Koru Korumayı Kaldır Visio Diyagramı

Visio dosyaları, ağ düzenleri, veritabanı modelleri, nesne eşleme vb. gibi farklı grafik diyagramlarını temsil etmek için kullanılır. Bazı diyagramlar veya düzenler gizli olabilir, bu nedenle Visio dosyalarını yetkisiz erişime karşı korumanız gerekebilir. Buna göre bu makale, gereksinimlerinize göre dosyaları koruyarak veya korumasını kaldırarak Visio dosyalarının güvenliğini sağlamayı kapsar.

Visio Diyagram Dosyalarını Koruyun veya Korumayı Kaldırın – .NET API Kurulumu

Aspose.Diagram for .NET API, C# uygulamalarınızda programlı olarak Microsoft Visio ile ilgili dosya biçimleri oluşturmanıza, düzenlemenize veya değiştirmenize olanak tanır. API’yi İndirilenler sayfasından DLL dosyasını indirerek yapılandırmanız veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu çalıştırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Visio Diyagram Dosyasını C#‘daki Değişikliklerden Koruyun

Microsoft Visio dosyaları, aşağıdaki adımları izleyerek koruyabileceğiniz gizli veya telif hakkı korumalı veriler içerebilir:

  1. Diagram sınıfını kullanarak kaynak Visio diyagram dosyasını yükleyin.
  2. Arka plan, stiller, ana şekiller vb. gibi farklı içerikleri koruyun.
  3. Korumalı diyagram dosyasını dışa aktarın.

Aşağıdaki örnek kod, C# dilinde bir Visio Diyagramı dosyasının nasıl korunacağını gösterir:

// Giriş Visio diyagram dosyasını yükle
Aspose.Diagram.Diagram diagram = new Aspose.Diagram.Diagram("ProtectAndUnprotect.vsd");

// Visio dosyasının Arka Planını, Şekillerini, Ana şekillerini ve Stillerini koruyun
diagram.DocumentSettings.ProtectBkgnds = Aspose.Diagram.BOOL.True;
diagram.DocumentSettings.ProtectMasters = Aspose.Diagram.BOOL.True;
diagram.DocumentSettings.ProtectShapes = Aspose.Diagram.BOOL.True;
diagram.DocumentSettings.ProtectStyles = Aspose.Diagram.BOOL.True;

// Korumalı çıktı şeması dosyasını kaydet
diagram.Save("VisioDiagramProtection_Out.vdx", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.VDX);

C# dilinde Visio Diyagram Dosyasının korumasını kaldırın

Korumalı bir Visio diyagram dosyasının korumasını aşağıdaki adımlarla kaldırabilirsiniz:

  1. Kaynak Visio dosyasını yükleyin.
  2. [DocumentSettings][5] sınıfını kullanarak dosyanın korumasını kaldırın.
  3. Korumasız Visio dosyasını yazın.

Aşağıdaki kod parçacığı, C# dilinde bir Visio Diyagramının korumasının nasıl kaldırılacağını gösterir:

// Korumalı giriş Visio diyagram dosyasını yükleyin
Aspose.Diagram.Diagram diagram = new Aspose.Diagram.Diagram("ProtectAndUnprotect.vsd");

// Arka Plan, Şekiller, Ana şekiller ve Stiller'in korumasını kaldırın
diagram.DocumentSettings.ProtectBkgnds = Aspose.Diagram.BOOL.False;
diagram.DocumentSettings.ProtectMasters = Aspose.Diagram.BOOL.False;
diagram.DocumentSettings.ProtectShapes = Aspose.Diagram.BOOL.False;
diagram.DocumentSettings.ProtectStyles = Aspose.Diagram.BOOL.False;

// Korumasız çıktı şeması dosyasını kaydet
diagram.Save("VisioDiagram_Unprotected.vdx", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.VDX);

Çözüm

Bu makalede, bir Visio Diyagramı dosyasını C# dilinde programlı olarak nasıl koruyacağınızı veya korumasını kaldıracağınızı öğrendiniz. Ancak, API’nin diğer birçok özelliğini öğrenmek için dokümantasyon bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir endişe durumunda, lütfen forum adresinden bize yazın.

Ayrıca bakınız