Visio csharp'ı Değiştir'i bulun

Visio dosyaları, kuruluş şemaları, akış şemaları vb. gibi diyagramlar oluşturmak için kullanılır. Bu tür diyagramlar, metin bilgisi de içerebilen farklı şekillerden oluşur. Bazı kullanım durumlarında, herhangi bir Visio diyagramı biçimindeki metni güncelleştirmeniz gerekebilir. Bu tür gereksinimlere uygun olarak, bu makale Visio çizimlerindeki metnin programlı olarak C# ile nasıl bulunacağını ve değiştirileceğini kapsar.

Visio Diyagramında Metni Arayın ve Değiştirin – C# API Kurulumu

Aspose.Diagram for .NET API, Visio dosyalarını oluşturmayı, düzenlemeyi ve değiştirmeyi destekler. Yeni Sürümler bölümünden DLL dosyasını indirerek API’yi kolayca yapılandırabilirsiniz. Alternatif olarak, Microsoft Visual Studio’da aşağıdaki kurulum komutuyla API’yi NuGet galerisinden yükleyebilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Visio Diyagramındaki Metni Programlı Olarak C# ile Bul ve Değiştir

Visio dosyaları bir diyagramda birden çok şekil içerebilir. Aşağıdaki adımları izleyerek metni bulabilir ve değiştirebilirsiniz:

 1. Eski ve yeni metin dizelerinden oluşan bir koleksiyon hazırlayın.
 2. Giriş diyagramını yükleyin ve her şekli yineleyin.
 3. Çıktı Visio diyagramını kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, VSD veya VSDX biçimindeki Visio dosyasındaki metnin C# kullanılarak programlı olarak nasıl bulunacağını ve değiştirileceğini gösterir:

// Eski ve yeni bir metin koleksiyonu hazırlayın
Dictionary<string, string> replacements = new Dictionary<string, string>();
replacements.Add("[[CompanyName]]", "Research Society of XYZ");
replacements.Add("[[EmployeeName]]", "James Bond");
replacements.Add("[[SubjectTitle]]", "The affect of the internet on social behavior in the industrialize world");
replacements.Add("[[TimePeriod]]", DateTime.Now.AddYears(-1).ToString("dd/MMMM/yyyy") + " -- " + DateTime.Now.ToString("dd/MMMM/yyyy"));
replacements.Add("[[SubmissionDate]]", DateTime.Now.AddDays(-7).ToString("dd/MMMM/yyyy"));
replacements.Add("[[AmountReq]]", "$100,000");
replacements.Add("[[DateApproved]]", DateTime.Now.AddDays(1).ToString("dd/MMMM/yyyy"));

// Yük diyagramı
Diagram diagram = new Diagram("FindReplaceText.vsdx");

// Ada göre sayfa al
Page page = diagram.Pages.GetPage("Page-1");

// Bir sayfanın şekillerini yineleyin
foreach (Shape shape in page.Shapes)
{
  foreach (KeyValuePair<string, string> kvp in replacements)
  {
    foreach (FormatTxt txt in shape.Text.Value)
    {
      Txt tx = txt as Txt;
      if (tx != null && tx.Text.Contains(kvp.Key))
      {
        // Şeklin metnini bulma ve değiştirme
        tx.Text = tx.Text.Replace(kvp.Key, kvp.Value);
      }
    }
  }
}
// Diyagramı kaydet
diagram.Save("FindReplaceText_out.vsdx", SaveFileFormat.Vsdx);

Çözüm

Sonuç olarak, Visio diyagramlarında metni nasıl bulacağınızı ve değiştireceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, metni değiştirmek için örnek kodu diğer aşırı yüklemelere göre güncelleyebilirsiniz. Örneğin, gereksinimlerinize göre eşleşen metnin yalnızca ilk örneğini veya tüm örneklerini değiştirmek. Belgeleri ziyaret ederek API’nin diğer bazı özelliklerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen forumdan bize yazmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

C#’ta VSD VSDX Dosyalarında Üstbilgi ve Altbilgi Ekleme veya Kaldırma