C# dilinde kenar yumuşatma

Renklerin, dokuların ve çizgi kalınlıklarının doğru kombinasyonunu gerektirdiğinden gerçekçi görüntüler oluşturmak zordur. Aliasing, bilgisayar grafikleriyle ilgili görüntüler oluşturulurken ortaya çıkan bir sorundur. Gerçekçi görüntüler oluşturmak için pürüzlü çizgileri yumuşatmak üzere kenar yumuşatma gerçekleştirmemiz gerekir. Antialiasing, ekranınızdaki grafiklerin daha düzgün görünmesini sağlayan bir tekniktir. Bir nesnenin kenarlarına daha pürüzsüz ve daha az pürüzlü hale getirmek için bir algoritma uygular. Çalıştığınız sanatın türüne bağlı olarak uygulanabilecek farklı kenar yumuşatma teknikleri vardır. Örtüşme, bitişik pikseller arasında yüksek bir kontrast olduğunda meydana gelir. Bu, çizgilerin birleştiği veya kesiştiği yerlerde pürüzlü çizgilere ve merdiven basamaklı eğrilere neden olabilir. Bu makale, C# kullanarak Bilgisayar Grafiklerinde kenar yumuşatma hakkındadır. Kenar Yumuşatmanın C#’ta çizgiler, eğriler ve metinle nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. C# Bilgisayar Grafikleri Kenar Yumuşatma API’sı
 2. Çizgiler ve Eğrilerle Kenar Yumuşatma
 3. Metinle Kenar Yumuşatma

C# Bilgisayar Grafikleri Kenar Yumuşatma API’si - Ücretsiz İndirme

C#’ta kenar yumuşatma uygulamak için Aspose.Drawing for .NET API’sini kullanacağız. Bu platformlar arası 2B grafik kitaplığı, metin, geometri ve görüntüleri programlı olarak çizmenize olanak tanır. Ayrıca desteklenen dosya formatlarını yükleyebilir, kaydedebilir ve değiştirebilirsiniz.

Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Drawing

C#’ta Çizgiler ve Eğrilerle Antialiasing

Antialiasing ile C#’ta aşağıda verilen adımları izleyerek kolayca çizgiler ve eğriler çizebiliriz:

 1. İlk olarak, Bitmap sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, Bitmap nesnesiyle Graphics.FromImage() yöntemini kullanarak Graphics sınıfı nesnesini oluşturun.
 3. Ardından yumuşatma modunu AntiAlias olarak ayarlayın.
 4. Bu arada, belirtilen renk ve boyutta bir Pen sınıfı nesnesi başlatın.
 5. Ardından, ilgili yöntemleri kullanarak istenen çizgiyi, eğriyi veya diğer nesneleri çizin.
 6. Son olarak, çıktı görüntüsünü belirtilen görüntü yoluna kaydetmek için Save() yöntemini çağırın.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde çizgiler ve eğrilerle kenar yumuşatmanın nasıl uygulanacağını gösterir.

// Bu kod örneği, kenar yumuşatmanın çizgiler ve eğrilerle nasıl uygulanacağını gösterir.
// Bit eşlem oluştur
Bitmap bitmap = new Bitmap(500, 500, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);

// Graphics nesnesini başlat
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// Düzeltme modunu ayarlayın
graphics.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
graphics.Clear(Color.White);

// Bir Kalem Başlat
Pen pen = new Pen(Color.Black, 5);

// Elips Çiz
graphics.DrawEllipse(pen, 10, 10, 980, 780);

// Bir Eğri Çiz
graphics.DrawCurve(pen, new Point[] { new Point(10, 700), new Point(250, 500), new Point(500, 10), new Point(750, 500), new Point(990, 700) });

// Bir çizgi çiz
graphics.DrawLine(pen, 20, 20, 980, 780);

// resmi kaydet
bitmap.Save("C:\\Files\\Antialiasing.png");
C#'ta Çizgiler ve Eğrilerle Antialiasing

C#’ta Çizgiler ve Eğrilerle Antialiasing

C#’ta Metinle Kenar Yumuşatma

Benzer şekilde, aşağıda verilen adımları izleyerek C# dilinde kenar yumuşatmayı metinle kullanabiliriz:

 1. İlk olarak, Bitmap sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, Bitmap nesnesiyle Graphics.FromImage() yöntemini kullanarak Graphics sınıfı nesnesini oluşturun.
 3. Ardından, belirtilen renkle bir Brush sınıfı nesnesi başlatın.
 4. Bu arada, TextRenderingHint’i AntiAlias olarak ayarlayın.
 5. Bundan sonra, DrawString() yöntemini kullanarak metni yazın.
 6. Son olarak, çıktı görüntüsünü belirtilen görüntü yoluna kaydetmek için Save() yöntemini çağırın.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde metinle kenar yumuşatmanın nasıl uygulanacağını gösterir.

// Bu kod örneği, kenar yumuşatmanın çizgiler ve eğrilerle nasıl uygulanacağını gösterir.
// Bit eşlem oluştur
Bitmap bitmap = new Bitmap(500, 500, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);

// Graphics nesnesini başlat
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// Düzeltme modunu ayarlayın
graphics.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
graphics.Clear(Color.White);

// Font ailesini tanımlayın
FontFamily fontFamily = new FontFamily("Arial");

// Yazı Tipi Tanımla
Font font = new Font(fontFamily, 30, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel);

// Katı bir fırçayı başlat
SolidBrush solidBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 0, 0, 255));

// SingleBitPerPixel olarak metin işleme ipucu içeren bir dize çizin
graphics.TextRenderingHint = TextRenderingHint.SingleBitPerPixel;
graphics.DrawString("This is Single Bit Per Pixel String!", font, solidBrush, new PointF(10, 10));

// AntiAlias olarak metin işleme ipucu içeren bir dize çizin
graphics.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias;
graphics.DrawString("This is Anti Alias String!", font, solidBrush, new PointF(10, 60));

// resmi kaydet
bitmap.Save("C:\\Files\\AntialiasingText.png");
C#'ta Metinle Kenar Yumuşatma

C#’ta Metinle Kenar Yumuşatma

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

Aspose.Drawing for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, antialiasing tekniğini programlı olarak C#’ta nasıl uygulayacağımızı öğrendik. Ayrıca documentation kullanarak Aspose.Drawing for .NET hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve API tarafından desteklenen çeşitli özellikleri keşfedebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız