Python'da Şirket Organizasyon Şemasını Oluşturun

Bir organizasyon şeması, politika oluşturma ve planlama gibi amaçlara hizmet eden bir şirketin, hükümetin veya kuruluşun hiyerarşisini ve yapısını görsel olarak temsil eder. Farklı şekil ve bağlayıcılardan yararlanarak çeşitli türde grafikler tasarlayabilirsiniz. Bu makale, kuruluşunuzun yapısını etkili bir şekilde göstermenize ve iletmenize olanak tanıyan, Python’da bir şirket organizasyon şemasının nasıl oluşturulacağı konusunda adım adım bir kılavuz sağlar.

Bu makale aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 1. Python Organizasyon Şeması Oluşturucu API’si
 2. CompactTree Stilinde Şirket Organizasyon Şemasını Oluşturun
 3. Akış Şeması Stilinde Şirket Organizasyon Şemasını Oluşturun
 4. Ücretsiz Kaynaklar

Python Organizasyon Şeması Oluşturucu API’si – Ücretsiz İndirin

Şirket organizasyon şemalarını oluşturmak için Aspose.Diagram for Python kullanacağız. Geliştiricilerin Visio diyagramlarını programlı olarak oluşturmasına, değiştirmesine ve dönüştürmesine olanak tanıyan güçlü bir API’dir. Aspose.Diagram for Python ile organizasyon şemalarının oluşturulmasını ve güncellenmesini otomatik hale getirerek İK, yönetim ve iş analizi uygulamaları için vazgeçilmez bir araç haline getirebilirsiniz.

Lütfen paketi indirin veya konsolda aşağıdaki pip komutunu kullanarak API’yi PyPI adresinden yükleyin:

pip install aspose-diagram-python 

CompactTree Stilinde Şirket Organizasyon Şemasını Oluşturun

Aşağıdaki adımları izleyerek CompactTree tarzında kolayca bir şirket organizasyon şeması oluşturabiliriz:

 1. Mevcut herhangi bir diyagramdan, kalıptan veya şablondan ana kalıpları yükleyin.
 2. Hiyerarşiyi oluşturmak için değerleri tanımlayın.
 3. Diagram sınıfının bir örneğini oluşturun.
 4. Düğümler arasına şekiller ve bağlantılar ekleyin.
 5. LayoutOptions’ı belirtin ve LayoutStyle.COMPACTTREE’yi ayarlayın.
 6. Save() yöntemini kullanarak çıktı diyagramını kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanarak CompactTree tarzında bir şirket organizasyon şemasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

# Bu kod örneği, CompactTree tarzında bir şirket organizasyon şemasının nasıl oluşturulacağını gösterir
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Mevcut herhangi bir diyagramdan, kalıptan veya şablondan ana kalıpları yükleyin
visioStencil = "BasicShapes.vss"
rectangleMaster = "Rectangle"
connectorMaster = "Dynamic connector"
pageNumber = 0
width = 1.0
height = 1.0
pinX = 4.25
pinY = 9.5

# Hiyerarşiyi oluşturmak için değerleri tanımlayın
listPos = ["0", "0:0", "0:1", "0:2", "0:3", "0:4", "0:5", "0:6", "0:0:0", "0:0:1", "0:3:0", "0:3:1", "0:3:2", "0:6:0", "0:6:1"]

# Dize adını uzun şekil kimliğiyle eşlemek için bir sözlük tanımlayın
shapeIdMap = {}

# Yeni bir diyagram oluştur
diagram = Diagram(visioStencil)
diagram.pages[pageNumber].page_sheet.page_props.page_width.value = 11.0

for orgnode in listPos:
  # Yeni bir dikdörtgen şekli ekleme
  rectangleId = diagram.add_shape(pinX, pinY, width, height, rectangleMaster, pageNumber)
  pinX += 1
  pinY += 1
  # Yeni şeklin özelliklerini ayarlama
  shape = diagram.pages[pageNumber].shapes.get_shape(rectangleId)
  shape.text.value.add(Txt(orgnode))
  shape.name = orgnode
  shapeIdMap[orgnode] = rectangleId

# Düğümler arasında bağlantılar oluşturun
for orgName in listPos:
  lastColon = orgName.rfind(':')
  if lastColon > 0:
    parentName = orgName[:lastColon]
    shapeId = shapeIdMap[orgName]
    parentId = shapeIdMap[parentName]
    connector1 = Shape()
    connecter1Id = diagram.add_shape(connector1, connectorMaster, pageNumber)
    diagram.pages[pageNumber].connect_shapes_via_connector(parentId, manipulation.ConnectionPointPlace.RIGHT,
                                shapeId, manipulation.ConnectionPointPlace.LEFT, connecter1Id)

# Otomatik düzen CompactTree şeması
compactTreeOptions = autolayout.LayoutOptions()
compactTreeOptions.layout_style = autolayout.LayoutStyle.COMPACT_TREE
compactTreeOptions.direction = autolayout.LayoutDirection.DOWN_THEN_RIGHT
compactTreeOptions.enlarge_page = False

diagram.pages[pageNumber].layout(compactTreeOptions)

# Diyagramı kaydet
diagram.save("CompactTreeChart_out.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)
Python kullanarak CompactTree Stilinde Şirket Organizasyon Şemasını Oluşturun

Akış Şeması Stilinde Organizasyon Şeması Oluşturun

Benzer şekilde yukarıda bahsettiğimiz adımları takip ederek FlowChart tarzında bir şirket organizasyon şeması da oluşturabiliriz. Ancak 5. adımda LayoutStyle.FLOWCHART’ı belirtmemiz yeterli.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanarak Akış Şeması tarzında bir şirket organizasyon şemasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

# Bu kod örneği, Akış Şeması stilinde şirket organizasyon şemasının nasıl oluşturulacağını gösterir
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Mevcut herhangi bir diyagramdan, kalıptan veya şablondan ana kalıpları yükleyin
visioStencil = "BasicShapes.vss"
rectangleMaster = "Rectangle"
connectorMaster = "Dynamic connector"
pageNumber = 0
width = 1.0
height = 1.0
pinX = 4.25
pinY = 9.5

# Hiyerarşiyi oluşturmak için değerleri tanımlayın
listPos = ["0", "0:0", "0:1", "0:2", "0:3", "0:4", "0:5", "0:6", "0:0:0", "0:0:1", "0:3:0", "0:3:1", "0:3:2", "0:6:0", "0:6:1"]

# Dize adını uzun şekil kimliğiyle eşlemek için bir sözlük tanımlayın
shapeIdMap = {}

# Yeni bir diyagram oluştur
diagram = Diagram(visioStencil)

for orgnode in listPos:
  # Yeni bir dikdörtgen şekli ekleme
  rectangleId = diagram.add_shape(pinX, pinY, width, height, rectangleMaster, pageNumber)
  pinX += 1
  pinY += 1
  # Yeni şeklin özelliklerini ayarlama
  shape = diagram.pages[pageNumber].shapes.get_shape(rectangleId)
  shape.text.value.add(Txt(orgnode))
  shape.name = orgnode
  shapeIdMap[orgnode] = rectangleId

# Düğümler arasında bağlantılar oluşturun
for orgName in listPos:
  lastColon = orgName.rfind(':')
  if lastColon > 0:
    parentName = orgName[:lastColon]
    shapeId = shapeIdMap[orgName]
    parentId = shapeIdMap[parentName]
    connector1 = Shape()
    connecter1Id = diagram.add_shape(connector1, connectorMaster, pageNumber)
    diagram.pages[pageNumber].connect_shapes_via_connector(parentId, manipulation.ConnectionPointPlace.RIGHT,
                                shapeId, manipulation.ConnectionPointPlace.LEFT, connecter1Id)

# Otomatik düzen Akış Şeması
flowChartOptions = autolayout.LayoutOptions()
flowChartOptions.layout_style = autolayout.LayoutStyle.FLOW_CHART
flowChartOptions.direction = autolayout.LayoutDirection.TOP_TO_BOTTOM
flowChartOptions.enlarge_page = True

diagram.pages[pageNumber].layout(flowChartOptions)

# Diyagramı kaydet
diagram.save("FlowChart_out.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)
Python kullanarak Akış Şeması Stilinde Şirket Organizasyon Şeması Oluşturun

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

Visio’da sınırlama olmaksızın şirket organizasyon şemaları oluşturmak için Ücretsiz lisans alın. Ücretsiz lisansınızı almak ve Python organizasyon şeması oluşturucu API’sini hemen kullanmaya başlamak için basit adımlar için ‘Geçici Lisans’ sayfamızı ziyaret edin!

Python Organizasyon Şeması Oluşturucu – Ücretsiz Kaynaklar

Şirket organizasyon şemaları oluşturmanın yanı sıra, aşağıdaki kaynakları kullanarak organizasyon şemalarını programlı olarak oluşturma veya düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve kütüphanenin diğer çeşitli özelliklerini keşfedebilirsiniz:

Çözüm

Bu blog yazısında Aspose.Diagram for Python kullanarak Python’da şirket organizasyon şemasının nasıl oluşturulacağını gördük. Yalnızca birkaç satır kodla şirketinizin yapısını gösteren profesyonel görünümlü bir grafik oluşturabilirsiniz. Aspose.Diagram for Python, diyagram oluşturma ve değiştirme sürecini otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır, bu da onu Visio dosyalarıyla çalışan tüm Python geliştiricileri için vazgeçilmez bir kitaplık haline getirir. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuz üzerinden bizimle iletişime geçin.

Ayrıca bakınız