot Tablo Oluşturmak için Python Kitaplığı - Ücretsiz İndirme

Aspose.Cells for Python, Excel dosyalarını oluşturmak ve işlemek için tasarlanmış yüksek hızlı bir kitaplıktır. Excel elektronik tablolarında pivot tablolar oluşturmak için bu kütüphaneyi kullanacağız.

Aşağıdaki pip komutunu kullanarak paketini indirebilir veya PyPI’ten kurabilirsiniz.

pip install aspose-cells

Python’da Excel’de Pivot Tablo Oluşturma

Aşağıda, Python kullanarak Excel’de bir pivot tablo oluşturma adımları yer almaktadır.

 • Workbook sınıfını kullanarak yeni bir Excel dosyası oluşturun veya mevcut bir Excel dosyasını yükleyin.
 • Çalışma sayfasını verilerle doldurun (isteğe bağlı).
 • Worksheet.getPivotTables() yöntemini kullanarak pivot tablo koleksiyonunu bir PivotTableCollection nesnesine alın.
 • PivotTableCollection.add(string, string, string) yöntemini kullanarak yeni bir pivot tablo ekleyin ve referansını bir nesnede alın.
 • Genel toplam, biçimlendirme vb. gibi seçenekleri ayarlayın.
 • PivotTable.addFieldToArea(int, int) yöntemini kullanarak alana alanlar ekleyin.
 • Workbook.save(string) yöntemini kullanarak çalışma kitabını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da Excel’de bir pivot tablonun nasıl ekleneceğini gösterir.

import jpype
import asposecells

jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook, PivotFieldType

# Bir Çalışma Kitabı nesnesinin örneğini oluşturun
workbook = Workbook()

# Yeni bir çalışma sayfası ekleyin ve referansını alın
sheetIndex = workbook.getWorksheets().add()
worksheet = workbook.getWorksheets().get(sheetIndex)

# Çalışma sayfasının hücrelerini al
cells = worksheet.getCells()

# Değeri hücrelere ayarla
cell = cells.get("A1")
cell.setValue("Sport")
cell = cells.get("B1")
cell.setValue("Quarter")
cell = cells.get("C1")
cell.setValue("Sales")

cell = cells.get("A2")
cell.setValue("Golf")
cell = cells.get("A3")
cell.setValue("Golf")
cell = cells.get("A4")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A5")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A6")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A7")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A8")
cell.setValue("Golf")

cell = cells.get("B2")
cell.setValue("Qtr3")
cell = cells.get("B3")
cell.setValue("Qtr4")
cell = cells.get("B4")
cell.setValue("Qtr3")
cell = cells.get("B5")
cell.setValue("Qtr4")
cell = cells.get("B6")
cell.setValue("Qtr3")
cell = cells.get("B7")
cell.setValue("Qtr4")
cell = cells.get("B8")
cell.setValue("Qtr3")

cell = cells.get("C2")
cell.setValue(1500)
cell = cells.get("C3")
cell.setValue(2000)
cell = cells.get("C4")
cell.setValue(600)
cell = cells.get("C5")
cell.setValue(1500)
cell = cells.get("C6")
cell.setValue(4070)
cell = cells.get("C7")
cell.setValue(5000)
cell = cells.get("C8")
cell.setValue(6430)

# Tüm Pivot Tabloları Alın
pivotTables = worksheet.getPivotTables()

# Çalışma sayfasına yeni bir Pivot Tablo ekleyin
index = pivotTables.add("=A1:C8", "E3", "PivotTable2")

# Yeni eklenen Pivot Tablo örneğine erişin
pivotTable = pivotTables.get(index)

# Satırlar için genel toplamları gizle
pivotTable.setRowGrand(False)

# İlk alanı satır alanına sürükleyin
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 0)

# İkinci alanı sütun alanına sürükleyin
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.COLUMN, 1)

# Üçüncü alanı veri alanına sürükleyin
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.DATA, 2)

# Excel dosyasını kaydedin
workbook.save("CreatePivotTable.xlsx")

Excel Verileri

Excel pivot tablosu için veri kaynağı

Pivot tablo

java'da excel'de pivot tablo oluşturma

Python’da Excel Pivot Tablolarında Hücreleri Biçimlendirme

Aşağıda, Python’da Excel pivot tablolarındaki hücreleri biçimlendirme adımları yer almaktadır.

 • Workbook sınıfını kullanarak yeni bir Excel dosyası oluşturun veya mevcut bir Excel dosyasını yükleyin.
 • Çalışma sayfasını doldurun (isteğe bağlı).
 • Pivot tablonun bulunduğu çalışma sayfasının referansını alın.
 • Worksheet.getPivotTables().get(index) yöntemini kullanarak dizine göre pivot tablonun referansını alın.
 • Workbook.createStyle() yöntemini kullanarak yeni stil oluşturun ve referansını alın.
 • Style nesnesinin istenen özelliklerini ayarlayın.
 • Pivot tabloya Stil nesnesi atayın.
 • Workbook.save(string) yöntemini kullanarak çalışma kitabını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir Excel pivot tablosunun nasıl biçimlendirileceğini gösterir.

import jpype
import asposecells

jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook, BackgroundType, Color

# Pivot tablo içeren kaynak Excel dosyasından çalışma kitabı nesnesi oluşturun
workbook = Workbook("pivotTable_test.xlsx")

# Çalışma sayfasına adıyla erişin
worksheet = workbook.getWorksheets().get("PivotTable")

# Pivot tabloya dizine göre erişin
pivotTable = worksheet.getPivotTables().get(0)

# Arka plan rengi açık mavi olan bir stil nesnesi oluşturun
style = workbook.createStyle()
style.setPattern(BackgroundType.SOLID)
style.setBackgroundColor(Color.getLightBlue())

# Tüm pivot tabloyu açık mavi renkle biçimlendirin
pivotTable.formatAll(style)

# Sarı renkle başka bir stil nesnesi oluşturun
style = workbook.createStyle()
style.setPattern(BackgroundType.SOLID)
style.setBackgroundColor(Color.getYellow())

# Pivot tablonun ilk satırındaki hücreleri sarı renkle biçimlendirin
columns = [0, 1, 2, 3, 4]
for x in columns:
 pivotTable.format(1, x, style)

# çalışma kitabı nesnesini kaydet
workbook.save("output.xlsx")

Excel Pivot Tabloları Oluşturmak için Python Kitaplığı - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Cells for Python’u değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Python’da Excel sayfalarında bir pivot tablo oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca, Excel’de pivot tablolardaki hücrelerin programlı olarak nasıl biçimlendirileceğini gördünüz. Ayrıca, belgeleme kullanarak Python Excel kitaplığı hakkında daha fazla şey keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa forumumuz aracılığıyla bize bildirmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız