C# Alfa Karıştırma

Bilgisayar grafikleri, özellikle oyunlarda, detaylara büyük dikkat gerektirir. Her piksel önemlidir ve sarsıcı görsel efektler olmamalıdır. Alfa harmanlamanın devreye girdiği yer burasıdır. Günümüzde neredeyse tüm grafik motorları, daha gerçekçi görseller oluşturmak için bir tür alfa harmanlama kullanıyor. Her iki nesne arasındaki yumuşak geçişler için, iki nesnenin ilgili renkleri birleştirilir ve kısmen üst üste bindirilir. Bu yazıda, C#’ta alfa harmanlamayı nasıl uygulayacağımızı öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. Alfa Karıştırma Nedir
 2. C# Alfa Karıştırma API’sı
 3. Alfa Karıştırma Nasıl Uygulanır
 4. Alfa Karıştırmada Bileşik Modlar

Alfa Karıştırma nedir?

Alfa harmanlama, iki farklı rengi veya saydamlık düzeylerini, her bir rengin opaklığını kullanarak bir üçüncüsünü oluşturmak için birleştirme tekniğidir. Kademeli geçişlere izin verir ve resimlerinizdeki renkleri karıştırır. Alfa karıştırma genellikle arka plan ve şeffaflık efektleri için kullanılır.

Bilgisayar grafiklerinde, alfa harmanlama, iki görüntüyü bir olarak görünecek şekilde birleştirme işlemidir. Sonuç, bazı alanların saydam göründüğü tek bir görüntüdür. Algoritma, iki piksellik renkler arasındaki saydamlık miktarını hesaplayarak çalışır. Herhangi bir piksele dokunmadan iki görüntüyü birleştirir.

C# Alfa Harmanlama API’si - Ücretsiz İndirme

C#’ta alfa harmanlamayı uygulamak için Aspose.Drawing for .NET API’sini kullanacağız. Metin, geometri ve görüntüleri programlı olarak çizmek için platformlar arası bir 2B grafik kitaplığıdır. Desteklenen dosya formatlarını yüklemeye, kaydetmeye ve değiştirmeye izin verir.

Lütfen API’nin [DLL][7’sini indirin] veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Drawing

C# kullanarak Alpha Harmanlamayı Gerçekleştirin

C# dilinde Alpha harmanlamayı uygulamanın en yaygın yolu, Color.FromArgb() yöntemini kullanmaktır. Aşağıda verilen adımları izleyerek alfa harmanlamayı programlı olarak uygulayabiliriz:

 1. İlk olarak, Bitmap sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, alpha channel parametresiyle Color.FromArgb() yöntemini kullanarak Graphics sınıfı nesnesini oluşturun.
 3. Ardından, belirtilen renk ve boyuta sahip bir SolidBrush sınıf nesnesi tanımlayın.
 4. Bundan sonra, dolgulu bir elips çizmek için FillEllipse() yöntemini çağırın.
 5. Yeni renkler oluşturmak üzere farklı renklerle daha fazla dolu örtüşen elips eklemek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
 6. Son olarak, çıktı görüntüsünü Save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde alfa harmanlamanın nasıl uygulanacağını gösterir.

// Bu kod örneği, C# dilinde alfa harmanlamanın nasıl uygulanacağını gösterir.
// bit eşlem oluştur
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);

// Grafikleri başlat
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// Renk fırçasını tanımlayın
var solidBrush1 = new SolidBrush(Color.FromArgb(128, 255, 0, 0));
var solidBrush2 = new SolidBrush(Color.FromArgb(128, 0, 255, 0));
var solidBrush3 = new SolidBrush(Color.FromArgb(128, 0, 0, 255));

// Elips Çiz
graphics.FillEllipse(solidBrush1, 300, 100, 400, 400);
graphics.FillEllipse(solidBrush2, 200, 300, 400, 400);
graphics.FillEllipse(solidBrush3, 400, 300, 400, 400);

// bit eşlemi kaydet
bitmap.Save(@"C:\Files\AlphaBlending.png");
C# kullanarak Alpha Harmanlamayı Gerçekleştirin

C# kullanarak Alpha Harmanlamayı Gerçekleştirin

C# kullanarak Alpha Harmanlamada Bileşik Modlar

Aşağıda verilen adımları izleyerek alfa karışımını kontrol etmek için bileşik modları da kullanabiliriz:

 1. İlk olarak, Bitmap sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, alpha channel parametresiyle Color.FromArgb() yöntemini kullanarak Graphics sınıfı nesnesini oluşturun.
 3. Ardından, belirtilen renk ve boyuta sahip bir SolidBrush sınıf nesnesi tanımlayın.
 4. Ardından, Graphics nesnesi için CompositingMode ve CompositingQuality’yi belirtin.
 5. Bundan sonra, dolgulu bir elips çizmek için FillEllipse() yöntemini çağırın.
 6. Yeni renkler oluşturmak üzere farklı renklerle daha fazla dolu örtüşen elips eklemek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
 7. Son olarak, çıktı görüntüsünü Save() yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C#‘da alfa harmanlamayı denetlemek için bileşik modun nasıl kullanılacağını gösterir.

// Bu kod örneği, C# dilinde alfa harmanlamanın nasıl uygulanacağını gösterir.
// bit eşlem oluştur
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);

// Grafikleri başlat
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// Renk fırçasını tanımlayın
var solidBrush1 = new SolidBrush(Color.FromArgb(128, 255, 0, 0));
var solidBrush2 = new SolidBrush(Color.FromArgb(128, 0, 255, 0));
var solidBrush3 = new SolidBrush(Color.FromArgb(128, 0, 0, 255));

// Çakışan elipsler için birleştirme modunu ayarlayın,
// elipslerin renkleri karışmaz.
graphics.CompositingMode = CompositingMode.SourceCopy;

// elipslerin renkleri birbiriyle harmanlanmıştır.
//Graphics.CompositingMode = CompositingMode.SourceOver;

// Graphics nesnesinin birleştirme kalitesini ayarlayın.
graphics.CompositingQuality = CompositingQuality.GammaCorrected;

// Elips Çiz
graphics.FillEllipse(solidBrush1, 300, 100, 400, 400);
graphics.FillEllipse(solidBrush2, 200, 300, 400, 400);
graphics.FillEllipse(solidBrush3, 400, 300, 400, 400);

// bit eşlemi kaydet
bitmap.Save(@"C:\Files\AlphaBlending_SourceOver.png");
C# kullanarak Alpha Harmanlamada SourceCopy Bileşik Modu

C# kullanarak Alpha Harmanlamada SourceCopy Bileşik Modu

 1. adımda aşağıdaki kodu kullanarak SourceOver compsite modunu da kullanabiliriz.
graphics.CompositingMode = CompositingMode.SourceOver;
C# kullanarak Alpha Harmanlamada SourceOver Bileşik Modu

C# kullanarak Alpha Harmanlamada SourceOver Bileşik Modu

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

Aspose.Drawing for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, alfa harmanlama tekniğini programlı olarak C#’ta nasıl uygulayacağımızı öğrendik. Ayrıca, documentation kullanarak Aspose.Drawing for .NET hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve API tarafından desteklenen çeşitli özellikleri keşfedebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız